Giới thiệu: xem xét lại cơ cấu phí giao thức

Giao thức Indigo hoạt động trong một môi trường phức tạp với vai trò người dùng đa dạng và các lợi ích sử dụng, khiến việc cân bằng lợi ích trở nên rất quan trọng. Mặc dù có khả năng thế chấp mạnh mẽ nhưng giao thức vẫn phải đối mặt với các vấn đề như các sự kiện giảm giá tiềm ẩn (depegging) và sự kém hiệu quả trong các giao dịch liên quan đến CDP. Việc phụ thuộc vào việc thanh lý CDP như một nguồn doanh thu chính cho các nhà đầu tư INDY (staker) dẫn đến sự không nhất quán, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động. Nhận biết và đáp ứng nhu cầu cần có một giải pháp tạo doanh thu DAO, mô hình doanh thu DAO và người dùng ổn định và có thể dự đoán được là rất quan trọng để duy trì tính đổi mới và độ tin cậy của giao thức trong không gian DeFi.

Cơ cấu phí hiện tại ở bản V1

 
2% CDP Withdraw and Closure Fee Phí được áp dụng khi rút các tài sản thế chấp hoặc đóng vị thế thế chấp (CDP). Phân phối lại cho các INDY staker.
2% Liquidation Collateral Fee Phí được áp dụng khi một vị thế thế chấp bị thanh lý, phí này được lấy từ tổng số tài sản dùng để thế chấp của CDP đó.

Giải quyết các vấn đề cốt lõi

Phiên bản Indigo V2 chứng kiến ​​việc loại bỏ phí thế chấp 2% tồn tại trong V1. Sự thay đổi trong cơ cấu phí này giúp nâng cao động lực kinh tế khi trở thành INDY Staker. Trong mô hình mới, doanh thu được tạo ra một cách nhất quán hơn thông qua các hoạt động khác nhau trong giao thức, chẳng hạn như mua lại, thanh lý và mint iAsset. Sự thay đổi này đảm bảo nguồn thu nhập ổn định hơn và có thể dự đoán được cho INDY Stakers, điều chỉnh lợi ích của họ chặt chẽ hơn với tình trạng và hiệu suất tài chính tổng thể của giao thức. Do đó, INDY Stakers có vị thế tốt hơn để hưởng lợi từ sự phát triển và thành công của giao thức thông qua mô hình kinh tế mạnh mẽ và bền vững hơn.

Việc giới thiệu Cơ chế lãi suất trong Giao thức Indigo V2 đánh dấu một bước tiến đáng kể trong cơ chế hoạt động của giao thức. Cơ chế này phục vụ mục đích kép: nó tạo ra doanh thu ổn định cho Indigo DAO và đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của iAssets. Doanh thu ADA được tạo ra thông qua cơ chế này mở ra những con đường mới cho DAO, chẳng hạn như tài trợ cho các sáng kiến ​​phát triển trong tương lai hoặc khám phá các chiến lược tiềm năng như chương trình buy back INDY.

Cơ cấu phí ở bản V2

 
0.5% Debt minting Fee Được trả khi iAsset được mint cho các INDY staker và ở nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường và minting volume.
2% Redemption Fee Áp dụng cho việc redemption, redeemer trả 1% trên tổng vị thế cho INDY staker và 1% trên tổng vị thế hoàn trả cho redeemed CDP.
0.5% Stability Pool Fee Áp dụng cho việc rút khỏi Stablility Pool và được phân phối cho các depositor khác.
2% Liquidation Processing Fee Trả cho các INDY staker khi iAsset bị thanh lý.
Interest Mechanism Vận hành bởi DAO và được trả cho DAO, điều chỉnh các tỉ lệ lợi tức để mang lại hiệu quả cho việc quản lý peg.

Đề xuất tái cơ cấu mô hình phí

Triển khai Debt Minting

Trong giai đoạn thị trường uptrend, xu hướng debt minting tăng lên, tương ứng với giá trị tài sản thế chấp tăng lên. Vì các khoản phí hiện được thiết lập trong Giao thức Indigo V1, nên những người stake INDY sẽ không nhận được bất kỳ ADA nào từ việc tăng cường minting iAsset. Để giải quyết vấn đề này, Giao thức có thể áp dụng phí debt-minting. Khoản phí này sẽ là tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền được mint, tự động được khấu trừ từ ví của người dùng và được chuyển cho INDY staker.

