1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Hai tuần qua, nhóm ledger đã chuẩn bị cho phiên bản Conway sắp tới, thử nghiệm xử lý phân phối cổ phần dRep cho CIP-1694 trong kỷ nguyên Conway và hợp nhất một bản vá cho node-4826 vào nhánh chính sổ cái.

Nhóm đồng thuận đã hoàn thành việc tái cấu trúc nguyên mẫu UTXO-HD. Nhóm đang làm việc để cải thiện cơ chế khóa DB để cải thiện hiệu suất. Họ cũng giới thiệu một số cải tiến cho hệ thống tệp và lớp mô phỏng (fs-sim), dẫn đến việc phát hành fs-sim-0.1.0.0fs-api-0.1.0.0 cho CHaP.

Công việc phát triển Ouroboros Genesis vẫn đang được tiếp tục; nhóm đã phát hành tài liệu cập nhật thiết kế Genesis và yêu cầu phản hồi từ nhóm networking và các nhà nghiên cứu của IOG, và mở một yêu cầu pull request (PR) cho bộ tạo QuickCheck, hiện đang trong quá trình xem xét.

Họ cũng đã phát hành một phiên bản đồng thuận mới có thể sử dụng các VRF khác nhau cho các kỷ nguyên Babbage và Conway, và liên quan đến nợ kỹ thuật, họ đã sửa lỗi logic theo dõi phát hiện trong các bài kiểm tra thuộc tính QuickCheck.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Công việc phát triển ví Lace desktop vẫn đang được tiếp tục. Nhóm tiếp tục sửa lỗi và tinh chỉnh trình duyệt DApp và thêm khả năng kết nối ví tự động mà không cần phải làm như vậy cho mỗi DApp. Họ cũng cải thiện giao diện chế độ darkmode, tăng độ bao phủ các bài test kiểm tra từ đầu đến cuối, và cập nhật cardano-js-sdk để giải quyết các vấn đề tương thích.

Cuối cùng, nhóm đang làm việc để thêm tính năng thông báo để gửi thông báo cho người dùng từ xa.

Nhóm Adrestia đã làm việc để mở rộng tính năng đa chữ ký với chức năng ủy quyền trong cardano-wallet. Họ cũng đã làm việc để trích xuất thư viện cân bằng giao dịch và thực hiện một số tái cấu trúc DBLayer để cải thiện hiệu suất và sử dụng bộ nhớ.

Cuối cùng, họ tiếp tục làm việc để tối ưu hóa hiệu suất của cardano-services trong cardano-js-sdk.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Nhóm Plutus tools tiếp tục làm việc trên MVP (đầy đủ tính năng) cho Marconi sidechain, điều tra cách kiểm tra tính đúng đắn của Marconi indexers và chuyển Marconi sang một kho lưu trữ GitHub riêng biệt.

Nhóm Plutus Core tiếp tục triển khai sums-of-products, tiến gần hơn đến việc hoàn thiện tính năng. Đây là một thay đổi cho ngôn ngữ Plutus Core, dự kiến ​​sẽ được cung cấp trong hard fork tiếp theo, cung cấp hỗ trợ native cho các kiểu dữ liệu và cung cấp cải tiến đáng kể về tốc độ và kích thước cho các script. Đọc CIP này để tìm hiểu thêm. Nhóm cũng tái cấu trúc hình thức của các loại và hàm tích hợp, loại bỏ một lượng lớn mã Agda.

Nhóm Marlowe đã làm việc trên các bài kiểm tra Runtime exhaustion of memory pool và epoch boundary, tạo một bộ kiểm tra cho lệnh ‘Create’ và thực hiện các bài kiểm tra sử dụng cho Marlowe Playground. Họ cũng thực hiện kiểm thử QA cho starter kit và phát hành một bản cập nhật mới với các tệp nhị phân được tải lên cho các công cụ CLI, định nghĩa phạm vi kiểm thử trước phát hành, tạo một thẻ và viết một công việc kiểm tra để chạy sau công việc triển khai cho việc kiểm thử tự động Marlowe Nightly.

Cuối cùng, công việc vẫn đang tiếp tục cải tiến Marlowe Explorer liên quan đến phản ánh các liên kết cụ thể, định dạng tên, chi tiết ID giao dịch, trạng thái, vv.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Nhóm Hydra đã tiếp tục làm việc để hoàn thiện tính tương thích với mainnet của hydra-node: họ thực hiện các bài kiểm tra smoke test bán tự động và cập nhật tài liệu nháp. Nhóm cũng đã sửa một số vấn đề nhỏ và mở một head chắc chắn, mạnh mẽ hơn từ giao thức. Ngoài phát triển, họ đã gặp gỡ các thành viên trong cộng đồng quan tâm đến hợp tác về tài liệu truyền thông và marketing cho Hydra.

Nhóm Mithril đã phát hành bản phân phối mới 2313.0 triển khai một số điểm cải tiến và sửa lỗi. Họ tiếp tục di chuyển các phần lưu trữ trung gian đến thiết kế liên quan, hoàn thành việc thích ứng và di chuyển các lưu trữ signer và tin nhắn. Họ cũng đã làm việc để thiết kế kiến trúc mạng mới để hỗ trợ ký nhiều loại dữ liệu.

Cuối cùng, nhóm đã nâng cấp phiên bản của node Cardano được sử dụng trong Mithril testnets và devnet lên 1.35.6.

5. Governance – Quản trị

Voltaire

Vào ngày 30 tháng 3, cộng đồng Cardano đã họp để xem xét kết quả từ buổi hội thảo CIP-1694 đã diễn ra trước đó trong tháng tại Longmont, Colorado. Hội thảo được tiến hành trên Zoom, và một bản ghi âm của phiên họp đã được cung cấp cho việc xem lại. Sự kiện bao gồm một bài thuyết trình chính của các tác giả CIP, một bản cập nhật về các thay đổi của CIP-1694 kể từ khi có đầu vào từ hội thảo Colorado, và một phiên hỏi đáp với cộng đồng. Charles Hoskinson, CEO của IOG, đã tham gia với một bài thuyết trình đặc biệt về các lời hứa của quản trị tối thiểu khả thi. Sau đó, các tham dự viên được chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm tập trung vào một khía cạnh cụ thể của các chủ đề của hội thảo, bao gồm các tiêu chuẩn siêu dữ liệu, động lực cho dReps và người bỏ phiếu, công cụ cộng đồng, và ngưỡng bỏ phiếu. Các cuộc thảo luận được thu thập trên một bảng Miro khác, trình bày phương pháp tiếp cận cộng đồng đầy sáng tạo. Phiên họp kết thúc bằng một tóm tắt về những điểm chính và những lời nhận xét cuối cùng của Michael Madoff, chủ sở hữu sản phẩm của IOG. Thêm thông tin về việc tài trợ cho các hội thảo cộng đồng sẽ được chia sẻ vào đầu tháng 4, vì vậy hãy tiếp tục theo dõi.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-04-07