Smart Contract là gì?

Một hợp đồng thông minh là một thỏa thuận kỹ thuật số tự động, viết bằng code, theo dõi, xác minh và thực hiện các giao dịch ràng buộc của hợp đồng giữa các bên khác nhau. Các giao dịch của hợp đồng được code smart contract tự động thực hiện khi đáp ứng các điều kiện xác định trước. Về cơ bản, hợp đồng thông minh là một chương trình ngắn có input và output là các giao dịch trên blockchain.

Hợp đồng thông minh tự thực hiện và đáng tin cậy và không yêu cầu hành động hoặc sự hiện diện của bên thứ ba. Code smart contract được lưu trữ và phân phối trên một mạng blockchain phi tập trung, làm cho nó trở nên minh bạch và không thể thay đổi.

Tóm lại, hợp đồng thông minh là bất biến vì hợp đồng không thể thay đổi, chúng có thể phân phối và chống giả mạo, nhanh chóng và hiệu quả về chi phí, vì không có người trung gian giúp tiết kiệm tiền và thời gian và an toàn do sự mã hóa.

Cardano sẽ giới thiệu hỗ trợ hợp đồng thông minh vào năm 2021. Là một môi trường đa chức năng, Cardano sẽ hỗ trợ phát triển và triển khai các hợp đồng thông minh sử dụng các ngôn ngữ lập trình như:

  • Plutus – một nền tảng thực hiện và phát triển hợp đồng thông minh có mục đích. Các hợp đồng Plutus bao gồm các phần chạy trên blockchain (code trên chuỗi) và các phần chạy trên máy của người dùng (ngoài chuỗi hoặc code khách hàng). Plutus rút ra từ nghiên cứu ngôn ngữ hiện đại để cung cấp một môi trường lập trình full-stack, an toàn dựa trên Haskell, ngôn ngữ lập trình hàm hàng đầu.
  • Marlowe – một ngôn ngữ dành riêng cho miền (DSL – domain-specific language) để viết và thực hiện các hợp đồng tài chính cho phép xây dựng hợp đồng một cách trực quan cũng như bằng code truyền thống hơn. Ví dụ, các tổ chức tài chính có thể sử dụng nó để phát triển và triển khai các công cụ tùy chỉnh cho khách hàng và khách hàng của họ. Bản thân ngôn ngữ Marlowe áp dụng hiện được trong cả JavaScript và Haskell, cung cấp sự lựa chọn về trình chỉnh sửa tùy thuộc vào sở thích và bộ kỹ năng của nhà phát triển.
  • Glow – một ngôn ngữ dành riêng cho miền mới (DSL – domain-specific language) để phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApps) trên blockchain. Với Glow, người dùng có thể viết các DApp an toàn để đảm bảo rằng các hợp đồng thông minh chạy an toàn trong môi trường adversarial.

Chủ đề liên quan