Ví dụ: hãy xem xét tình huống trong đó người dùng mint1000 iUSD (tương đương 4000 ADA) với mức giá oracle cung cấp là 0,25 USD/ADA. Với phí mint là 0,5%, người dùng sẽ phải trả khoản phí 20 ADA, khoản phí này sẽ được gửi đến Collector tại thời điểm mint và sau đó được phân phối cho những INDY staker.

Công thức tính là: 0.5% * Amount Minted * Oracle Price = Fee Charged

Cấu trúc phí này có nghĩa là ví của người dùng sẽ chịu trách nhiệm chi trả thêm 20 ADA (ví dụ: ngoài 4000 ADA cho việc mint) để trang trải phí trong quá trình đúc tiền. Cấu trúc phí như vậy sẽ được điều chỉnh bằng DAO vote, mang lại sự linh hoạt để duy trì khả năng cạnh tranh thị trường đồng thời không khuyến khích việc mint quá mức. Điều quan trọng là khoản phí này được trích từ ví của người dùng, khác với tài sản thế chấp được giữ trong CDP.

Ai được lợi từ điều này?

INDY Stakers: Phí hỗ trợ trực tiếp cho người đã stake INDY. Phí này sẽ thay thế hoặc bổ sung phí thanh lý CDP như hiện tại.

Triển khai Phí Redeemption

Redemption (quy đổi – hoàn trả ngược từ iAsset về ADA) đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì mức ped cố định trong một Giao thức như Indigo. Để cân bằng chi phí và lợi ích giữa người redeemer và giao thức một cách hiệu quả, chúng tôi đề xuất đưa ra mức phí 2% cho việc redemption. Khoản phí này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh bổ sung dưới đây nhằm loại bỏ phí tài sản thế chấp. Nó sẽ được tính toán dựa trên tổng số tiền redemption và có thể được chuyển ngược lại cho các CDP đã redeem hoặc cho những INDY staker hoặc kết hợp cả hai. Cấu trúc tính phí này mang lại sự linh hoạt tối đa cho DAO trong việc quản lý các mục tiêu cố định peg của Giao thức.

Một ví dụ minh họa, giả sử người dùng đổi 1000 iUSD, tương đương với 4000 ADA, với mức giá được oracle báo cáo là 0,25 USD/ADA. Với phí redeem được đặt ở mức 2%, phí 80 ADA sẽ được áp dụng.

Công thức: 2% * Amount Redeemed * Oracle Price = Fee Charged

Việc áp dụng khoản phí này mang lại hai lợi ích tích cực: Nếu được chuyển đến CDPs, nó có thể giảm thiểu tác động đến CDP đã redeem bằng cách chuyển phí trở lại UTXO của CDP; và nếu được hướng tới những INDY staker, nó có thể cung cấp một luồng doanh thu ADA khác. Cách tiếp cận tùy chọn kép này cho phép tính linh hoạt về mặt chiến lược trong việc nâng cao tính ổn định của Giao thức và khuyến khích sự tham gia.

Ai được lợi? (Có thể điều chỉnh bằng DAO)

Với CDP đã redeem (đã quy đổi): 1% phí sẽ được trả lại cho CDP UTXO, điều này mang lại lợi ích cho CDP bằng cách tăng tỷ lệ tài sản thế chấp.
Với INDY staker: Khi việc quy đổi diễn ra, phần phí 1% sẽ được phân phối cho người stake INDY.

Triển khai Phí quy đổi một phần (Partial Redemption Fee)

Việc cải tiến thêm cấu trúc phí liên quan đến việc đưa vào tham số chung trong Tham số Giao thức. Tham số này sẽ xác định một khoản phí ADA cố định cụ thể cho việc quy đổi một phần. Điều quan trọng cần lưu ý là khoản phí này sẽ chỉ áp dụng cho việc quy đổi một phần; người dùng chọn đổi toàn bộ sẽ không phải chịu khoản phí này. Việc đưa ra khoản phí này đóng vai trò như một phương tiện để tinh chỉnh mô hình bảo mật của giao thức, đảm bảo rằng việc quy đổi một phần không làm quá tải hệ thống.

