Weekly development report as of 2022-07-29

CÔNG NGHỆ CỐT LÕI

Tuần này, các nhóm chuyên về node, sổ cái sự đồng thuận đã sửa lỗi được tìm thấy trong node v.1.35.2 và đang chuẩn bị phát hành node v.1.35.3. Họ cũng tiếp tục việc triển khai các nguyên bản mật mã học sau khi mô hình chi phí Plutus được cập nhật trên Vasil testnet.

(Các nhóm) đang tiến hành các bài kiểm tra tích hợp UTXO HD. Nhóm chuyên về sổ cái đã giảm thời gian chạy của biến LMDB của các bài kiểm tra máy trạng thái OnDisk, đã thay đổi backend của sổ cái mặc định để node ở trong bộ nhớ và bắt đầu đi vào hoàn thiện một mẫu chống khác biệt để cung cấp một phương pháp thay thế giúp theo dõi trình tự của sự khác biệt.

Nhóm chuyên về mạng lưới tiếp tục thiết kế tránh Gossip và Eclipse. Họ cũng có tiến triển trong việc thiết kế lại giao thức đã nhập, trong các bài kiểm tra khuếch tán và tự động triển khai. Cuối cùng, họ bắt đầu chuẩn bị một bản phát hành relay đơn và hoàn thành việc xem xét việc triển khai API thời gian chờ IOSim.

VỀ CÁC LOẠI VÍ VÀ DỊCH VỤ

Tuần này, nhóm Daedalus đã cải thiện tính năng truy tìm các phân tích ẩn danh và lối vào các gợi nhớ mới. Họ đang làm việc trên bản phát hành Daedalus sắp tới, bao gồm phiên bản node mới nhất.

(Các nhóm) đang tiếp tục các phát triển cho Lace desktop. Nhóm đã tích hợp Chromatic vào quy trình CI, làm việc về màn hình “Gửi” và “Lựa chọn Coin”, và thêm menu “Lựa chọn ví” mới.

SMART CONTRACTS

Tuần này, nhóm Plutus đã làm việc để cải tiến các mô hình chi phí khả năng tương tác sổ cái mới, trải nghiệm gỡ lỗi cho các tác giả của scripts và đạt tiến triển trong thử nghiệm và cập nhật tài liệu.

Họ cũng đã cập nhật các công cụ Plutus cho phiên bản node mới nhất, tạo bản phát hành trước cho các ứng dụng plutus v.1.0.0-rc1 và đã cập nhật trình mô phỏng hợp đồng plutus để hoạt động với các giao dịch kỷ nguyên Babbage. Cuối cùng, họ đã cải thiện hiệu suất PAB.

Nhóm Marlowe đã tạo các scripts cho bằng chứng chỉnh sửa và kiểm tra Isabelle, triển khai CEC loại hợp đồng ACTUS và kết nối chỉ số chuỗi Marlowe với node Cardano. Cuối cùng, họ đã tạo ra một bản phác thảo về đặc điểm kỹ thuật của Marlowe Core.

BASHO (MỞ RỘNG)

Tuần này, nhóm Hydra đã làm việc về các vấn đề bị bộc lộ sau khi chạy một bộ thử nghiệm Hydra smoke đối với testnet công khai. Họ đã phát hiện ra một số vấn đề liên quan đến việc xử lý thời gian, đặc biệt là khi thời gian chuyển đổi vị trí trở nên nghiêm ngặt hơn. Nhóm cũng đang triển khai sử dụng script tham chiếu và cập nhật các chi tiết về giao thức cho nhóm nghiên cứu.

GOVERNANCE (Quản trị)

Dự án Catalyst đang đến giai đoạn chuẩn bị bỏ phiếu cho Fund9. Thời hạn để đăng ký tham gia bỏ phiếu là ngày 4 tháng 8 khi snapshot ví được thực hiện. Để đăng ký bỏ phiếu, hãy tải về Ứng dụng bỏ phiếu Catalyst (IOSAndroid) và nhớ giữ an toàn cho cả mã pin và mã QR của bạn vì bạn sẽ cần chúng khi bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 và kéo dài trong hai tuần. Có hơn 1,000 đề xuất để bỏ phiếu trong Fund9.

Các bản cập nhật về quản trị được miêu tả trong ấn phẩm tháng 7 của Cardano 360, nơi chúng tôi đi sâu vào chi tiết hơn về Dự án Catalyst và giới thiệu Liquid Democracy và dReps.

Nguồn: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-07-29