Các thông số kỹ thuật và tài liệu nghiên cứu liên quan

Cardano là một nền tảng blockchain thế hệ 3.0 nhằm mục đích cung cấp cho cộng đồng nhiều tính năng tiên tiến hơn bất kỳ giao thức nào chưa được phát triển. Là một blockchain bằng chứng cổ phần, nó được xây dựng với sự nghiêm ngặt của các phương pháp phát triển chính thức đảm bảo cao và nhằm đạt được khả năng mở rộng, khả năng tương tác và tính bền vững cần thiết cho các ứng dụng trong thế giới thực. Cardano là nền tảng đầu tiên phát triển dựa trên triết lý khoa học dựa trên khám phá, đánh giá ngang hàng và nghiên cứu mật mã.

Xây dựng nền tảng vững chắc trong ngành công nghiệp blockchain, Cardano có đặc tính cởi mở và minh bạch. Tất cả các nghiên cứu và thông số kỹ thuật làm nền tảng cho Cardano đều được xuất bản công khai và có sẵn cho cộng đồng.

Lộ trình phát triển của Cardano được chia thành 5 kỷ nguyên tập trung vào nền tảng, phân cấp, hợp đồng thông minh và triển khai sổ cái đa tài sản, khả năng mở rộng và quản trị môi trường blockchain tiên phong. Các tài liệu nghiên cứu liên quan và thông số kỹ thuật theo lộ trình phát triển Cardano được nêu dưới đây.

Byron

Khoảng thời gian dành riêng để xây dựng một nền tảng mạng liên kết cho phép mua và bán ada. Mạng đã chạy giao thức đồng thuận Ouroboros bằng chứng cổ phần.

Các tài liệu nghiên cứu liên quan

Ouroboros: Một Giao thức Blockchain Bằng chứng Cổ phần An toàn Bảo mật

Ouroboros-BFT: Một giao thức đồng thuận về Byzantine Fault Tolerant đơn giản

Thông số kỹ thuật liên quan:

Đặc điểm kỹ thuật chính thức của Sổ cái Cardano

Đặc điểm kỹ thuật của Blockchain layer

Đặc điểm kỹ thuật chính thức cho Ví Cardano

Đặc điểm kỹ thuật của Cardano on-the-wire

Ngữ nghĩa từng bước nhỏ cho Cardano

Shelley

Một giai đoạn tăng trưởng và phát triển của mạng tập trung vào việc đảm bảo tính phi tập trung cao hơn, điều này sẽ dẫn đến bảo mật được nâng cao và môi trường mạnh mẽ hơn khi phần lớn các node được điều hành bởi những người tham gia mạng.

Các tài liệu nghiên cứu liên quan:

Ouroboros Praos: Một blockchain bằng chứng cổ phần bán đồng bộ, an toàn thích ứng

Ouroboros Genesis: Blockchains Proof-of-Stake có thể dùng một lần với tính khả dụng động

Các cuộc tấn công Stake-Bleeding trên các blockchains Proof-of-Stake

Biểu đồ phân chia tiền thưởng cho Stake Pool

Quản lý tài khoản trong sổ cái Proof of Stake

Hình thức linh hoạt: Trải nghiệm thực tế với các phương pháp chính thức Agile

Liên minh Equilibria an toàn với các khoản thanh toán Virtual (ảo)

Thông số kỹ thuật liên quan:

Đặc điểm kỹ thuật thiết kế cho ủy quyền và khuyến khích ở Cardano – Shelley

Đặc điểm kỹ thuật của các phép tính Non-Integral (không tích phân) trong sổ cái Shelley

Goguen

Kỷ nguyên Goguen sẽ giới thiệu chức năng hợp đồng thông minh để xây dựng các ứng dụng phi tập trung trong khi hỗ trợ các tài sản đa chức năng, các tiêu chuẩn token có thể thay thế và không thể thay thế.

Các tài liệu nghiên cứu liên quan:

Mô hình UTXO mở rộng

UTXOma: UTXO với hỗ trợ Multi-Asset (đa tài sản)

Native Custom Tokens trong Mô hình UTXO mở rộng

Hợp đồng Blockchain Functional

Hợp đồng thông minh tạo kịch bản cho công nghệ sổ cái phân tán

Marlowe: hợp đồng tài chính trên blockchain

Marlowe: triển khai và phân tích các hợp đồng tài chính trên blockchain

Làm sáng tỏ recursion (đệ quy): biên dịch IR với  recursion sang hệ thống F

Hệ thống F trong Agda, vì niềm vui và lợi nhuận

Basho

Kỷ nguyên tối ưu hóa, nâng cao khả năng mở rộng và khả năng tương tác của mạng lưới. Nâng cao hiệu suất mạng, Basho sẽ giới thiệu các sidechains, blockchain mới, có thể tương tác với chuỗi Cardano chính, với tiềm năng to lớn để mở rộng khả năng của mạng.

Các tài liệu nghiên cứu liên quan:

Hydra: Kênh trạng thái Fast Isomorphic

Chuỗi song song: Cải thiện thông lượng và Latency của giao thức blockchain thông qua thành phần song song

Giao thức Blockchain Proof-of-Stake với thông lượng gần tối ưu

Bộ kết hợp sổ cái để thanh toán nhanh

Proof-of-Stake Sidechains

Voltaire

Một kỷ nguyên phát triển cho phép mạng Cardano trở thành một hệ thống self-sustaining (tự duy trì). Voltaire sẽ giới thiệu một hệ thống bỏ phiếu và ngân qũy cho phép những người tham gia mạng lưới sử dụng stake và quyền biểu quyết của họ để ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của blockchain.

Các tài liệu nghiên cứu liên quan:

Hệ thống ngân qũy cho tiền điện tử: Cho phép cộng tác trí tuệ tốt hơn

Updatable Blockchains