Triển khai phí rút khỏi Stability Pool

Một chiến lược bổ sung đang được xem xét là việc áp dụng phí khi rút khỏi Stability Pool. Khoản phí này nhằm mục đích ngăn chặn khả năng rủi ro trong hệ thống và hợp lý hóa hiệu quả của các quy trình thanh lý. Phí đề xuất là 0,5% số tiền rút. Khoản phí này sẽ được phân phối lại cho những người gửi tiền trong Stability Pool như một phần thưởng cho lòng trung thành.

Cấu trúc của khoản phí đề xuất này được thiết kế tỷ lệ thuận với số tiền rút trong iAssets. Phí sẽ được giữ lại trong Stability Pool.

Khoản phí này sẽ mang lại lợi ích hữu hình cho những người gửi tiền trong Stability Pool, khen thưởng sự tham gia và đóng góp của họ vào tính thanh khoản và tính ổn định của giao thức. Bằng cách thực hiện mức phí như vậy, Giao thức không chỉ ngăn cản các hành vi cơ hội mà còn thúc đẩy một cộng đồng người tham gia trung thành và gắn kết hơn.

Ai được lợi?

Người gửi tiền vào Stability Pool: Khoản phí này trực tiếp mang lại lợi ích cho những người đóng góp vào pool, điều chỉnh lợi ích của họ phù hợp với sự phát triển lâu dài của Giao thức.

Triển khai phí xử lý thanh lý

Trong kịch bản thị trường suy giảm, nơi việc thanh lý các vị thế diễn ra thường xuyên hơn, việc áp dụng phí xử lý thanh lý 2% có thể là một bước đi chiến lược. Khoản phí này, được chuyển cho những INDY staker, có khả năng thay thế phí thế chấp hiện tại, từ đó hợp lý hóa cấu trúc phí của Giao thức. Mục tiêu chính là đảm bảo nguồn doanh thu ổn định và nhất quán hơn cho những người stake INDY, nâng cao tiện ích của họ trong Giao thức.

Nếu Phí thế chấp được loại bỏ, cần có một cơ chế mới để xử lý việc phân chia số tiền ADA được thanh lý trong quá trình thanh lý. Như một giải pháp, phí xử lý 2% trên giá trị của iAssets được thanh lý có thể được áp dụng. Khoản phí này sẽ được trích từ iAssets tại thời điểm thanh lý và sau đó được chuyển đến Collecter, từ đó nó sẽ được phân phối cho những người stake INDY.

Việc tính toán sẽ theo công thức sau: 2% * Liquidated Debt * Oracle Price = Fee Charged

Ví dụ: nếu 1100 ADA (giá trị của iAsset ở Tỷ lệ tài sản thế chấp tối thiểu MCR – Minimum Collateral Ratio là 110%) được thanh lý, phí 2% đối với 1000 ADA tiêu chuẩn sẽ lên tới 20 ADA, khác với phí tính trên toàn bộ tài sản thế chấp.

Việc tái cấu trúc hệ thống phí này không chỉ đơn giản hóa việc tính toán mà còn cung cấp một khuôn khổ rõ ràng và hợp lý hơn để hiểu về các khoản phí: phí bảo hiểm 8% cộng với phí 2% trên giá trị iAsset. Đây là một cách tiếp cận đơn giản hơn so với hệ thống trước đây với mức phí 2% đối với tài sản thế chấp cùng với phí bảo hiểm 7,8%.

Ai được lợi?

Các INDY staker: Cơ cấu phí sửa đổi này trực tiếp mang lại lợi ích cho người stake INDY, điều chỉnh lợi ích của họ phù hợp với hiệu quả và sức khỏe tài chính của Giao thức.

Giới thiệu Cơ chế Interest Rate Pegging và dòng doanh thu DAO

Việc giới thiệu lãi suất cho Vị thế Nợ Thế chấp (CDP) sẽ thiết lập một yếu tố ổn định quan trọng trong giao thức. Cơ chế này được thiết kế nhằm thúc đẩy hành vi vay vốn có trách nhiệm và đảm bảo trả nợ đúng hạn. CDP từ V1 sẽ không tích lũy lãi nhưng sẽ bắt đầu tích lũy lãi nếu Chủ sở hữu CDP sửa đổi vị thế trong V2.

