Marlowe cung cấp các hợp đồng tài chính cho blockchain mà mọi người đều có thể viết code. Nó là một domain-specific language (DSL) để viết và thực hiện các hợp đồng tài chính cho phép người dùng áp dụng domain expertise (kiến thức chuyên môn miền) của họ để viết và quản lý các hợp đồng một cách thuận tiện mà không cần phải học quá nhiều liên quan đến phát triển phần mềm, blockchain hoặc hợp đồng thông minh. Với Marlowe, bạn có thể học cách lập mô hình các sản phẩm tài chính bằng cách sử dụng ngôn ngữ dễ học này. Nó là một nền tảng cho tài chính phi tập trung (DeFi) hỗ trợ cho vay trực tiếp, peer-to-peer (ngang hàng), hợp đồng chênh lệch (CFD) và các công cụ tương tự khác. Các hợp đồng Marlowe rất đơn giản vì chúng được tối ưu hóa cho các giao dịch tài chính, nền tảng phát triển và đảm bảo theo dõi nhanh chóng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để xây dựng chuyên môn về hợp đồng thông minh và công nghệ blockchain.

Là một special-purpose language, việc đọc, viết và hiểu các hợp đồng Marlowe trở nên dễ dàng hơn. Nó cũng an toàn hơn: một số lỗi không thể viết được, và chúng ta hoàn toàn có thể phân tích hành vi hợp đồng mà không cần phải chạy hợp đồng.

Ai có thể sử dụng Marlowe?

Marlowe đã được thiết kế để được sử dụng bởi những người là chuyên gia trong lĩnh vực hợp đồng tài chính hoặc kinh doanh, nhưng không có kỹ năng và kinh nghiệm lập trình, vì nó cho phép bạn xây dựng hợp đồng một cách trực quan và bằng code truyền thống hơn. Ví dụ, các tổ chức tài chính có thể sử dụng nó để phát triển và triển khai các công cụ tùy chỉnh cho khách hàng và khách hàng của họ.

Bản thân ngôn ngữ Marlowe hiện được áp dụng trong cả JavaScript và Haskell, cung cấp cho bạn sự lựa chọn về trình chỉnh sửa tùy thuộc vào sở thích và bộ kỹ năng của bạn. Javascript mang lại sự linh hoạt và tốc độ sử dụng với một hệ sinh thái đang phát triển mạnh, trong khi Haskell là một ngôn ngữ lập trình chức năng với hệ sinh thái được thiết lập riêng và framework thử nghiệm vững chắc.

Marlowe có thể tương tác với real-world data (dữ liệu trong thế giới thực) – chẳng hạn như oracles – và những người tham gia hợp đồng đưa ra các lựa chọn trong quy trình hợp đồng để xác định điều gì xảy ra cả trong và ngoài chuỗi (on- and off-chain), chẳng hạn như trong ví. Marlowe là blockchain-agnostic (bất khả tri): nó cho phép viết các hợp đồng thông minh trên mô hình dựa trên tài khoản, chẳng hạn như Ethereum và trên mô hình đầu ra giao dịch chưa chi tiêu mở rộng (EUTXO) của Cardano.

Marlowe đã được thiết kế như một giải pháp quy mô ngành và thể hiện các ví dụ từ phân loại ACTUS và tiêu chuẩn cho các hợp đồng tài chính. Các hợp đồng được viết bằng Marlowe có thể được tích hợp trên Cardano hoặc một blockchain thay thế.

Ngôn ngữ Marlowe trông như thế nào?

Marlowe là một ngôn ngữ nhỏ, với một số cấu trúc khác nhau, đối với mỗi hợp đồng, mô tả hành vi liên quan đến một nhóm vai trò cố định, hữu hạn. Những vai trò này được thực hiện bởi những người tham gia hợp đồng.

