1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, nhóm về performance và tracing đã hoàn thiện việc đánh giá hiệu năng cho node v.8.2.0. Họ cũng tối ưu hóa hệ thống theo giám sát và hiện đang làm việc để tài liệu hóa cấu hình giám sát.

Cuối cùng, họ đã cải thiện backend của Nomad để tận dụng sự linh hoạt từ cụm phần cứng mới được thêm vào.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm Lace đã hoàn thiện và khắc phục lỗi cho phiên bản beta tính năng đa ủy quyền. Họ cũng tiếp tục làm việc với thư viện serialization trong cardano-js-sdk để thay thế thư viện CML, cài đặt tài sản thế chấp và chuyển đổi sang hệ thống quản lý package mới, nhanh hơn.

Cuối cùng, họ đã khắc phục một số vấn đề để cho phép sổ cái và ứng dụng phi tập trung hoạt động với Lace và thực hiện cập nhật giao diện người dùng để chuyển mạng trong wallet.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Nhóm Plutus đã viết lại các trình chỉ mục Marconi bằng cách sử dụng một API mới được đơn giản hóa, viết các bài kiểm tra tích hợp cho marconi-sidechain và cập nhật phiên bản cardano-api trong plutus-apps.

Tuần này, nhóm Marlowe đã thêm một công cụ để tự động tạo tài liệu từ mã TS trên GitHub, cung cấp một số hỗ trợ tùy ý cho CNC để chạy raffle bằng Marlowe, chạy báo cáo kiểm tra an toàn cho các giao dịch bị hết thời gian, và phân tích chi phí thực hiện của các hợp đồng Merkleized. Nhóm cũng đã thêm phiên bản ban đầu của không gian làm việc (workspaces), tài liệu hóa yêu cầu mã hóa URL cho các ID hợp đồng, và thực hiện hợp đồng Future trên chuỗi.

Cuối cùng, họ đã làm việc để sửa đổi Docker Compose.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Tuần này, nhóm Hydra đã cập nhật node Hydra để hỗ trợ Cardano node v.8.1.2, đảm bảo khả năng tương thích với phiên bản mainnet mới nhất. Nhóm cũng tham gia vào các cuộc thảo luận về một JSON schema ‘cardanonical’ và thêm nó như một mô-đun con vào dự án, đóng góp cho việc cải thiện mô hình dữ liệu và khả năng tương tác.

Liên quan đến sự tham gia của cộng đồng, nhóm đã đưa một thành viên mới vào, tham gia vào một cuộc trò chuyện trên Twitter về RareEvo và tiếp tục chuẩn bị cho lớp học chủ đề Hydra.

Trong tuần này, nhóm Mithril đã tạo trang khám phá với các signer đã đăng ký để công nhận các SPO đang hoạt động trên mainnet. Nhóm cũng tập trung vào việc tái cấu trúc lỗi để tuân theo Quy tắc Triển khai Tự động (Automatic Deployment Rule – ADR).

5. Voltaire

Tuần này trong Voltaire, quyền quản trị đã có nhiều bước tiến với việc ra mắt phiên bản đầu tiên của SanchoNet, một bảng thử nghiệm kỹ thuật phát triển dành cho các hoạt động quản trị trên chuỗi của CIP-1694. Đây là một môi trường thử nghiệm kiểm soát mới dành cho cộng đồng Cardano để trải nghiệm CIP-1694 trong một môi trường testnet được kiểm soát. Các vai trò quản trị mới, chẳng hạn như đại diện ủy thác tương lai (DReps), sẽ có sẵn cho cộng đồng để trải nghiệm và đóng góp ý kiến ​​về việc thúc đẩy quyền tham gia quản trị. Hãy truy cập SanchoNet để tìm hiểu thêm và tham gia cuộc trò chuyện trên Discord.