Cơ chế này hoạt động bằng cách điều chỉnh lãi suất cơ bản để đáp ứng với tần suất dao động xung quanh tỷ lệ redemption. Về cơ bản, Indigo DAO có toàn quyền tăng hoặc giảm lãi suất, ảnh hưởng hiệu quả đến mức độ khuyến khích hoặc không khuyến khích việc mint hoặc mua giao ngay $iUSD.

Trong các tình huống xảy ra việc giảm giá trị (depegging), như được biểu thị bằng các hoạt động mua lại tăng cao, lãi suất sẽ tăng lên. Việc tăng lãi suất này đóng vai trò như một biện pháp điều tiết, ngăn cản việc vay mượn quá mức và khuyến khích người mắc nợ thanh toán nợ kịp thời.

Ai được lợi?

DAO Treasury: Việc thực hiện cơ chế chốt lãi suất này trực tiếp đóng góp doanh thu ADA cho DAO Treasury. Doanh thu ADA này có thể được sử dụng để phát triển trong tương lai hoặc cho chương trình buy back INDY nếu được DAO đề xuất.

Triển khai các giới hạn mới

Giao thức Indigo V1 dựa vào một tham số duy nhất để xác định tỷ lệ tài sản thế chấp trên khoản nợ có thể được tạo ra và tỷ lệ mà CDP có thể được thanh lý, Tỷ lệ thế chấp tối thiểu (MCR – Minimum Collateralization Ratio). Trong V2, tham số này được chia thành Tỷ lệ duy trì (MR – Maintenance Ratio) để xác định tỷ lệ tài sản thế chấp mà người dùng có thể có khi điều chỉnh hoặc mint CDP và Tỷ lệ thanh lý (LR – Liquidation Ratio), tỷ lệ mà CDP sẽ được thanh lý.

Tỷ lệ duy trì (MR)

Tỷ lệ duy trì được đề xuất (MR), có chức năng tương tự như Tỷ lệ ký quỹ tham chiếu (RMR – Reference Margin Ratio), đặt giới hạn cho khoản nợ tối đa có thể được đảm bảo bằng một lượng tài sản thế chấp cụ thể khi điều chỉnh vị thế. MR này có thể được căn chỉnh với Tỷ lệ thanh lý (LR) để tạm thời vô hiệu hóa nó, do đó ngăn chặn việc mint quá mức khi cần thiết. Biện pháp chiến lược này tương tự như việc điều chỉnh phí mint nhưng được thiết kế đặc biệt để giải quyết các vị thế có mức thế chấp thấp hơn.

Đáng chú ý là các tài khoản môi giới thông thường thường duy trì mức ký quỹ ban đầu cao hơn ngưỡng thanh lý từ 10–20%. Trong trường hợp xảy ra hiện tượng giảm giá nhiều lên, việc căn chỉnh MR với LR là một giải pháp đơn giản. Sự liên kết này không chỉ quản lý các tình huống depeg một cách hiệu quả mà còn hỗ trợ đưa iUSD trở lại mức LR ổn định 110%.

Tỷ lệ thanh lý (LR)

Việc điều chỉnh Tỷ lệ thanh lý (LR) ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ phí thanh lý được phân bổ cho stability pool. Tuy nhiên, việc tăng LR quá mức có thể dẫn đến kết quả không công bằng cho chủ sở hữu CDP đang phải đối mặt với việc thanh lý. Để giải quyết vấn đề này, việc điều chỉnh LR cần được xem xét sau lần đầu tiên điều chỉnh MR. Cách tiếp cận đồng thời này đảm bảo phân phối phí cân bằng và công bằng, bảo vệ lợi ích của cả stability pool và chủ sở hữu CDP.

Tóm tắt: Cách tiếp cận toàn diện

Việc tái cơ cấu được đề xuất này đưa ra 5 khoản phí mới và 2 tỷ lệ cụ thể, cung cấp cho DAO bộ công cụ nâng cao để quản lý Giao thức và giúp đảm bảo duy trì các hard peg. Những thay đổi này nhằm cải thiện tính ổn định và khả năng dự đoán của Giao thức Indigo, đảm bảo sự thành công và tăng trưởng liên tục trong không gian DeFi, đồng thời cải thiện động lực kinh tế cho INDY Stakers và tạo doanh thu ADA cho Indigo DAO Treasury.

Nguồn: https://indigoprotocol1.medium.com/indigo-protocol-v2-fee-restructure-43adb259379d