1. Core Technology

Tuần này, các nhóm node, ledger và consensus tiếp tục chuẩn bị cho đợt hard fork Vasil vào tháng 6. Họ đã làm việc trên phiên bản node mới, DB Sync dependency và các bài test benchmark. Pipelining đã được hợp nhất vào nhánh master, các nhóm tiếp tục làm việc để kiểm tra và sửa lỗi. Họ đã hoàn thiện các cải tiến về ghi nhật ký (logging) và hiện đang chuẩn bị cho bản phát hành testnet nội bộ, mời một nhóm nhỏ DApps để đánh giá chức năng.

Team DevOps đã thực hiện một số tác vụ tự động để đơn giản hóa việc tạo ra các mạng Cardano mới và tích hợp HashiCorp (Quy trình làm việc nhất quán để cung cấp, bảo mật, kết nối và chạy bất kỳ cơ sở hạ tầng nào cho bất kỳ ứng dụng nào) và vault với điểm đầu vào cho cardano-node để tự động hóa việc quản lý cấu hình. Cuối cùng, họ đã triển khai P2P của cardano-node tới Bitte (Nomad) để chuẩn bị cho thử nghiệm hard fork của Vasil.

Team network tiếp tục làm việc về tái cấu trúc typed-protocols, có một phiên đánh giá code cuối cùng và giải quyết các vấn đề liên quan. Họ cũng bắt đầu làm việc với công cụ mạng để triển khai node để đảm bảo việc quản lý của tám máy chạy 16 node trên toàn thế giới. Cuối cùng, họ hiện đang làm việc với khoảng 70 SPO trên testnet công khai P2P.

2. Wallet and Service

Team Daedalus đã hợp nhất module bundle Daedalus từ Webpack 4 sang Webpack 5. Họ cũng tạo một phiên bản Daedalus đặc biệt cho chương trình Marlowe Pioneers và giải quyết một số vấn đề liên quan đến chức năng ví phần cứng.

Team Adrestia đã bắt đầu chuẩn bị các thành phần Adrestia cho đợt hard fork sắp tới.

Team cũng đã hoàn thiện cardano-js-sdk MVP và xúc tiến để sẵn sàng cùng với một HTTP API đơn giản mới được xây dựng trên db-sync.

Cuối cùng, team tiếp tục làm việc về dư nợ và thêm các tính năng multisig và chế độ “light” vào cardano-wallet.

3. Smart Contracts

Tuần này, team Plutus đã thêm một khai báo mới cho Plutus.ChainIndex.App (runMainWithLog) vào chỉ mục chuỗi cho phép nó chạy với các chức năng khác nhau để xử lý nhật ký khởi động. Họ cũng thực hiện tối ưu hóa thành phần được xây dựng sẵn MakeKnownM.

Team Marlowe đã cải thiện phần ước tính phí giao dịch, thời gian và hiển thị thông báo lỗi trong Marlowe Run. Họ cũng thiết lập tích hợp Sentry và khắc phục một số vấn đề thử nghiệm mock-chain (chuỗi mô hình). Trong Marlowe Playground, họ đã khắc phục các sự cố ngăn oracle hoạt động và cập nhật các hướng dẫn và nhãn cho các thông số thời gian trong siêu dữ liệu.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, team Hydra tiếp tục làm việc trên contex của trình xác thực và logic, đồng thời bắt đầu các công việc chuẩn bị để kiểm tra và chính thức hóa việc xác minh Coordinated Head Protocol (điều phối giao thức Head). Họ cũng cung cấp khả năng chấp nhận các giao dịch ở định dạng nhị phân bằng cách sử dụng Hydra API và bắt đầu đánh giá các tính năng sắp tới của Babbage trên một nhánh babbage-preview.

5. Governance

Sau khi công bố những người được fund từ Fund8, Dự án Catalyst đang tiến nhanh đến ngày bắt đầu của Fund9. Tại Catalyst Townhall, nhóm đã thông báo ra mắt Fund9 vào ngày 1 tháng 6. Người dùng đăng ký tại đây. Với 16 triệu usd có sẵn cho các khoản tài trợ và phần thưởng hệ sinh thái, Project Catalyst đang mong đợi hơn 1.000 đề xuất – việc xây dựng trên Cardano trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, nhóm đang bận rộn với hàng trăm dự án Fund8 thành công.

6. Statistics to Date

Thống kê Cardano 20-5-2022
Thống kê Cardano 20-5-2022

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-05-20