1. Core Technology

Tuần này, nhóm node, ledger (sổ cái) và consensus (đồng thuận) đã phát hành  phiên bản node v.1.35.3. Nếu không có sự cố nào xảy ra và node hoạt động như dự kiến, v.1.35.3 sẽ kích hoạt nâng cấp mainnet Vasil. Team cũng nâng cấp serialization library (thư viện tuần tự hóa), wallet backend, Rosetta và GraphQL lên các thẻ mới nhất.

Team consensus (đồng thuận) tiếp tục làm việc trên các thuộc tính hiệu suất UTXO HD và chạy một số thử nghiệm thuộc tính cho changelog (bảng ghi chú lịch sử thay đổi). Họ cũng làm việc trên các mô hình giả định Genesis, xem xét tính năng giới hạn tốc độ ChainSync và lập kế hoạch làm việc tiếp theo trên P2P, Eclipse và Genesis.

Nhóm mạng bắt tay vào thiết kế và triển khai giao thức Gossip. Họ cũng phát hành một giao thức node-to-node mới, sửa một số lỗi trong trình mô phỏng mạng và RTView, đồng thời cập nhật thư viện network-mux.

2. Wallet and Service

Tuần này, team Daedalus đã chuẩn bị cho bản phát hành testnet sắp tới của Daedalus v.4.12.1.

Công việc phát triển đang được tiến hành trên các tính năng của ví Lace. Nhóm đã làm việc trên chức năng “Send – Gửi” cho ada và các giao dịch tài sản khác, cải thiện hiển thị “Số dư” và thêm chức năng quy đổi giá USD.

Nhóm Adrestia đã làm việc để cập nhật các thành phần Adrestia cho đợt hard fork sắp tới. Họ cũng tiếp tục chuẩn bị cardano-js-sdk để chạy thực tế.

Cuối cùng, họ tiếp tục triển khai các tính năng multisig (ví dùng chung đa chữ ký) và chế độ light (ví nhẹ) trong cardano-wallet.

3. Smart Contracts

Tuần này, team Plutus tiếp tục làm việc để cải tiến quy trình gỡ lỗi cho nhà phát triển, các chức năng tích hợp sẵn, kiểm tra và cập nhật tài liệu. Họ cũng làm việc để cập nhật các công cụ Plutus lên cardano-node v.1.35.3, thay thế hoàn toàn các quy tắc xác thực sổ cái tùy chỉnh bằng các quy tắc từ cardano-ledger. Trình giả lập hợp đồng Plutus hiện hỗ trợ các giao dịch Babbage và thư viện tạo tx cũng được cập nhật để hỗ trợ chức năng Babbage.

Nhóm Marlowe đã hoàn thành công việc đồng bộ hóa chuỗi cho Marlowe runtime, cập nhật Marlowe Playground lên phiên bản mới nhất và cập nhật Plutus Core sửa các liên kết Haddock bị hỏng.

Cuối cùng, họ đã mở rộng hoạt động kiểm tra tập lệnh ‘Initialize – Khởi tạo’ để cho phép các mẫu hợp đồng có tham số và thay đổi ‘Slots’ thành ‘POSIXTime’ trong Marlowe repository.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, nhóm Hydra đã hoàn thành công việc về các giao dịch sử dụng tập lệnh tham chiếu và bật chức năng hủy giao dịch. Họ cũng đã hoàn thành cấu trúc lại logic Head, cập nhật tài liệu và sửa bài test Flaky. Nhóm đã đạt được tiến triển trong việc cải thiện việc xử lý thời gian, sử dụng giao diện cho HydraKey và cập nhật cardano-node với các dependency (thành phần, thư viện) liên quan.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-08-12