Thống kê Cardano 05-08-2022

1. Core Technology

Tuần này, nhóm node, sổ cái và đồng thuận đã làm việc để cải tiến node và phát hành node v.1.35.3-rc1 để hỗ trợ thử nghiệm Vasil. Phiên bản node mới hiện có thể được thử nghiệm trong mạng devnet Vasil.

Một môi trường tiền sản phẩm (pre-production) chuyên dụng mới đã được tạo ra cho các giai đoạn cuối cùng của quá trình kiểm tra chức năng của Vasil. Môi trường này cung cấp mật độ chuỗi được cải thiện và trải nghiệm tốt hơn cho nhà phát triển.

Khuyến nghị rằng tất cả các nhà phát triển, SPO và sàn giao dịch nên sử dụng môi trường này thay vì main testnet Cardano. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần giới thiệu Vasil testnet.

Nhóm sổ cái – ledger tiếp tục làm việc về lưu trữ UTXO HD. Họ đã xác định các phần của mã cần thử nghiệm bổ sung và làm việc trên các cải tiến hiệu suất. Họ cũng điều tra các giả định của mô hình Genesis và xem xét các tối ưu hóa giới hạn tốc độ ChainSync cho P2P, Eclipse và Genesis.

2. Wallet and Service

Tuần này, nhóm Daedalus đã làm việc về đảm bảo chất lượng để khắc phục sự cố về độ ổn định của node.

Công việc phát triển ví desktop Lace đang tiến triển. Nhóm đã triển khai khung thử nghiệm WebDriverIO cho các mục đích thử nghiệm đầu cuối. Họ cũng thử các tùy chọn để sử dụng bộ lưu trữ cục bộ trong môi trường Electron, tiếp tục triển khai tùy chọn ‘Lựa chọn token – coin selection’ và làm việc trên tính năng tìm kiếm stake pool.

Nhóm Adrestia đã làm việc để cập nhật các thành phần Adrestia để chuẩn bị cho đợt hard fork sắp tới.

Họ cũng đã hoàn thành việc triển khai API HTTP của cardano-services trên db-sync và tiếp tục chuẩn bị Cardano-js-sdk để khởi chạy.

Cuối cùng, nhóm vẫn đang nghiên cứu việc triển khai các tính năng multisig (ví đa chữ ký dùng chung) và chế độ ‘light – ví nhẹ’ trong cardano-wallet.

3. Smart Contracts

Tuần này, nhóm Plutus đã làm việc về nợ kỹ thuật (technical debt), cải thiện trải nghiệm gỡ lỗi và về các chức năng tích hợp mới của Plutus. Họ cũng đã đạt được tiến bộ khi cập nhật các công cụ Plutus lên node v.1.35.3-rc1 và trình giả lập hợp đồng Plutus để hỗ trợ các giao dịch Babbage.

Cuối cùng, họ đã triển khai hỗ trợ Babbage trong thư viện trình xây dựng giao dịch và tiếp tục làm việc để kiểm tra và cải tiến tài liệu.

Nhóm Marlowe đã tạo các trường hợp thử nghiệm có mục đích đặc biệt cho các lỗ hổng Marlowe đã biết và xem xét, hoàn thành và kiểm tra việc triển khai trình xác thực toàn cục. Họ đã giảm thiểu một số vấn đề trong Marlowe và xây dựng một ngôn ngữ dành riêng cho khung thử nghiệm marlowe-cli bao gồm các lệnh ‘Khởi tạo – Initialize’ và ‘Chuẩn bị – Prepare’. Cuối cùng, nhóm đã làm cho thuộc tính dễ sử dụng hơn và loại bỏ tùy chọn ‘Quy mô – Scale’ khỏi Blockly và Isabelle.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, nhóm Hydra tiếp tục làm việc với các bản sửa lỗi xử lý thời gian. Họ cũng giải quyết một vấn đề về điều kiện lưu lượng trong faucet và phân tích logic Head thành các chức năng. Cuối cùng, nhóm đã cập nhật tài liệu liên quan cùng với thông số kỹ thuật của Hydra Head, hiện cung cấp thêm về chức năng on-chain và off-chain.

5. Governance

Tuần này, snapshot ví Project Catalyst đã diễn ra, hoàn thiện tất cả các ví tham gia để bỏ phiếu trong Fund9. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu một tuần kể từ bây giờ, khởi động mềm vào ngày 11 tháng 8 và kết thúc vào ngày 24 tháng 8. Với hơn 1.000 dự án đang tham dự cho Fund9 trị giá 16 triệu đô la, các ví tham gia sẽ bỏ phiếu trên các mục như Dapp và sản phẩm, cho các dự án được bản địa hóa trong Châu Mỹ Latinh và Châu Phi.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-08-05