1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, nhóm mạng đã kích hoạt một số truy vấn mặc định cho các giao thức node-to-node và node-to-client, dự kiến sẽ được phát hành trong phiên bản node v.8.2.0. Ngoài ra, họ đảm bảo rằng thư viện cardano-client-0.1.0.x (được sử dụng bởi db-sync) không sử dụng giao thức thử nghiệm node-to-client, trong khi cardano-client-0.2.0.0 vẫn không bị ảnh hưởng. Họ cũng hợp nhất tính năng tạo block động vào ouroboros-consensus, cho phép các node P2P thay thế ngay lập tức. Những điều này quan trọng cho triển khai các node tạo khối (block-producing).

Cuối cùng, nhóm đã tiếp tục xem xét việc triển khai các big ledger peers để tránh tình trạng xung đột.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm Lace tiếp tục triển khai Posthog và cố gắng để thêm hỗ trợ Trezor và thực hiện tính năng đa-ủy quyền. Ngoài ra, họ đã tiến hành thử nghiệm cho trình duyệt Edge Edge, tái cấu trúc các chức năng tiện ích được sử dụng nhiều, và tập trung vào thiết lập tài sản thế chấp.

Cuối cùng, nhóm đã chuẩn bị triển khai CIP-95.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus core đã thêm phần quản trị phi tập trung, như được xác định trong CIP-1694, vào Plutus v3.

Nhóm Marlowe đã sửa giới hạn slot trong cơ sở dữ liệu, tối ưu giao thức tìm kiếm chuỗi, và thêm tùy chọn mã nguồn hợp đồng ID vào POST/contracts.

Cuối cùng, họ đã cập nhật logo Marlowe trong Marlowe Playground và Marlowe Explorer và sửa một số lỗi trong Marlowe Runtime.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Tuần này, nhóm Hydra đã tiến hành cuộc họp đánh giá hàng tháng tháng 7 của họ, đây là một nỗ lực liên tục để đảm bảo giao tiếp minh bạch và đánh giá dự án. Họ đã thành công trong việc di chuyển core logic của node đến một event-sourced architecture, cho phép ghi sự kiện tăng thêm vào bộ nhớ lưu trữ. Việc di chuyển này đã cải thiện đáng kể hiệu suất và tính bảo trì của dự án. Bạn có thể xem báo cáo này để biết thêm chi tiết.

Nhóm cũng đã triển khai một tính năng mới cho phép đọc các thông số giao thức thông qua API và sửa các quy trình làm việc liên tục để hỗ trợ yêu cầu fork từ các nhánh của các lập trình viên ngoài. Những cải tiến này giúp tối ưu quá trình phát triển và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào dự án.

Tuần này, nhóm Mithril đã hoàn thành việc ra mắt phiên bản beta chính thức của giao thức Mithril trên mainnet: mạng release-mainnet hiện đang liên tục tạo các chứng chỉ và bản snapshot mới! Nhóm đang giám sát mạng và chuẩn bị một phiên bản phát hành mới sẽ được phát hành sớm. Họ cũng tiếp tục làm việc để triển khai công cụ thử nghiệm tải (stress test) để kiểm tra hiệu năng của trình tổng hợp và thực hiện việc tái cấu trúc serialization/deserialization các thực thể của thư viện mật mã học. Bên cạnh đó, họ đã bắt đầu tạo một cuốn sách hướng dẫn cho cơ sở hạ tầng.

Cuối cùng, họ đã nâng cấp Cardano node lên phiên bản 8.1.2, sửa lỗi mạng release-preprod đã dừng tạo chứng chỉ và khắc phục sự cố với node ký của SPO (Stake Pool Operator) nhận các lỗi không mong đợi.

5. Voltaire

Tuần này, nhóm phản hồi thu thập từ buổi họp CIP-1694 đang được xem xét. Một bản cập nhật sẽ được công bố sớm. Khi CIP-1694 chuyển sang hình thức cuối cùng của nó, cộng đồng sẽ có cơ hội bỏ phiếu xem MVG này có phải là một cách chấp nhận được để đi tiếp. Điều này đại diện mạnh mẽ cho sự tiến bộ quan trọng của quản trị trong hệ sinh thái Cardano.

