Bắt đầu với Cardano

Tìm hiểu tổng quan về Cardano, hiểu các thành phần, khám phá các công cụ xây dựng, tìm hiểu các khái niệm kỹ thuật và kết nối với cộng đồng nhà phát triển.

Kiến trúc Cardano

Mô tả kiến ​​trúc cấp cao của Cardano. Cung cấp thông tin chi tiết về các thành phần cốt lõi và tương tác của chúng, đồng thời thảo luận ngắn gọn về các kỷ nguyên và triển khai của Cardano.

Mạng Cardano

Trình bày cơ sở hạ tầng kỹ thuật kết hợp các node mạng Cardano và các tương tác tương đối của chúng trong một hệ thống thống nhất. Các node giao tiếp với nhau để duy trì sổ cái phân tán.

Các thành phần Cardano

Giới thiệu các thành phần cơ bản của nền tảng Cardano như: Cardano node, GraphQL, Rosetta, Cardano ledger, DB Sync, wallet, SMASH, Ouroboros network,…

Token gốc – Native token

Token gốc là một tính năng mới cho phép giao dịch nhiều tài sản trên Cardano. Người dùng có thể giao dịch với ada và số lượng không giới hạn token nguyên bản do người dùng tạo ra.

Marlowe

Marlowe dùng để viết và quản lý các hợp đồng thông minh mà không cần phải yêu cầu quá nhiều về kiến thức phát triển phần mềm, blockchain hoặc hợp đồng thông minh.

Haskell

Haskell là một ngôn ngữ lập trình hàm thuần túy với nhiều ưu điểm là thành phần cốt lõi để phát triển ngôn ngữ Plutus khi viết các hợp đồng thông minh trên nền tảng Cardano.

Plutus

Plutus là ngôn ngữ hợp đồng thông minh chính thức cho Cardano. Nó là một ngôn ngữ hoàn chỉnh Turing được viết bằng Haskell và các hợp đồng thông minh của Plutus là các chương trình Haskell hiệu quả.

Rosetta

Rosetta là một bộ công cụ mã nguồn mở hoạt động như một framework tích hợp có mục đích chung, Rosetta cung cấp một giao diện cấp cao có thể được tùy chỉnh để hoạt động với bất kỳ chuỗi nào.