Là một nhà phát triển Haskell có kinh nghiệm, bạn có thể sử dụng Haskell editor để hiển thị Marlowe code. Marlowe được viết dưới dạng Haskell data và do đó, việc tạo các hợp đồng thông minh của Marlowe bằng Haskell rất dễ dàng.

Để sử dụng Haskell editor, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở Marlowe Playground.
  2. Nhấp vào Start coding (Bắt đầu code)!
  3. Chọn phiên bản Haskell từ menu.

Bạn sẽ thấy một cửa sổ như sau:

cua-so-Haskell
cua-so-Haskell
  1. Bây giờ bạn có thể start coding trong

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một số hợp đồng mẫu để làm việc.

  1. Mô tả một hợp đồng trong editor. Đối với điều này, hãy xác định hợp đồng giá trị top-level (cấp cao nhất) của loại Contract (hợp đồng), thêm các điều kiện và đóng hợp đồng.

Cửa sổ sau sẽ mở ra Escrow contract (Hợp đồng ký quỹ):

ki-quy-Haskell
ki-quy-Haskell
  1. Nhấp vào Compile để chuyển đổi giá trị này từ Haskell thành Marlowe.
  2. Sau đó, nhấp vào Send to Simulator.

Simulator cho phép bạn mô phỏng giao dịch hợp đồng Marlowe theo giao dịch. Bạn có thể tìm thêm hướng dẫn về cách sử dụng Haskell editor trong Marlove tutorial.