Trong ngày 30/10/2021, Charles Hoskinson đã có buổi AMA với cộng đồng Cardano từ Ethiopia. Cardano Việt Nam cập nhật và lược dịch như bên dưới.

– Plutus Application backend đang ở giai đoạn cuối: chuyển từ ngôn ngữ kiểu lắp ráp (assembly – Một dạng ngôn ngữ lập trình bậc thấp, còn gọi là hợp ngữ) của Plutus sang các ngôn ngữ bậc cao (high level language – Các ngôn ngữ cao hơn, thân thiện với người lập trình hơn). PAB hoàn thành sẽ cho phép dApps hoạt động. Ngăn xếp (Stack) sẽ được kiểm tra tải (stress test) và trải qua quá trình tối ưu hóa.

– Trong 6 tháng tới sẽ tập trung vào việc tăng thông lượng, tối ưu hóa hiệu suất. Tăng kích thước khối, giảm dung lượng bộ nhớ (có thể lên đến 50%), nén tập lệnh (script). Mã Haskell được viết cho tính đúng đắn, bây giờ cần được tối ưu hóa cho hiệu suất.

– Mithril: Tạo ra một giải pháp ứng dụng khách nhẹ (light client): Đạt được bảo mật của một full node với bảo mật ứng dụng khách, xác nhận song song các kỷ nguyên, làm cho Daedalus nhanh hơn.

– Hydra: mục tiêu là có bản beta trước Q1 2022 có thể được sử dụng bởi ví dụ các DEXes (để thực hiện việc giảm tải lưu lượng vào mạng Hydra).

– Hỗ trợ EVM và hỗ trợ IELE vào tháng 1.

– Quản trị: Catalyst đang phát triển lớn hơn và trở nên tương tác hơn (cộng đồng đặt các thông số cho vòng tiếp theo và mọi khía cạnh đang được cộng đồng kiểm soát).

– Sự xuất hiện của Cardano như một dự án mã nguồn mở thực sự. 12 công ty đang chung tay phát triển, cuối cùng sẽ có hàng nghìn người đóng góp như là việc nhân Linux (Linux kenel) được xây dựng nên.

– Các luồng công việc khác: quy trình chứng nhận SC, tích hợp danh tính (tích hợp PRISM đầy đủ vào ngăn xếp Cardano), cửa hàng dApp đang được thực hiện.
– Cardano Foundation đang mở rộng quy mô đáng kể. 25 triệu USD ngân sách cho CF.

– Về FUD: Tôi không quan tâm, mọi chỉ số của Cardano đều trông thực sự mạnh mẽ.

– Nhu cầu lớn ở Châu Phi đối với những gì Cardano cung cấp cho quản trị điện tử và danh tính.

– Hàng chục giao dịch đến từ các cuộc họp ở Châu Phi.

– WorldMobile Team triển khai ISP quy mô quốc gia với Cardano ở các cơ sở của nó. Triển khai mất 12-24 tháng. Thảo luận về cách chuyển WM đến Kenya, kiểm tra các khu vực pháp lý khác như Burundi (hiện có 2.6% dân số được kết nối).

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=L5au7JEPMaM