Niêm yết các Token gốc trên sàn giao dịch

Hiện tại có rất nhiều token gốc đang chạy trên Cardano và những token mới được thêm vào hàng ngày. Một số token gốc này đã hoạt động tốt trên thị trường tiền điện tử, nơi các thành viên cộng đồng và các tổ chức tài chính đã thể hiện sự quan tâm và đầu tư. Hiện có một danh sách không đầy đủ các token gốc chạy trên Cardano.

Công khai token gốc với Cardano

Người tạo token có hai tùy chọn để cung cấp token của họ cho công chúng:

  • Họ có thể bán token gốc một cách riêng tư trong một đợt bán token hoặc
  • Sử dụng một sàn giao dịch (tức là niêm yết token gốc trên một sàn giao dịch trong khi tuân thủ các chính sách và nguyên tắc của sàn giao dịch)

Bán token riêng tư

Những người tạo token gốc có ý định bán token của họ một cách riêng tư nên tiến hành thẩm định và nghiên cứu trước khi quyết định đâu là con đường tốt nhất để thương mại hóa token của họ.

Niêm yết các Token gốc trên sàn giao dịch

Người tạo token gốc có thể quyết định sử dụng sàn giao dịch để niêm yết và bán token của họ. Mọi sàn giao dịch hoạt động theo bộ quy tắc, hướng dẫn và chính sách pháp lý cụ thể của riêng họ về việc niêm yết token.

Cardano chỉ có thể giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ góc độ kỹ thuật. Chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề như tạo token, đúc tiền, đốt/hủy, v.v., trong khi bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quá trình niêm yết sẽ được chuyển đến sàn giao dịch tương ứng.

Nếu bạn đã tạo một token gốc và có ý định niêm yết nó trên một sàn giao dịch, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​trực tiếp với sàn giao dịch trước. Hầu hết các sàn giao dịch đều có địa chỉ email trên trang web của họ mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu quá trình niêm yết và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Cần hỗ trợ kỹ thuật với token của bạn?

Cardano Foundation là đầu mối liên hệ đầu tiên về hỗ trợ kỹ thuật cho các sàn giao dịch. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề kỹ thuật hoặc câu hỏi nào, hãy liên hệ với Cardano Foundation trên kênh hỗ trợ thông thường hoặc cách khác, mở một ticket hỗ trợ.