Intersect được thông báo vào đầu tháng này là một tổ chức chủ chốt cho hệ sinh thái, tập hợp các công ty, nhà phát triển, cá nhân và các thành viên khác trong hệ sinh thái để hình thành và thúc đẩy sự phát triển tương lai của Cardano. Vì vậy, nó sẽ là một cơ quan quản lý các quy trình điều hành cho lộ trình tiếp tục và phát triển của nền tảng và giao thức Cardano.

Tất cả các thành viên trong hệ sinh thái Cardano đều được chào đón trở thành thành viên của Intersect. Bao gồm một nhóm phân tán các thành viên, bao gồm các chuyên gia hàng đầu về Cardano và các nhà đóng góp hiện tại trong hệ sinh thái, Intersect sẽ tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận lành mạnh và đưa ra quyết định đúng đắn giữa các thành viên và cộng đồng tổng thể, nhằm tìm ra những điểm tồn đọng, đồng thời ủng hộ những thành công. Để tham gia với tư cách là thành viên sáng lập, hãy nhấp vào đây.

6. Project Catalyst

Tuần này, giai đoạn đánh giá cộng đồng cấp 0 và cấp 1 của Dự án Catalyst đã kết thúc vào ngày 3 tháng 8. Giai đoạn kiểm duyệt cộng đồng cấp 2 sẽ bắt đầu vào thứ Năm tiếp theo, ngày 10 tháng 8. Trong cuộc họp thường trực tuần này, cộng đồng LATAM Catalyst đã trình bày về Ideafest sắp tới, Lidonation đã nói về Catalyst Explorer, và chúng ta đã nghe thông tin về một dự án khác đã hoàn thành thành công là Grow East Asia. Bạn có thể xem lại phần từ cuộc họp thường trực chính tại đây. Steven Johnson đã tiến hành một cuộc hỏi đáp về đề xuất Catalyst Voices sau cuộc họp thường trực.

Về mặt kỹ thuật của Catalyst, nhóm đã:

 • Hoàn tất một lần chạy thử nghiệm QA khác cho ứng dụng bỏ phiếu.
 • Tiếp tục điều chỉnh các thay đổi quy trình và thành công thử nghiệm API.
 • Thảo luận về cách cải thiện xử lý lỗi trong ứng dụng.
 • Chuẩn bị dữ liệu Fund10 ban đầu cho lần chạy thử nghiệm nội bộ tiếp theo.
 • Triển khai mô-đun snapshot mới vào môi trường dev và đang làm việc để sửa lỗi dịch vụ snapshot liên tục và công cụ kiểm tra đủ điều kiện trước khi phát hành cho cộng đồng.
 • Tái cấu trúc kịch bản được sử dụng để trích xuất số liệu đăng ký từ dịch vụ chụp để báo cáo dễ dàng về các thay đổi theo thời gian.
 • Làm việc để tích hợp dữ liệu snapshot vào hệ thống triển khai liên tục.
 • Sửa các lỗi cho trình nhập data mới IdeaScale.
 • Bắt đầu thử nghiệm cho trình tính toán đánh giá cộng đồng mới và các trường mới trong vit-ss.
 • Đồng thuận về phương pháp xử lý thay đổi stageID trong mỗi quỹ trong hệ thống triển khai tự động.
 • Thảo luận về việc chỉ định ứng dụng đến trang web chính thức của Dự án Catalyst để xem chi tiết đề xuất đầy đủ thay vì IdeaScale.
 • Tiếp tục thử nghiệm thủ công mô-đun điều hành cộng đồng.
 • Bắt đầu kiểm tra tải cho node bỏ phiếu, bao gồm một lần chạy duy trì 800 tps trên 1 triệu phiếu bầu được tổ chức trên máy tính cục bộ.
 • Tiếp tục làm việc về tài liệu cộng đồng cho các công cụ kiểm tra mới.

Cuối cùng, để cập nhật thông tin về tất cả mọi thứ đang diễn ra trong Dự án Catalyst, hãy tham gia kênh thông báo Telegram của Catalyst.

7. Giáo dục

Tuần này, nhóm Giáo dục đang chuẩn bị để cung cấp Khóa học Haskell tại Kenya vào tuần sau, đào tạo các thành viên cộng đồng Cardano phối hợp cùng Trung tâm Blockchain châu Phi.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-08-04