Rosetta là mô tả kỹ thuật mã nguồn mở và bộ công cụ giúp bạn tích hợp với các blockchain. Phục vụ như một framework tích hợp có mục đích chung, Rosetta cung cấp một giao diện cấp cao có thể được tùy chỉnh để hoạt động với bất kỳ chuỗi nào. Mục tiêu của Rosetta là làm cho quá trình tích hợp dễ dàng hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn để bạn có thể xây dựng một lần và tích hợp blockchain của mình ở mọi nơi.

Chúng tôi đã tạo ra quá trình triển khai cardano-rosetta của mình để đơn giản hóa quá trình tích hợp với Cardano . Để đưa điều này vào ngữ cảnh và minh họa các cách triển khai khác nhau của Rosetta, bitcoin-rosetta và ethereum-rosetta cũng tồn tại. Điểm chung giữa tất cả các triển khai là chúng đều chia sẻ cùng một giao diện.

Cơ sở lý luận để tích hợp với Rosetta là một giao diện duy nhất có thể tương tác liền mạch với tất cả các blockchain đã triển khai giao diện đó. Điều này đặc biệt hữu ích cho sàn giao dịch, ví dụ, vì chúng có thể tương tác với các chuỗi Cardano sử dụng giao diện tương tự mà họ đã có thể được sử dụng để tương tác với chuỗi khác (ví dụ, Bitcoin.) Blockchain-specific operations được giải thích để hỗ trợ triển khai chuỗi khác nhau.

Bạn có thể đọc thêm về Rosetta trên official Rosetta website. 

Các trường hợp sử dụng Rosetta

Các trường hợp để sử dụng Rosetta bao gồm: