Contents

Câu hỏi thường gặp về Token gốc

On-chain assets (tài sản trên chuỗi)

Q. Định nghĩa về hỗ trợ ‘multi-asset (MA)’ là gì và Cardano có hỗ trợ không?

 1. Multi-asset (đa tài sản) (MA) là tên của bộ tính năng (chức năng) mà sổ cái (nền tảng blockchain/ví/tiền điện tử/ngân hàng) có thể cung cấp, cho phép nó thực hiện kế toán hoặc giao dịch với nhiều loại tài sản.

Tính năng hỗ trợ MA của Cardano được gọi là Native Token. MA cho phép người dùng giao dịch với ada và không giới hạn số lượng token do người dùng xác định. Hỗ trợ này là native, có nghĩa là các token có thể được giao dịch (được theo dõi/gửi/nhận) bằng cách sử dụng hệ thống kế toán được xác định là một phần của chức năng sổ cái của tiền điện tử mà không cần hợp đồng thông minh để kích hoạt chức năng này.

Q. Tokenization (tài sản) là gì?

 1. Tokenizing một tài sản có nghĩa là tạo ra đại diện on-chain (trên chuỗi) của tài sản đó.

Minting

Q. ‘Minting’ (đúc) token nghĩa là gì?

 1. ‘Minting’ đề cập đến quá trình theo đó các token mới được tạo ra hoặc phá hủy. Nghĩa là, tổng số tiền đang lưu hành (tức là được cộng dồn trên tất cả các địa chỉ trên sổ cái) của loại token được đúc tăng hoặc giảm. Đúc một số lượng lớn token là tạo token và đúc một số lượng negative (âm bản) là phá hủy token.

Q. ‘Burning’ (đốt/hủy) token nghĩa là gì?

 1. ‘Burning’ đề cập đến quá trình theo đó các token bị phá hủy. Nó đồng nghĩa với ‘negative minting’.

Q. Token redeeming là gì?

 1. Token redeeming là hành động gửi token trở lại nhà phát hành để đốt/hủy. Điều này thường được thực hiện khi các token đó không còn mục đích sử dụng trên sổ cái và người dùng hoặc hợp đồng sở hữu chúng không thể (không được cho phép bởi chính sách minting) đốt/hủy token.

Có thể không có bất kỳ khoản bồi thường nào được cung cấp cho việc redeeming (quyết định điều này là tùy thuộc vào chính sách minting/phát hành token), nhưng người dùng vẫn có thể chọn làm như vậy để tránh có token không sử dụng được trong ví của họ.

Q. Minting transaction là gì?

 1. Các giao dịch có cấu trúc khác nhau trong các kỉ nguyên Shelley, ShelleyMA và Goguen, nhưng cấu trúc này giống nhau trong một kỷ nguyên, các giao dịch Shelley + MA và Goguen có thể mang dữ liệu chỉ định những token mà nó đang đúc. Các giao dịch mà phần dữ liệu giao dịch này (được gọi là trường mint) là non-empty được gọi là giao dịch minting. Các giao dịch này cũng phải thực hiện các chính sách minting cho các token mà chúng đang đúc, để chúng có thể được kiểm tra trong quá trình xác thực.

Kết quả của việc xử lý một giao dịch minting là sổ cái giờ đây sẽ chứa thêm các tài sản được bao gồm trong trường mint (trường minting) của giao dịch. Nếu số lượng của một tài sản cụ thể trong trường mint là negative (số âm), kết quả là sau khi xử lý giao dịch, tổng số lượng của tài sản cụ thể đó trên sổ cái sẽ giảm đi bằng số tiền được phản ánh trong trường mint.

Lưu ý rằng một giao dịch duy nhất có thể đúc ra các token được liên kết với nhiều chính sách minting riêng biệt. vd (Policy1, SomeTokens), (Policy2, SomeOtherTokens). Cũng lưu ý rằng một giao dịch có thể đồng thời đúc một số token và đốt cháy một số token khác.

Q. Chính sách minting (minting policy) là gì?

 1. Chính sách minting là một tập hợp các quy tắc được sử dụng để điều chỉnh việc đúc các tài sản liên quan đến nó (chịu ảnh hưởng theo nó). Ví dụ, ai có quyền kiểm soát (và trong những điều kiện nào) đối với việc cung cấp tiền tệ, việc đúc và đốt nó. Các quy tắc này nói về nội dung của dữ liệu giao dịch của giao dịch đang cố gắng thực hiện. ví dụ: chính sách minting có thể yêu cầu một bộ key cụ thể để ký giao dịch minting.

