Cardano Rosetta

Cardano Rosetta là một tính năng kỹ thuật và một bộ công cụ giúp đơn giản hóa quá trình tích hợp với Cardano. Mục tiêu của Rosetta là làm cho quá trình tích hợp dễ dàng hơn, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn để bạn có thể build một lần và tích hợp blockchain của mình ở mọi nơi.

Để biết thêm thông tin: Truy cập repo GitHub