Thách thức FT và Cardano

Bạn sẽ có cơ hội tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp blockchain và trình bày dự án với các nhà đầu tư.

Chương trình

Chương trình Thách thức FT và Cardano Blockchain kết hợp với Dự án CatalystSeedstars, và FT Talent của Financial Times có sứ mệnh tìm nguồn các dự án sơ khai quan tâm đến việc thúc đẩy cộng đồng và nền tảng blockchain Cardano, và tham gia cùng các dự án quan tâm đến việc xây dựng trên Cardano.

Trong suốt chương trình, các công ty khởi nghiệp được chọn sẽ có cơ hội tham gia Bootcamp kéo dài 3 ngày, kết nối với mạng lưới cố vấn của Seedstars và nhận các đặc quyền về công nghệ. Người chiến thắng toàn cầu sẽ có cơ hội tiếp cận Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế của Seedstars. Ngoài ra, 24 công ty khởi nghiệp sẽ được chọn để tham gia vào chương trình Tăng tốc khởi nghiệp kéo dài 3 tháng.

Những lợi ích:

  • Tiếp cận kiến thức (tham gia bootcamp 3 ngày, các buổi hướng dẫn 1-1)
  • Tiếp cận cộng đồng Cardano
  • Tiếp cận mạng lưới Seedstars của các nhà cố vấn và đầu tư.
  • Có cơ hội tiếp cận Quỹ mạo hiểm quốc tế Seedstars
  • Các đặc quyền công nghệ
  • Gói hiển thị từ FT Talent của Financial Times

NỘP ĐƠN NGAY

Đăng ký mở đến ngày 31 tháng 5 năm 2022.
Nguồn: ĐÂY