Bộ quy tắc này được xác định bởi người dùng muốn tạo tài sản mới. Ví dụ: một người dùng có thể muốn chỉ cho phép mình đúc loại token cụ thể này. Trong trường hợp này, họ sẽ quy định điều này trong chính sách. Node kiểm tra sự tuân thủ các chính sách minting khi một giao dịch được xử lý bằng cách chạy code hoặc kiểm tra các chữ ký có liên quan. Dữ liệu giao dịch phải đáp ứng tất cả các chính sách minting của tất cả các tài sản mà giao dịch đang cố gắng mint.

Q. Trình tạo token là gì và chức năng của nó là gì?

 1. Trình tạo token là một phần mềm cho phép người dùng xác định các token sẽ được đúc và đưa chúng vào một giao dịch minting. Nó cũng đảm bảo rằng dữ liệu bổ sung thích hợp cần thiết để xác minh rằng giao dịch được phép thực hiện đúc tiền được bao gồm trong giao dịch (xem câu hỏi về chính sách minting bên dưới).

Ví dụ về policy (chính sách) và cách xác định policy

Q. ‘Multisig’ là gì và nó có liên quan như thế nào đến các minting policies (chính sách minting)?

 1. Ngôn ngữ tập lệnh multisig (tồn tại trước khi giới thiệu chức năng MA trên Cardano) chỉ định một số chữ ký tối thiểu cần thiết để cho phép một giao dịch thực hiện một hành động nhất định, thường là để sử dụng một UTXO đầu vào (UTXO entry).

Các tập lệnh multisig cũng có thể được sử dụng để chỉ định các chính sách minting cơ bản nhất, tức là các chính sách yêu cầu một bộ khóa cụ thể để ký giao dịch minting. Ví dụ: chính sách minting của một đơn vị phát hành có thể được thể hiện bằng cách sử dụng tập lệnh multisig. Lưu ý rằng chính sách minting là loại chính sách duy nhất có thể được thể hiện bằng cách sử dụng multisig.

Không sử dụng hợp đồng thông minh Plutus hoặc bất kỳ phần ngôn ngữ mở rộng chính sách minting nào khác, multisig là cách duy nhất để chỉ định chính sách minting.

Q. Các hợp đồng thông minh của Plutus có liên quan gì với các native token (token gốc)?

 1. Các chính sách minting có thể được viết bằng ngôn ngữ hợp đồng thông minh Plutus. Điều này cho phép người dùng thể hiện nhiều policy (chính sách) hơn là chỉ sử dụng các multisig đơn lẻ. Ví dụ, chính sách minting one-time có thể được thể hiện trong Plutus (nhưng không chỉ là multisig).

Q. Minting policy (chính sách minting) của một single-issuer là gì?

 1. Chính sách minting single-issuer chỉ định rằng chỉ thực thể nắm giữ một bộ khóa cụ thể mới được phép đúc token theo một chính sách cụ thể. Ví dụ: tập hợp các khóa được chỉ định trong chính sách minting phải ký vào giao dịch minting. Loại chính sách này có thể được chỉ định bằng cách sử dụng multisig.

Ví dụ về trường hợp sử dụng chính sách một nhà phát hành có thể là các token đại diện cho thẻ bóng chày. Điều này có nghĩa là không có token thẻ bóng chày mới nào có thể được đúc mà không có chữ ký của công ty. Ngược lại, chính sách chứng minh rằng tất cả các thẻ hiện có trong phạm vi chính sách này đã được đúc hợp pháp bởi công ty thẻ bóng chày.

Q. Minting policy (chính sách minting) one-time là gì?

 1. Trong chính sách minting one-time, toàn bộ các token trong phạm vi đó được đúc bằng một giao dịch cụ thể. Điều này có nghĩa là sẽ không có thêm token nào được đúc theo chính sách đó. Loại chính sách này yêu cầu hợp đồng thông minh và không thể được thực hiện bằng multisig.

Một trường hợp sử dụng của chính sách minting một lần sẽ là đúc token ticket cho một hợp đồng biểu diễn cụ thể. Sức chứa của địa điểm đã được biết trước, vì vậy sẽ không cần phải cho phép thêm nhiều ticket được đúc nữa.

