Chính sách tiền tệ Cardano

Cardano đặt mục tiêu đạt được sự phân quyền thực sự với sự ra đời của kỷ nguyên Voltaire vào cuối năm 2020. Voltaire sẽ bao gồm hệ thống ngân quỹ và bỏ phiếu phi tập trung để trao quyền cho cộng đồng ảnh hưởng đến sự phát triển của Cardano, đồng thời cung cấp cơ chế fund để biến Cardano thành một tổ chức self-funded (tự gây quỹ), self-sustainable (tự duy trì) môi trường bền vững.

Sự phân quyền thực sự đi kèm với những thách thức riêng của nó, khi các yếu tố như an ninh, hiệu suất, sự ổn định, tính bền vững, công bằng và quan trọng là khả năng kinh tế phát huy tác dụng.

Duy trì, phát triển và cải thiện một dự án blockchain yêu cầu hỗ trợ tiền tệ liên tục. Khi Voltaire được triển khai, ngân quỹ sẽ thực hiện chức năng này và cấp vốn cho các tính năng mới, cải tiến, v. v. sẽ được phân bổ thông qua hệ thống bỏ phiếu phi tập trung.

Stake pool

Các nguyên tắc phân quyền và công bằng thúc đẩy sự phát triển của cardano. Cardano muốn cung cấp cơ hội bình đẳng cho bất kỳ ai muốn trở thành một phần của mạng lưới bằng cách điều hành một stake pool. Nhưng chính quyền tự do tham gia mở ra khả năng bị lợi dụng không công bằng do các nhà điều hành stake pool lớn hơn gây ra. Điều này đặt ra thách thức trong việc duy trì tính toàn vẹn của chuỗi trong khi khuyến khích mọi người tạo pool và hỗ trợ chuỗi.

Cơ chế phần thưởng

Việc mở rộng tiền tệ của Cardano dựa trên cam kết lâu dài của các nhà điều hành stake pool để cung cấp hỗ trợ liên tục cho chuỗi. Cam kết này đòi hỏi một cơ chế phần thưởng vững chắc và ổn định cho các nhà điều hành, do đó, cơ chế này phải đảm bảo rằng hệ thống khuyến khích không thay đổi đáng kể theo thời gian có thể ảnh hưởng xấu đến thu nhập của các nhà điều hành.

Hệ thống phần thưởng của Cardano dành cho các nhà điều hành stake pool được thiết kế để cân bằng k pool bão hòa hoàn toàn (trong đó k là số lượng pool mong muốn), do đó, điểm cân bằng này có nghĩa là tiền thưởng sẽ tối ưu cho mọi người khi tất cả stake được phân bổ đồng nhất cho k pool hấp dẫn nhất.

Monetary policy (chính sách tiền tệ)

Monetary policy của Cardano giải quyết hai vấn đề:

  • Sự cần thiết phải cung cấp tiền thưởng cho những người tham gia vào mạng lưới.
  • Cấp vốn cho ngân quỹ.

Tiền thưởng

Việc mở rộng và cải tiến trong tương lai của chuỗi khối Cardano sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cộng đồng của nó, những người cần được khuyến khích thông qua tiền thưởng để tham gia vào sự phát triển của Cardano.

Tiền thưởng cố định cho người ủy quyền và người điều hành stake pool đến từ hai nguồn:

  • Phí giao dịch – phí từ mọi giao dịch từ tất cả các khối được tạo ra trong mỗi kỷ nguyên sẽ được đưa vào một ‘pot’ ảo. Một phần trăm cố định (ρ) của trữ lượng ada còn lại được thêm vào pot đó.
  • Mở rộng tiền tệ – một tỷ lệ phần trăm nhất định (τ) của pot được gửi đến ngân quỹ và phần còn lại được sử dụng làm tiền thưởng các epoch.

Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo rằng tiền thưởng được lấy từ các khoản dự trữ là cao ngay từ đầu, khi số lượng giao dịch vẫn còn tương đối thấp. Điều này khuyến khích những người đăng ký sớm nhanh chóng di chuyển để hưởng lợi từ tiền thưởng ban đầu cao. Theo thời gian, và khi số lượng giao dịch tăng lên, các khoản phí bổ sung sẽ bù đắp cho các khoản dự trữ nhỏ hơn.

Cơ chế này cũng đảm bảo rằng tiền thưởng có sẵn có thể dự đoán được và không thay đổi đáng kể. Thay vào đó, tiền thưởng thay đổi dần dần. Tỷ lệ phần trăm cố định được lấy từ các khoản dự trữ còn lại mỗi kỷ nguyên đảm bảo sự sụt giảm theo cấp số nhân suôn sẻ.

Cấp vốn cho ngân quỹ

Mục tiêu của ngân quỹ là cung cấp fund (ada) để phát triển các hoạt động của Cardano thông qua quy trình bỏ phiếu. Điều này đòi hỏi một quy trình theo đó fund thường xuyên được gửi đến ngân quỹ để đảm bảo rằng fund luôn có sẵn.

Cơ sở chính sách cho các giá trị ρ và τ

Rất nhiều suy nghĩ đã được đặt ra để xác định giá trị của ρ (tỷ lệ phần trăm cố định) và τ (fund đi vào ngân quỹ) nên là bao nhiêu.

Tính toán ρ

Trong khi tìm kiếm giá trị ρ phù hợp, pool phải đối mặt với một tình huống khó khăn: Giá trị cao hơn có nghĩa là ban đầu tiền thưởng cho mọi người sẽ cao hơn và ngân quỹ sẽ lấp đầy nhanh hơn. Nhưng giá trị ρ cao hơn cũng có nghĩa là trữ lượng (ada) sẽ cạn kiệt nhanh hơn. Trả thưởng cao và khuyến khích những người sử dụng sớm là một cân nhắc quan trọng, nhưng điều đó cũng cần đưa ra một viễn cảnh dài hạn cho tất cả các bên liên quan. Do đó, giải pháp cho vấn đề nan giải này đòi hỏi phải có sự cân bằng giữa hai vấn đề này.

Việc áp dụng phương pháp phân rã theo cấp số nhân để ngăn dự trữ của Cardano cạn kiệt là rất hợp lý trong tình huống này.

Tính toán ‘chu kỳ nửa phân rã dự trữ’ (nghĩa là thời gian cần để một nửa lượng dự trữ được sử dụng hết) hình dung tác động của việc chọn một giá trị cụ thể của ρ so với một giá trị khác. Đây là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận, và cuối cùng, giá trị được ấn định là 0,3%. Lý do tại sao là các dự báo toán học cho thấy rằng giá trị ρ (tỷ lệ cố định của ada đi vào pot ảo mỗi epoch) là 0,3% sẽ có nghĩa là chu kỳ nửa phân rã dự trữ từ 4 đến 5 năm. Nói một cách dễ hiểu, chỉ một nửa số dự trữ còn lại sẽ được sử dụng sau mỗi 4 đến 5 năm.

Lựa chọn τ

Việc xác định đúng giá trị cho τ (tỷ lệ tiền thưởng chưa có người nhận sẽ tự động chuyển đến kho dự trữ mỗi kỷ nguyên) cũng là một thách thức không kém. Sau khi thảo luận, cân nhắc và dự đoán, giá trị được chọn là 20%, có nghĩa là ban đầu 20% của việc mở rộng tiền tệ và phí giao dịch được gửi đến ngân quỹ sau mỗi kỷ nguyên.