1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, các nhóm core technology tiếp tục các cải tiến về node, consensus và networking.

Nhóm performance and tracing team đã để điều chỉnh cơ sở hạ tầng của họ cho bản phát hành mới 8.0, tiến hành chạy thử sớm các bài kiểm tra hiệu suất và phân tích mới để giảm thiểu tài nguyên và đảm bảo thông lượng.

Nhóm cũng đã hợp nhất phân tích độ biến thiên để báo cáo và so sánh, và sẽ tích hợp thư viện script Plutus vào các công cụ và các danh mục kiểm định của họ.

Cuối cùng, họ đã thêm một nhóm các hệ thống phân tích, theo dõi và hiện đang triển khai các phần khác nhau của backend Nomad.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Lace 1.0, nền tảng ví nhẹ của IOG, đã được triển khai trên mainnet vào ngày 11/4/2023. Điều này chỉ là khởi đầu của hành trình Web3 với Lace, vì vậy hãy tiếp tục đón chờ các tính năng sắp tới như phiên bản Lace dành cho trình duyệt, DApp store và nhiều hơn nữa. Nếu bạn chưa thử nó, hãy truy cập trang web của Lace.

Ví Lace đang tiếp tục phát triển. Nhóm đã làm việc để triển khai tính năng thông báo để cung cấp cập nhật trực tiếp cho người dùng trong ứng dụng. Họ cũng đang xem xét các tính năng mới để cải thiện bố cục trình duyệt DApp nhúng, triển khai tính năng tự động kết nối cho DApps và loại bỏ việc phải nhấp vào ‘Kết nối đến Lace Desktop’ khi sử dụng trình duyệt nhúng.

Cuối cùng, nhóm QA (kiểm tra chất lượng) đang tạo hướng dẫn kiểm tra cho các phiên bản sắp tới.

Nhóm Adrestia đã hoàn thành vòng tối ưu hóa hiệu suất của Lace BE (cardano-js-sdk), và nhóm rất tự hào thông báo rằng Lace đã chính thức được phát hành trên mainnet.

Nhóm cũng sắp hoàn tất tính năng đa chữ ký với chức năng ủy quyền trong cardano-wallet, đang làm việc để trích xuất thư viện cân bằng giao dịch và cải tiến DBLayer để cải thiện hiệu suất và sử dụng bộ nhớ.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Nhóm công cụ Plutus đã bắt đầu thêm các bài kiểm tra độ chính xác cho các trình lập chỉ mục Marconi bằng cách so sánh chúng với cardano-db-sync. Họ cũng đã làm cho trình chỉ mục MintBurn của Marconi có sẵn để truy vấn trên máy chủ HTTP và cải thiện hỗ trợ ghi nhật ký trong bộ mô phỏng độc lập. Nhóm Plutus Core tiếp tục triển khai sum-of-product để thêm hỗ trợ sẵn có cho các loại dữ liệu và đảm bảo cải thiện đáng kể về kích thước cho các script Plutus.

Nhóm Marlowe đã đổi tên marlowe thành marlowe-runtime-cli trong các video và ví dụ của starter-kit, thêm input-map CHaP vào Flake của Marlowe Playground và sửa các vấn đề về OCI để xử lý mainnet một cách chính xác và các vấn đề gây ra Marlowe Playground bỏ qua địa chỉ khi chuyển đổi từ Blockly sang Marlowe và ngược lại.

Cuối cùng, họ đã cập nhật các sơ đồ kiến trúc Marlowe Runtime và xuất bản các thư viện Marlowe sang CHaP.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Nhóm Hydra đã xuất bản báo cáo hàng tháng của họ cho tháng 3, tạo các liên kết riêng cho các phiên bản tài liệu khác nhau và xác định các giải pháp tiềm năng cho lỗi rollback. Nhóm cũng thảo luận về các yêu cầu truy vấn API cho dự án Hydra Voting và tổ chức một cuộc họp với các thành viên cộng đồng để trả lời câu hỏi của họ về Hydra. Trong tương lai, nhóm kế hoạch tích hợp đặc tả giao thức Hydra Head vào kho lưu trữ, thực hiện một giải pháp tạm thời cho vấn đề rollback và viết nháp một ADR Query API.

Nhóm Mithril tiếp tục thực hiện việc di chuyển các phần của trình tổng hợp sang một thiết kế liên quan và hoàn thành việc thích ứng và di chuyển các thực thể đã ký và người ký. Họ cũng tạo ra một dịch vụ mới cung cấp các tín hiệu cho các dịch vụ khác của trình tổng hợp. Ngoài ra, họ bắt đầu thực hiện dịch vụ chứng nhận mới của trình tổng hợp có trách nhiệm điều phối chữ ký của nhiều giao dịch đồng thời.

Cuối cùng, nhóm bắt đầu thiết kế giao diện mà các phần chung phải thực hiện để ký và xác minh các loại dữ liệu chung.

5. Governance – Quản trị

Voltaire

CIP-1694 là một bước quan trọng trong hành trình của Cardano vào kỷ nguyên Voltaire, vì nó định nghĩa cơ chế quản trị on-chain của blockchain và giúp tạo ra một hệ thống tự bảo vệ được xây dựng trên sự đóng góp và sự đồng thuận của cộng đồng. Nhưng điều này có ý nghĩa gì?

Tuần trước, Matthias Benkort (Cardano Foundation) cùng với Addie Girouard, Jared Corduan & Kevin Hammond (IOG) đã tổ chức một cuộc thảo luận về CIP-1694. Trong cuộc trò chuyện này, họ đã thảo luận về các cải tiến do cộng đồng đưa ra cho hệ thống quản trị hiện tại, các vai trò và trách nhiệm của Đại diện ủy thác (dReps), Ủy ban Hiến pháp, và các nhà vận hành pool, cách xác định và bảo vệ các nguyên tắc quản trị của Cardano, và công cụ và quy trình quản trị cần thiết để đạt được mục tiêu đó.

Hãy xem xét kỹ hơn về CIP-1694 và tìm hiểu cách nó cung cấp các công cụ mới để tăng cường quản trị phi tập trung, cho phép thay đổi còn lớn hơn trong tương lai.

Project Catalyst

Trong Project Catalyst tuần trước, nhóm đã cập nhật về các cải tiến đề xuất để cải thiện khả năng triển khai và khả năng kiểm toán của nền tảng Catalyst. Bạn có thể xem lại đoạn video này từ buổi họp chính thức tại đây. Thông tin thêm sẽ được chia sẻ trong những tuần tiếp theo, hãy đăng ký tham dự buổi họp chính thức sắp tới và đón xem.

Cuối cùng, để cập nhật với mọi thứ đang diễn ra trong Project Catalyst, hãy đánh dấu trang tin tức hàng tuần trước đó. Bạn có thể xem tại đây.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-04-14