Cấu trúc multi-asset, đại diện và thuộc tính

Q. Fungibility và non-fungibility là gì?

 1. Fungibility là mối quan hệ giữa hai tài sản/token. Các token được cho là fungible được với nhau khi chúng có thể hoán đổi cho nhau. Ví dụ: tiền fiat có thể thay thế được vì tờ 10 đô la có thể hoán đổi cho tất cả các tờ 10 đô la (thực) khác (và tất cả bộ 10 tờ 1 đô la và tất cả các cặp mệnh giá 5 đô la).

Non-fungibility là các tài sản không được hoán đổi cho nhau. Ví dụ: hai viên kim cương hoặc hai token trên chuỗi đại diện cho hai viên kim cương trong thế giới thực. Nếu không có tài sản nào khác, một fungible token – chẳng hạn như token đại diện cho một ngôi nhà – token được coi là duy nhất (non-fungible).

Q. Bundle (gói) token là gì?

A. Một bộ sưu tập hỗn hợp các token có chung một hoặc nhiều chính sách minting. Bất kỳ token nào cũng có thể được nhóm lại với nhau.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần bundle (gói) token.

Giao dịch bằng native token (token gốc)

Q. Làm thế nào để các native token (token gốc) xuất hiện trong ví của người dùng?

 1. Trước khi giới thiệu chức năng MA vào hệ thống Cardano, ví của người dùng chứa các địa chỉ thuộc về người dùng và lượng ada mà các địa chỉ này nắm giữ. Ví dụ, (users_address1, someAdaAmount)

Với hỗ trợ MA, ví của người dùng sẽ có thể chứa nhiều loại tài sản trong một địa chỉ ví, tức là ví có thể chứa một bundle (gói) token. Điều này có nghĩa là ví có thể chứa:

 • Tài sản có các chính sách khác nhau trong một UTXO single (bao gồm cả ada)
 • Tài sản chung theo một chính sách, tồn tại trên multiple UTXO

Ví của người dùng có thể chứa những thứ như:

(users_address1, (adaPolicy, someAdaTokens)) (users_address1, (cryptoDoggie, someDoggies), (adaPolicy, moreAdaTokens)) (users_address2, (cryptoDoggie, otherDoggies), (cryptoBirds, justCockatoos))

Trong ví dụ này, có ba chính sách: adaPolicy, cryptoDoggie, và cryptoBirds.

Q. Các native token có số nhận dạng mà con người có thể đọc được và các siêu dữ liệu (metadata) khác không?

 1. Có thể đăng ký tên tài sản mà người dung có thể đọc được (thay vì chuỗi ID Policy dài bằng chữ và số và tên tài sản) trên máy chủ siêu dữ liệu. Nếu người dùng đang sử dụng ví được tích hợp với máy chủ siêu dữ liệu, họ sẽ có thể xem tên mà họ có thể đọc được khi xem tài sản của họ.

Người dùng sẽ có thể tải tên cho token của họ, cùng với bất kỳ siêu dữ liệu khác nào liên quan đến token cụ thể, lên máy chủ siêu dữ liệu. Có thể có nhiều hơn một máy chủ siêu dữ liệu hoạt động cùng một lúc (bao gồm cả một máy chủ do Cardano điều hành), vì vậy người dùng sẽ phải chọn (các) máy chủ để tải siêu dữ liệu của họ lên hoặc tải xuống siêu dữ liệu của họ từ đó.

Người dùng cũng có thể chọn thêm tên và siêu dữ liệu khác trực tiếp vào trường siêu dữ liệu của giao dịch. Điều này sẽ làm tăng phí giao dịch tương ứng với kích thước của siêu dữ liệu bổ sung.

Q. Các chi phí liên quan đến việc minting và giao dịch native token (token gốc) là gì?

 1. Chi phí liên quan đến multi assets (đa tài sản) có thể được chia thành hai loại:
 • Phí: Gửi và đúc token ảnh hưởng đến phí mà người tạo ra (tác giả) của giao dịch phải trả. Như với sổ cái chỉ dành cho ada, phí được tính dựa trên tổng quy mô của giao dịch. Cũng có thể có phí kiểm tra các chính sách minting, nhưng ban đầu chỉ hỗ trợ các chính sách multisig, không tính phí bổ sung so với các chính sách dựa trên quy mô giao dịch.
 • Min-ada-value: Mỗi đầu ra (output) được tạo bởi một giao dịch phải bao gồm số lượng ada tối thiểu, được tính toán dựa trên kích thước của đầu vào (nghĩa là số lượng các loại token khác nhau trong đó và độ dài của tên chúng).

