Weekly development report as of 2023-03-31

CÔNG NGHỆ CỐT LÕI

Tuần này, các nhóm Core technology đã tiếp tục làm việc để cải thiện mạng lưới, đồng thuận và node.

Nhóm thử nghiệm hệ thống đã thực hiện các cải tiến hơn nữa đối với test framework bằng cách thêm nhiều thử nghiệm tự động hơn, đồng thời phân tích và Nightly. Họ cũng đã thử nghiệm các bản phát hành nút v.1.35.5 và v.1.35.6 (và các ứng cử viên cho bản phát hành trước đó) và chạy thử nghiệm trên nhánh có chức năng UTXO-HD. Để biết thêm chi tiết kiểm tra node, hãy xem tài liệu này.

(Nightly job failures là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Đó là những lỗi xảy ra trong quá trình kiểm thử tự động (thường là qua các bài kiểm tra đêm) khiến cho một số công việc không hoàn thành được. Các công việc này thường bao gồm việc kiểm tra tính năng, hiệu suất, bảo mật, và/hoặc khả năng tương thích của phần mềm. Các lỗi này thường được ghi lại trong các bản ghi nhật ký (log) và được gửi đến các nhà phát triển để khắc phục. Việc giải quyết các lỗi nightly job failures là một phần quan trọng của việc đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm)

VÍ VÀ DỊCH VỤ

Giao diện ví Lace đang được tiếp tục. Nhóm đã sửa một số vấn đề liên quan đến tương tác của các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) với trình duyệt DApp và cải thiện giao diện chế độ tối (dark mode) bằng cách thêm một spinner và thanh cuộn. Họ cũng đã thêm một trang lỗi CIP-30 tổng quát cho tương tác DApp.

Nhóm Adrestia đã làm việc để mở rộng tính năng đa chữ ký với chức năng ủy thác trong cardano-wallet. Họ cũng đã làm việc để trích xuất thư viện cân bằng giao dịch và thực hiện một số việc tái cấu trúc DBLayer để cải thiện hiệu suất và sử dụng bộ nhớ.

Cuối cùng, họ tiếp tục làm việc trên tối ưu hóa hiệu suất của cardano-services trong cardano-js-sdk.

HỢP ĐỒNG THÔNG MINH

Nhóm Marlowe đã thiết kế một giao diện backpressure cho Marlowe Runtime, tối ưu lại phần làm quen với chương trình và tài liệu yêu cầu bộ nhớ và CPU để triển khai từng thành phần của Marlowe Runtime. Họ cũng tạo ra một lý thuyết cơ bản mới về tài sản dự trữ, điều chỉnh cấu hình nhật ký mặc định cho từng thành phần, viết các bài kiểm tra mẫu cho các chức năng của giao thức và thêm chức năng tải xuống cho xem chi tiết hợp đồng Marlowe trong Marlowe Explorer.

Cuối cùng, họ đã chạy một số bài kiểm tra property-based và cho phép mainnet trong marlowe-cli và Marlowe tools.

BASHO – GIẢI PHÁP MỞ RỘNG

Nhóm Hydra đã tổ chức một buổi hội thảo và sử dụng ứng dụng hydraw demo trong cuộc họp đánh giá hàng tháng vào tháng 3 để trình bày các Hydra heads đang chạy trên mainnet. Mặc dù đây là một cột mốc quan trọng, nhóm nhấn mạnh rằng sẽ thêm nhiều tính năng để cho phép các ứng dụng chạy bằng giao thức Hydra Head. Nhóm cũng đã hoàn thành lộ trình để tạo thêm phần yêu cầu của người dùng và khuyến khích sử dụng các cuộc thảo luận trong cộng đồng. Để cập nhật thông tin mới nhất, tham gia kênh Discord ask-hydra hoặc thảo luận trên GitHub.

Nhóm Mithril đã chuẩn bị phiên bản pre-release của bản phân phối mới 2313.0-prerelease. Họ tiếp tục thực hiện việc di chuyển các phần mã nguồn liên quan và hoàn thành việc sát nhập các chứng chỉ, epoch_settings và cả signed entity. Họ hoàn thành việc tái cấu trúc thư viện injector của bộ tổng hợp và đơn giản hóa việc ký nhiều người khi sử dụng tính năng multi-signer để ký nhiều giao dịch đồng thời.

Cuối cùng, nhóm đã cải thiện các thông báo lỗi hiển thị trên các node ký khi đăng ký thất bại vì cần quay vòng các khóa KES và vá một vấn đề bảo mật trong thư viện OpenSSL.

QUẢN TRỊ TRÊN CHUỖI

Nếu bạn chưa có cơ hội để xem lại các cập nhật cho CIP-1694, Input Output Global (IOG) khuyến khích bạn hãy làm điều đó! Bạn có thể đóng góp trực tiếp trên GitHub và tiếp tục cuộc trò chuyện trên các kênh cộng đồng khác nhau.

Sau hội thảo CIP-1694 thành công tại Colorado, IOG đã mời tất cả các thành viên cộng đồng tham gia một cuộc trò chuyện trên Zoom vào ngày 30 tháng 3. Sự kiện cung cấp cho các tham dự viên cơ hội để xem lại hội thảo, tìm hiểu thêm về CIP-1694 và thảo luận về các bước tiếp theo trong thời kỳ của Voltaire sắp tới.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-03-31