Công thức tính phí giao dịch trên Cardano

Cardano sử dụng hệ thống phí giao dịch bao gồm chi phí xử lý và lưu trữ dài hạn của các giao dịch.

Môi trường Cardano chỉ có một cách tính phí duy nhất, vì phí không chuyển trực tiếp đến nhà sản xuất khối. Thay vào đó, chúng được gộp lại và sau đó được phân phối cho tất cả các pool đã tạo khối trong một kỷ nguyên.

Hiện tại không có phí bộ nhớ theo dõi trạng thái chuỗi tích lũy, cụ thể là UTXO.

Ngăn chặn các cuộc tấn công kinh tế

Sự kiện Shelley hard fork có nghĩa là chuỗi khối Cardano chuyển từ liên kết sang một môi trường hoàn toàn phi tập trung, điều này có thể làm tăng động cơ cho các tác nhân độc hại tiến hành các cuộc tấn công kinh tế.

Một cuộc tấn công kinh tế có thể xảy ra khi chi phí phát sinh của người điều hành hệ thống không được chi trả phí đối với người dùng của một hệ thống nhất định. Những tình huống này cho phép người dùng áp đặt chi phí cho nhà khai thác mà không phải tự trả toàn bộ chi phí, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong sự tham gia của nhà điều hành và cuối cùng có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính hệ thống.

Để ngăn chặn tình trạng này phát sinh, điều quan trọng là phải giải quyết cả chi phí vận hành hiện có và chi phí mới.

Cấu trúc phí của Cardano khá đơn giản.

Phí được xây dựng xung quanh hai hằng số (a và b). Công thức tính phí tối thiểu cho một giao dịch (tx) là a * size (tx) + b, trong đó:

  • a/b là các tham số giao thức
  • size (tx) là size giao dịch tính bằng byte

Tham số giao thức (a và b)

Tham số giao thức là các giá trị có thể được thay đổi bởi hệ thống cập nhật của Cardano để phản ứng và thích ứng với những thay đổi về khối lượng giao dịch, giá trị phần cứng và định giá ada. Việc thay đổi các tham số này tạo thành một đợt hard fork, vì nó ảnh hưởng đến giao dịch nào được hệ thống chấp nhận.

Tham số giao thức a

Tham số a phản ánh sự phụ thuộc của chi phí giao dịch vào size của giao dịch. Giao dịch càng lớn thì càng cần nhiều tài nguyên để lưu trữ và xử lý.

Tham số giao thức b

Giá trị của b là một khoản phí phải trả, bất kể size của giao dịch. Tham số này chủ yếu được giới thiệu để ngăn chặn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). b làm cho các cuộc tấn công như vậy trở nên cực kỳ tốn kém và loại bỏ khả năng kẻ tấn công tạo ra hàng triệu giao dịch nhỏ để làm tràn ngập và phá hủy hệ thống.

Tham số giao thức x

x đại diện cho size của giao dịch theo byte.