Giải thích min-ada-value:

Hãy nhớ rằng đầu ra có thể chứa một bộ sưu tập token không đồng nhất, bao gồm cả ada là một tài nguyên có giới hạn trong hệ thống Cardano. Cần phải có một lượng ada trong mọi đầu ra trên sổ cái (trong đó số lượng này dựa trên kích thước của đầu ra, tính bằng byte) bảo vệ kích thước của sổ cái Cardano không tăng lên một cách khó lường.

Tính toán giá trị Min-ada-value:

Số lượng ada tối thiểu bắt buộc phải có trong mỗi UTXO chỉ có ada mà không có dữ liệu bổ sung (tức là UTXO chỉ chứa địa chỉ và số lượng ada) là một tham số giao thức của hệ thống Cardano, được gọi là: minUTxOValue

Như vậy kích thước của một UTXO có giới hạn trên: adaOnlyUTXOSize

Chúng tôi có thể tính toán giới hạn trên về kích thước của UTXO u chứa token không phải ada: sizeBound (u).

Chúng tôi muốn tính min-ada cần thiết để chứa trong u: minAda (u)

Một lượng ada minUTXOValue trả cho adaOnlyUTXOSize byte UTXO lưu trữ trên sổ cái. Để làm cho giá trị min-ada-value tỷ lệ thuận với tất cả các UTXO, tỷ lệ sau phải được thỏa mãn:

minUTxOValue / adaOnlyUTxOSize = minAda (u) / sizeBound (u) Vì vậy, phép tính min-ada cho bất kỳ UTxO nào là:

minAda (u) = sizeBound (u) * minUTxOValue / adaOnlyUTxOSize

Như một hệ quả của thiết kế này:

 • Không thể tạo đầu ra chỉ chứa các token tùy chỉnh.
 • Số lượng mỗi loại token trong đầu ra không ảnh hưởng đến giá trị tối thiểu (min-ada-value) của đầu ra, nhưng số lượng loại token có trong đầu ra làm tăng giá trị tối thiểu (min-value).
 • Lý giải cho điều này là tên và policyID của mỗi loại token chiếm thêm không gian trong output.
 • Việc gửi token tùy chỉnh đến một địa chỉ luôn bao gồm việc gửi giá trị tối thiểu (min-ada-value) của ada đến địa chỉ đó cùng với token tùy chỉnh (bằng cách bao gồm ada trong cùng một output). Nếu địa chỉ không thể sử dụng được bởi người dùng gửi token, thì ada được gửi cùng với token không còn thuộc về người gửi.
 • Trước khi chuyển token tùy chỉnh, người dùng có thể chọn sử dụng sự giao tiếp ngoài chuỗi để thương lượng xem ai cung cấp ada để trả phần min-ada-value trong đầu ra của giao dịch.
 • Để lấy lại ada được lưu trữ cùng với token tùy chỉnh trong đầu ra O, người dùng phải:
 1. a) Sử dụng đầu ra O và đốt token tùy chỉnh được lưu trữ trong đó b) Sử dụng đầu ra O và đầu ra O ‘, và hợp nhất các mã trong đó với cùng một bộ sưu tập các loại token tùy chỉnh được lưu trữ trong một đầu ra khác (được chi tiêu trong cùng một giao dịch)

Ví dụ: (CryptoDoggiesPolicy, poodle, 1) có trong O có thể được hợp nhất với (CryptoDoggiesPolicy, poodle, 3) trong O ‘, với tổng là (CryptoDoggiesPolicy, poodle, 4) trong một đầu ra mới được thực hiện bởi giao dịch hợp nhất.

 • Việc chia nhỏ các token tùy chỉnh thành nhiều đầu ra hơn chúng có trước khi giao dịch được xử lý đòi hỏi phải sử dụng tổng cộng nhiều ada hơn để bao gồm giá trị min-ada-value, vì ada là cần thiết trong các đầu ra bổ sung.

Q. Tôi có thể sử dụng những loại tài sản nào để trang trải các chi phí liên quan đến native token (token gốc)?

 1. Hiện tại, chỉ ada có thể được sử dụng để thanh toán phí nhận hoặc gửi.

Q. Làm thế nào lựa chọn coin làm việc cho các native token tùy chỉnh?

 1. Từ quan điểm của người dùng, nó tương tự như lựa chọn đồng xu ada, tức là người dùng chọn token và số lượng mà họ muốn chi tiêu, và ví chọn đầu vào phù hợp và bao gồm phí.