Intersect là một tổ chức quan trọng trong hệ sinh thái, kết nối các công ty, nhà phát triển, cá nhân và các cơ quan tham gia khác để hình thành và thúc đẩy phát triển tương lai của Cardano. Với tư cách như vậy, Intersect sẽ là người quản trị quy trình quản lý lộ trình tiếp tục và phát triển của nền tảng và giao thức Cardano. Hãy tham gia Intersect ngay hôm nay với tư cách là một thành viên sáng lập để nhận một bản tin độc quyền cung cấp cái nhìn đầu tiên về những điểm nổi bật mới nhất. Ngoài ra, một Bản tóm tắt CIP-1694 đã được ra mắt trên tab tin tức của Intersect để cung cấp thông tin kỹ thuật quan trọng liên quan đến tất cả các khía cạnh của Voltaire.

6. Project Catalyst

Tuần này trong Project Catalyst, giai đoạn cộng đồng review cấp độ 2 đã kết thúc. Có một lượng đáng kể người tham gia trong giai đoạn cộng đồng review với tổng cộng 841 người review và 200 người điều hành đủ điều kiện. Rất vui được có Steven Johnson và Mike McNulty trong buổi họp sau cuộc họp cộng đồng tuần này để thảo luận về đề xuất ‘Catalyst Ecosystem Accelerator’ cùng với cộng đồng. Trong buổi họp cộng đồng, nhóm đã giới thiệu một số video về những dự án gần đây đã kết thúc, và bạn có thể tìm thấy bản ghi tại đây.

Về phía kỹ thuật Dự án Catalyst, nhóm đã:

 • Hoàn tất test ứng dụng di động, kết hợp điều chỉnh cho các hoạt động quỹ, xem xét cộng đồng và trải nghiệm người dùng bỏ phiếu.
 • Giải quyết các vấn đề với công cụ nhập khẩu snapshot trên mạng thử nghiệm.
 • Sửa lỗi công cụ Catalyst để quản lý địa chỉ phần thưởng một cách chính xác.
 • Triển khai mô-đun snapshot cho cộng đồng sử dụng Catalyst.
 • Cập nhật sách hướng dẫn GitBook cho các ví được hỗ trợ với các phiên bản mới để cải thiện khả năng sử dụng.
 • Tiến xa trong việc tích hợp dữ liệu snapshot với một khung công cụ tự triển khai và điều phối cho các sự kiện bỏ phiếu đang diễn ra.
 • Kết hợp các số liệu để ghi lại trong quá trình thực thi của công cụ nhập dữ liệu IdeaScale.
 • Cập nhật công cụ nhập dữ liệu IdeaScale để thu thập các trường cần thiết yêu cầu bởi các tính năng mới trong ứng dụng bỏ phiếu.
 • Làm việc trên việc thực hiện các thay đổi của Fund10 cho vitss trong cat-data-service.
 • Giới thiệu mạng thử nghiệm liên tục và chia sẻ thông báo với cộng đồng, bao gồm GVC.
 • Hoàn thành một cuộc kiểm tra tải trên node bỏ phiếu, giải quyết vấn đề với quy trình đếm phiếu.
 • Tiến hành điều tra về các mô tả kỹ thuật để khám phá khả năng tạo ra một ‘chữ ký bỏ phiếu’ tham chiếu, nhằm tăng cường khả năng kiểm tra.
 • Thực hiện kiểm tra nhập liệu dữ liệu để đảm bảo khả năng tương thích với cơ sở dữ liệu sự kiện.

Cuối cùng, để cập nhật thông tin về mọi điều đang diễn ra trong Dự án Catalyst, hãy tham gia kênh thông báo Telegram của Catalyst.

7. Giáo dục

Tuần này, một số thành viên của nhóm Giáo dục đang có mặt tại Nairobi, Kenya, giảng dạy Haskell và hợp đồng thông minh native trong cộng tác với Trung tâm Blockchain châu Phi. Nhóm cũng đang chuẩn bị cho sự kiện Cardano Days tại Đại học ITESO tại Guadalajara, Mexico vào tuần tới.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-08-18