Điều kiện tiên quyết

 1. Bạn nên làm quen với việc thiết lập và vận hành một node Cardano.
 2. Đọc phần giải thích về token đa tài sản, tài liệu về cách làm việc với node Cardano và các hoạt động với token đa tài sản trong các phần ở trên.
 3. Kiểm tra và xây dựng các nguồn github cho node cardano đã được gắn thẻ mary.
 4. Bắt đầu một node Cardano mà bạn có thể gửi lệnh.

Mục tiêu

Tập hợp các bài tập này nhằm đảm bảo rằng bạn có thể:

 1. Quản lý các token gốc hiện có;
 2. Tạo token gốc mới;
 3. Gửi các giao dịch bao gồm các token gốc trên chuỗi khối Cardano.

Vui lòng báo cáo bất kỳ lỗi hoặc cải tiến nào thông qua kho lưu trữ github cardano-node.

Bài tập

 1. Tạo ra một bộ khóa ký riêng tư/công khai, shelley và ba địa chỉ (ada, mary và percy). Lấy các ada từ faucet. Yêu cầu một số token Wollstonecraft từ chủ sở hữu token để tài trợ cho địa chỉ mary của bạn. Xác minh rằng cả hai địa chỉ đều có giá trị mong đợi. Bạn quan sát thấy gì về các giá trị mary?
 2. Gửi 100 ada từ ada đến mary, và 10 Wollstonecraft từ mary đến percy. Kiểm tra giá trị của cả ba địa chỉ trước và sau khi giao dịch.
 3. Xác định bản thảo chính sách đúc tiền cho đơn vị tiền tệ KingOfKings cho phép shelley tạo token Ozymandian mới.
 4. Mint 1000 Ozymandians mới trong địa chỉ percy. Kiểm tra xem chúng đã được đúc thành công chưa. Lưu ý rằng bạn có thể cần phải cấp tiền cho địa chỉ percy với ada bổ sung.
 5. Số lượng ada ít nhất mà bạn cần giữ trong mỗi địa chỉ của mình là bao nhiêu? Số lượng Ozymandians hoặc Wollstonecraft ít nhất mà bạn có thể giữ trong một địa chỉ là bao nhiêu?
 6. Bạn muốn mua lại một số token Wollstonecraft của mình. Làm thế nào để bạn làm điều này? Tương tự, làm thế nào để bạn mua lại các Ozymandians của mình? Điều gì xảy ra với số dư ada của bạn khi bạn mua lại các token của mình?
 7. Tạo một bản thảo chính sách đúc tiền mới cho phép shelley tạo token Wollstonecraft, adaOzymandian. Đúc các token mới của từng loại và gửi chúng đến mary và percy. Kiểm tra xem chúng đã được nhận thành công chưa. Bạn quan sát thấy gì về số dư trên mỗi địa chỉ?
 8. Tạo năm signing address mới: Athena, zeus, hera, poseidon và dionysus. Tạo một bản thảo chính sách đúc tiền cho phép bất kỳ đa số nào trong số năm vận động viên Olympic đúc huy chương Bạch kim, Vàng, BạcĐồng. Gửi cho percy một huy chương Vàng mới và gửi cho mary một huy chương Bạch kim mới, hai huy chương Vàng và bốn huy chương Bạc. Kiểm tra số dư cho từng địa chỉ của bạn. Bây giờ chuyển một huy chương Vàng và một huy chương Bạc từ mary sang percy và kiểm tra lại số dư.

Bài tập tùy chọn

 1. Thiết lập một số “mints – xưởng đúc tiền” mà mỗi loại tạo ra các đồng coin của một loại cụ thể. Giá trị của mỗi đồng coin được đưa ra dưới đây.

Một vài đồng coin và giá trị của chúng

Mỗi xưởng đúc tiền có thể tạo ra đồng xu mới để phù hợp với giá trị của bất kỳ đồng xu nào được gửi đến một địa chỉ cụ thể. Ví dụ: nếu địa chỉ Bawbee được gửi ba Groats, hai Bawbee mới có thể được tạo ra. Coin có thể được đúc đến giá trị đã nhận được. Bất kỳ lượng dư đều bị mất. Vì vậy, nếu địa chỉ đúc Noble được gửi 8 đồng xu Shilling, thì một đồng xu Noble mới sẽ được đúc để trao đổi.

Xin lưu ý rằng cho đến khi chúng tôi có tập lệnh Plutus, không có cách nào để thực thi các tỷ lệ quy đổi này trên chuỗi và bạn sẽ phải thực hiện chúng theo cách thủ công.

 1. Thiết lập “trao đổi đồng xu” với một hoặc nhiều đồng sự. Mỗi bạn chịu trách nhiệm cho một hoặc nhiều ” xưởng đúc tiền”. Mỗi người nên thiết lập một địa chỉ trao đổi và nạp tiền cho nó bằng những đồng xu mới đúc có giá trị chính xác là 21 shilling. Bây giờ hãy thực hành gửi đồng xu và đổi chúng với những đồng xu có giá trị tương đương. Ví dụ: nếu ai đó gửi cho bạn hai đồng Merk, bạn có thể trả lại một đồng Pound và một đồng Noble hoặc bất kỳ giá trị tương đương nào khác mà bạn thích. Sử dụng siêu dữ liệu giao dịch để ghi lại các trao đổi đồng xu trên chuỗi. Nếu bạn không thể đưa ra trao đổi chính xác, hãy đưa ra giá trị gần nhất mà bạn có thể.
 2. Điều chỉnh các sàn giao dịch của bạn để tính phí 10% cho mỗi giao dịch. Ghi lại điều này trong một tài khoản riêng biệt. Đổi đồng xu cho đến khi một trong hai người không thể thực hiện đổi được nữa.

Cảm ơn bạn đã hoàn thành các bài tập!