Đây là một thư viện tuần tự hoá và tái thiết lại cấu trúc data được sử dụng trong quá trình triển khai Haskell của Cardano và cùng với các chức năng tiện ích của Shelley.

Sử dụng thư viện

Do tính di động của Rust, bạn có thể liên kết với native Rust library từ bất kỳ ngôn ngữ lập trình phổ biến nào (bao gồm C và WebAssembly). Thư viện này tạo ra các khai báo bao gồm TypecriptFlow type, và bạn có thể xem các tùy chọn khả thi bằng cách chỉ cần xem các Flow type. Bạn cũng có thể khám phá example folder để xem cách sử dụng thư viện này từ Typescript và thử nghiệm với nó.

Lợi ích của việc sử dụng thư viện này

Serialization/deserialization code được tạo tự động từ thông số kỹ thuật chính thức của Cardano, điều này đảm bảo rằng nó có thể dễ dàng cập nhật. Điều này được kích hoạt do việc sử dụng công cụ do EMURGO viết có tên là cddl-codegen, có thể được sử dụng lại cho các tác vụ khác, chẳng hạn như tạo tự động thư viện Rust cho Cardano metadata.

Cũng dễ dàng tạo các tập lệnh trong Rust hoặc WASM để chia sẻ với các stake pool, hoặc thậm chí nhúng vào bên trong một công cụ trực tuyến. Thư viện đủ mạnh và linh hoạt để được sử dụng để sử dụng cho các ví và sàn giao dịch.

Các phiên bản khác trên Cardano

Nếu bạn đang tìm kiếm các phiên bản kế thừa, bạn có thể tìm thấy chúng tại:

Byron WASM bindings

Jormungandr WASM bindings

Thông số kỹ thuật nhị phân ban đầu

Bạn có thể tìm thông số kỹ thuật CDDL gốc tại:

Byron: link

Shelley: link

Mary: link

Hướng dẫn

Trước khi bạn bắt đầu, hãy xem các mẹo building, testing và publishing tại đây. Sau đó, tiếp tục khám phá thêm trong doc folder hoặc theo link đến kho lưu trữ bên dưới.

Để biết thêm thông tin: Truy cập repo GitHub