Hợp đồng có thể được xây dựng bằng cách tập hợp một số lượng nhỏ các cấu trúc này kết hợp với nhau có thể được sử dụng để mô tả và mô hình hóa nhiều loại hợp đồng tài chính khác nhau. Một số ví dụ bao gồm hợp đồng đang chạy có thể thực hiện thanh toán cho một vai trò hoặc cho một khóa công khai, một hợp đồng có thể chờ một hành động của một trong các vai trò – chẳng hạn như một khoản tiền gửi- hoặc một lựa chọn từ một tập hợp các tùy chọn . Điều quan trọng là, hợp đồng không thể chờ đợi vô thời hạn cho một hành động: nếu không có hành động nào được thực hiện trước một thời gian nhất định-the timeout (thời gian chờ), hợp đồng sẽ tiếp tục với một hành vi thay thế, ví dụ: thực hiện một biện pháp khắc phục như hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào trong hợp đồng.

Tùy thuộc vào trạng thái hiện tại của hợp đồng, nó có thể đưa ra lựa chọn giữa hai quy trình hành động thay thế trong tương lai, bản thân chúng là hợp đồng. Khi không cần thực hiện thêm hành động nào, hợp đồng sẽ đóng và bất kỳ đơn vị tiền tệ nào còn lại trong hợp đồng sẽ được hoàn lại.

Khi một hợp đồng được chạy, các vai trò liên quan được thực hiện bởi những người tham gia, đó là danh tính trên blockchain. Mỗi vai trò được đại diện bởi một token on the chain (trên chuỗi) và các vai trò có thể được chuyển giao hoặc giao dịch trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Làm cách nào để sử dụng Marlowe Playground?

Marlowe Playground có sẵn để phát triển, mô phỏng và thử nghiệm quá trình viết hợp đồng thông minh trong môi trường sandbox. Mục đích của nó là khuyến khích tất cả các nhà phát triển, ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm về Haskell hoặc Javascript, xây dựng các sản phẩm tài chính trên Cardano. Một bộ tutorial có sẵn. Những hợp đồng ví dụ này phác thảo và thông tin tổng quan về Marlowe và cách các hợp đồng nên được mô hình hóa.

Marlowe Playground là phương tiện để phát triển hợp đồng thông minh tài chính end-to-end. Nó cung cấp một phương tiện để các nhà phát triển không chỉ viết code hợp đồng thông minh mà còn thực hiện thiết kế lặp đi lặp lại sơ bộ bằng cách sử dụng mô phỏng, khả năng xác minh chính thức và khả năng kiểm tra các hợp đồng thông minh. Những khả năng này, được kết hợp với DSL được xây dựng cho mục đích tài chính, đảm bảo rằng các hợp đồng được xây dựng dễ dàng và đơn giản, đồng thời chúng được bảo mật, có thể xác minh và được kiểm tra nghiêm ngặt.

Điều gì tiếp theo cho Marlowe?

Là một phần của triển khai Goguen, chúng tôi sẽ hoàn thành việc triển khai Marlowe trên Cardano, mang đến cho người dùng và tổ chức cơ hội thực hiện các hợp đồng DeFi mà họ đã tự viết hoặc tải xuống từ kho lưu trữ hợp đồng, chuyển tài sản tiền điện tử theo các điều khoản hợp đồng. Marlowe lần đầu tiên sẽ chạy trên Cardano blockchain, nhưng nó không bị ràng buộc với Cardano; nó có thể chạy trên các blockchain khác trong tương lai.

Các hợp đồng thông minh chạy trên Cardano sẽ có thể truy cập các giá trị dữ liệu bên ngoài, chẳng hạn như tỷ giá hối đoái giữa ada và bitcoin, thông qua oracle. Theo một số cách, một oracle giống như một người tham gia đưa ra lựa chọn và chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ các giá trị oracle như một phần của việc triển khai, cho phép các hợp đồng truy cập giá trị trực tiếp từ một ‘ticker’ thị trường chứng khoán hoặc một nguồn cấp data (dữ liệu) phổ biến như Coinbase.

Chủ đề liên quan