Q. Có thể gửi token đến một địa chỉ không?

 1. Có, việc gửi native token (token gốc) đến một địa chỉ được thực hiện theo cách tương tự như gửi ada đến một địa chỉ, tức là bằng cách gửi một giao dịch với kết quả đầu ra chứa các gói token mà tác giả giao dịch muốn gửi, cùng với địa chỉ mà chúng đến.

Người dùng có quyền kiểm soát nào đối với token assets tùy chỉnh?

Người dùng có thể chi tiêu, gửi, giao dịch hoặc nhận tất cả các loại token MA theo cách tương tự như ada. Không giống như ada, người dùng cũng có thể đúc và đốt các native token (token gốc).

Chi tiêu token: Người dùng có thể chi tiêu token trong ví của họ hoặc token trong đầu ra bị khóa bởi các tập lệnh cho phép người dùng này chi tiêu đầu ra.

Gửi token cho người dùng khác: Người dùng có thể gửi token trong ví của họ (hoặc bất kỳ token nào họ có thể chi tiêu) đến bất kỳ địa chỉ nào.

Minting (đúc) token: Người dùng có thể đúc token tùy chỉnh theo chính sách được liên kết với tài sản này. Giao dịch minting có thể đặt các token này trong địa chỉ của người dùng hoặc của bất kỳ ai khác. Nếu cần, chính sách có thể hạn chế vị trí đầu ra chính xác cho các token.

Lưu ý rằng ngay cả khi người dùng đã khai báo chính sách (policy), người dùng đó vẫn không thể tạo hoặc ghi tài sản thuộc phạm vi chính sách này, tùy thuộc vào các quy tắc chính sách. Chính sách minting kiểm soát việc đúc tất cả các tài sản trong phạm vi đó, bất kể đó là người đã tạo ra chính sách.

Đốt/hủy token: Việc đốt token cũng được kiểm soát bởi chính sách liên quan đến tài sản. Bên cạnh việc được phép đốt token (luôn tuân theo chính sách minting), người dùng cũng phải có khả năng chi tiêu số token mà họ đang cố gắng đốt. Ví dụ: nếu các token nằm trong ví của họ).

Người dùng không thể đốt token mà họ không có quyền kiểm soát, chẳng hạn như token trong ví của người khác, ngay cả khi chính sách minting đặc biệt cho phép điều này.

Q. Có Sàn giao dịch phi tập trung (DEX – Decentralized Exchange) nào cho các native token (token gốc) Cardano không?

 1. Không. Sổ cái Cardano tự nó không hỗ trợ chức năng DEX. Tuy nhiên, khi chức năng hợp đồng thông minh khả dụng, người ta có thể đăng các tài sản không phải ada để trao đổi hoặc bán trên sổ cái bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh.

Q. Có đăng ký tài sản cho các native token (token gốc) Cardano không?

 1. Không. Việc triển khai tính năng Native Token trên Cardano không yêu cầu đăng ký tài sản. Tuy nhiên, máy chủ siêu dữ liệu (xem “Tài sản có số nhận dạng có thể đọc được và siêu dữ liệu khác không?”) Có thể được sử dụng để liệt kê các token mà người dùng đã đúc, nếu họ muốn làm như vậy.

Cardano Native Token so với ERC

Q. So sánh native token Cardano với token tùy chỉnh ERC-721 và ERC-20 Ethereum?

 1. Phương pháp tiếp cận của Cardano để xây dựng token tùy chỉnh khác với cách triển khai token tùy chỉnh non-native, chẳng hạn như ERC-721 hoặc ERC-20, trong đó token tùy chỉnh được triển khai bằng cách sử dụng chức năng hợp đồng thông minh để mô phỏng việc chuyển tài sản tùy chỉnh (tức là kế toán sổ cái hệ thống). Cách tiếp cận của chúng tôi để tạo token tùy chỉnh không yêu cầu hợp đồng thông minh, bản thân sổ cái đã hỗ trợ việc triển khai các tài sản gốc.

Một điểm khác biệt chính khác là sổ cái đa tài sản của Cardano hỗ trợ cả token có thể thay thế và không thể thay thế mà không có hợp đồng chuyên biệt (không giống như ERC-721 hoặc ERC-20) và đủ linh hoạt để bao gồm sự kết hợp của các loại token có thể thay thế và không thể thay thế khác nhau trong một đầu ra duy nhất.