1. CORE TECHNOLOGY
  Tuần này, các Team về Node, LedgerConsensus đã triển khai một testnet Vasil kín để đánh giá chức năng của nó với một nhóm nhỏ những DApp và người dùng.Họ đã tiếp tục chuẩn bị cho sự kiện tổ hợp HardFork Vasil (HFC) trong tháng 6 và làm việc trên các bản nâng cấp riêng về sự đồng thuận. Họ cũng đã thực hiện phân tích hiệu suất UTXO HD, thực hiện các cải tiến pipelining(1) và đạt tiến triển trong các thử nghiệm máy khách Block-fetch.
  (1) Pipelining: một dạng tổ chức máy tính trong đó các bước kế tiếp của một chuỗi lệnh được thực hiện lần lượt bởi một chuỗi các mô-đun có thể hoạt động đồng thời, để một lệnh khác có thể được bắt đầu trước khi lệnh trước đó kết thúc. Xem thêm về Pipelining ở ĐÂYĐÂYNhóm về network đã tiếp tục làm việc về việc tự động triển khai node và thiết kế lại các typed-protocols. Họ cũng đã sửa một số lỗi trong kiến trúc thử nghiệm xảy ra với tính khuếch tán, họ đã làm việc trên các tính năng quản lý đầu ra và hoàn thành các bài coverage-test cho test-suite khuếch tán (2).
  (2) Khuếch tán (Diffusion) được tạo ra bằng các phép chuyển đổi chỗ (transposition/permutation) hay hoán vị. Làm khuếch tán những mẫu văn bản mang đặc tính thống kê (gây ra do dư thừa của ngôn ngữ) lẫn vào toàn bộ văn bản. Nhờ đó tạo ra khó khăn cho kẻ thù trong việc dò phá mã trên cơ sở thống kê các mẫu lặp lại cao. Sự thay đổi của một bit trong một khối bản rõ phải dẫn tới sự thay đối hoàn toàn trong khối mã tạo ra. Nguồn: dictionary4it.com/

  Cuối cùng, họ bắt đầu viết một tài liệu phản ánh sự phát triển của ‘Stake-Driven Peer Discovery with Robust Optimized Peer Selection’ và đã tải lên một bản cập nhật sáng kiến P2P lên YouTube.

 2. WALLETS AND SERVICES
  Nhóm Daedalus đã làm việc để cung cấp khả năng tương thích giữa Daedalus và bản cập nhật Trezor Firmware mới nhất. Họ hiện đang tập trung hoàn thiện mô-đun dịch giữa các thành phần giao diện người dùng của ví cardano và ví nhẹ.Nhóm Adrestia đã chuẩn bị các thành phần Adrestia cho sự kiện tổ hợp hard fork sắp tới.Họ hiện đang làm việc trên cardano-js-sdk để sẵn sàng sản xuất và cũng đang thiết kế một API HTTP đơn giản mới trên db-sync.

  Cuối cùng, họ tiếp tục xử lý “Tech debt” (nợ kỹ thuật)  và đang thêm các tính năng multisig và chế độ “nhẹ” vào ví cardano.

 3. SMART CONTRACTS
  Tuần này, nhóm Plutus đã cấu hình các thông số giao thức và thêm thử nghiệm trình giả lập TimeValidity cho các phiên bản giao thức khác nhau. Họ cũng làm việc trên các tham số mô hình chi phí cho hai phiên bản Plutus, thêm hướng dẫn kiểu Haskell để làm rõ các khía cạnh khác nhau về cách viết code Haskell khi đóng góp cho Plutus và cải thiện đầu ra thử nghiệm Plutus.Nhóm Marlowe đã làm việc trên các hợp đồng trên chuỗi của Marlowe, đặc biệt, về hoạt động Atala, giao dịch Cardanohợp đồng stablecoin Djed đầu tiên trên testnet. Họ cũng đã sửa một số lỗi giao diện người dùng trong Marlowe Run, thêm bộ chọn ngày giờ cho thời gian chờ vào Blockly trong Marlowe Playground và cải thiện việc xử lý trong Marlowe CLI.Cuối cùng, họ đã xuất bản bài học đầu tiên cho chương trình Những người tiên phong Marlowe.
 4. BASHO (MỞ RỘNG)
  Tuần này, nhóm Hydra đã hoàn thiện trình xác thực và logic của cuộc thi, hoàn thành việc đánh giá các tính năng Babbage trên nhánh xem trước babbage. Họ hiện đang tập trung chạy các bài kiểm tra cạnh tranh và hỗ trợ xác minh testnet Vasil bằng cách sử dụng các nút hydra từ nhánh Babbage.
 5. GOVERNANCE
  Trong tuần này, dự án Catalyst đã hoàn thành việc ra mắt hơn 300 dự án Fund8 thành công. Cùng với việc ra mắt, tất cả những người tham gia Fund8 (Voter, CAs, VCAs, Referers, ….) sẽ nhận được các phần thưởng trong tuần này. Nếu bạn muốn nộp đề xuất để xin cấp vốn hoặc tham gia với vai trò quản trị cho dự án Catalyst, hãy theo dõi buổi ra mắt Fund9 vào ngày 1 tháng 6, nơi mà Charles Hoskinson sẽ khởi động Town Hall .Liquid Democracy (một hình thức ủy quyền dân chủ) và ủy quyền cử tri (đại biểu) sẽ đến với Dự án Catalyst trong tương lai gần. Đại biểu sẽ giới thiệu về khả năng cho một ví ada cá nhân ủy quyền quyền biểu quyết của họ cho một hoặc nhiều Người đại diện theo ủy quyền (dReps) cho mỗi Vòng cấp vốn. Hiện đã có hơn 200 đại biểu quan tâm đến việc tham gia nhóm dReps đầu tiên và nhóm đã gửi lời mời tham gia hội thảo đầu tiên diễn ra vào đầu tháng 6. Đọc thêm về Liquid Democracy và ủy quyền.
 6. STATISTICS TO DATE
  Nguồn : https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-05-27