Tổng quát

Ví Daedalus là một ví tiền điện tử hierarchical deterministic (HD) – (ví xác định phân cấp) dành cho tiền tệ ada. Daedalus đi kèm với một Cardano node đầy đủ và nó lưu trữ toàn bộ lịch sử của Cardano blockchain và xác nhận tất cả các khối và giao dịch để hoạt động hoàn toàn tin cậy và tự chủ.

Các tính năng chính

  • Cài đặt dễ dàng với thiết lập một cú nhấp chuột của Cardano node đi kèm
  • Ví được lưu trữ cục bộ và khóa cá nhân được mã hóa, không được chia sẻ với máy chủ của bên thứ ba
  • Hoạt động đáng tin cậy với Cardano node đầy đủ đang chạy cục bộ xác nhận độc lập lịch sử giao dịch đầy đủ của blockchain
  • Hỗ trợ mạng Cardano bằng cách tham gia vào giao thức Cardano
  • Sao lưu và khôi phục ví bằng các cụm từ ghi nhớ
  • Hỗ trợ staking
  • Hoàn toàn tự chủ mà không phụ thuộc vào máy chủ và dịch vụ của bên thứ ba
  • Trình tạo ví giấy để lưu trữ tiền ngoại tuyến

Tải Daedalus

Bạn chỉ nên tải ví Daedalus từ trang web chính thức của chúng tôi.

Ghi chú:

  • Daedalus chạy trên các hệ điều hành Windows, Mac và Linux.
  • Sau khi tải xuống, ví sẽ đồng bộ hóa với blockchain để tạo bản sao cục bộ của nó. Hiện tại, Daedalus (và blockchain) chiếm khoảng 6GB dung lượng lưu trữ cục bộ.

Để biết thêm thông tin về Daedalus: hãy truy cập trang Helpdesk chuyên dụng