Tiền mã hóa là gì?

Tiền mã hóa là một tài sản kỹ thuật số, được lưu trữ trên sổ cái và được thiết kế để phục vụ như một phương tiện trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó còn được gọi là tiền điện tử.

Sổ cái Blockchain đóng vai trò là công nghệ cơ bản để tạo tiền mã hóa trong một môi trường phi tập trung. Các giao thức blockchain sử dụng các kỹ thuật mật mã nghiêm ngặt để cho phép đúc (tạo) tiền mã hóa, để bảo mật và xác minh quyền sở hữu tiền điện tử và ghi chép hoạt động của quỹ. Giá của tiền mã hóa không được kiểm soát bởi chính phủ hoặc tổ chức tài chính tập trung. Nó được xác định bởi giá trị, mối tương quan với các số liệu trong thế giới thực và được thúc đẩy bởi cung và cầu thị trường.

Địa chỉ được sử dụng khi gửi thanh toán bằng tiền mã hóa. Chúng là số nhận dạng duy nhất và được biểu thị bằng một chuỗi số và chữ cái lấy từ khóa công khai của người dùng.

Ada đơn vị tiền tệ chính của Cardano

Mỗi sổ cái blockchain có tiền mã hóa hoặc tiền bản địa cơ bản của nó. Ada là đơn vị tiền tệ gốc hoặc tiền tệ chính trên Cardano. Điều này có nghĩa là ada là đơn vị thanh toán chính trên Cardano; nó được chấp nhận như một khoản thanh toán phí, để gửi tiền và cũng là đơn vị tiền tệ duy nhất để phân phối tiền thưởng.

Lovelace là mệnh giá nhỏ nhất của ada. Một ada = 1.000.000 lovelaces. Ada có sáu chữ số thập phân, giúp nó dễ dàng chia thành các phân số nhỏ hơn.

Native token – Token gốc

Cardano cũng hỗ trợ tạo mã token gốc – tài sản kỹ thuật số được tạo ra cho các mục đích cụ thể. Điều này có nghĩa là người dùng, nhà phát triển và doanh nghiệp có thể sử dụng blockchain Cardano để tạo các token có giá trị (giá trị được xác định bởi cộng đồng, trạng thái thị trường hay cơ chế hoạt động của token). Mã token có thể thay thế được – fungible (có thể thay thế cho nhau) hoặc không thể thay thế – non-fungible (duy nhất) và hoạt động như một đơn vị thanh toán, tiền thưởng, tài sản giao dịch hoặc chủ sở hữu thông tin.