1. Ví Daedalus

Tuần này, nhóm đã làm việc để bổ sung hỗ trợ cho Deadalus ARM và cải thiện trình tự khởi động Daedalus. Họ cũng làm việc về việc triển khai cảnh báo bão hòa pool trong trình Ủy quyền và bắt đầu chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới của LedgerJS.

2. Adrestia

Tuần này, team Adrestia vẫn tập trung vào việc tích hợp wallet backend với Plutus Aplication Backend (PAB).

Họ đã tự động thực hiện các kiểm tra end-to-end, tối ưu hóa tính toán phí và đạt được các tiến bộ trong việc thiết kế một endpoint mới để cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch không cân bằng cho người dùng Daedalus.

Nhóm cũng tiếp tục nghiên cứu thiết kế thành phần GraphQL mới để hỗ trợ ví nhẹ và giải quyết một số vấn đề về node và sổ cái để cung cấp điểm số mong muốn của nhóm cổ phần (stake pool) và trạng thái cam kết (pledge status).

3. Networking

Tuần này, nhóm đã làm việc trên các bài kiểm tra mô phỏng môi trường mạng. Họ cũng phát triển chỉ số độ trễ truyền khối và theo dõi độ trễ chấp nhận khối, cấu trúc lại nhánh chính P2P, hiện đang được xem xét và làm việc trên một số PR.

4. Devops

Tuần này, nhóm đã làm việc triển khai node phiên bản v.1.31.0 RC và DB Sync v.12 RC và cấu hình của bộ chuyển đổi ERC20. Họ cũng đã cập nhật trình điều khiển Bitte Nomad Nixos container.

5. ERC20 Converter

Tuần này, nhóm đã chuyển bộ chuyển đổi ERC20 tới môi trường testnet nội bộ. Hiện họ đang hoàn thiện quá trình thử nghiệm, đánh giá các tính năng và giải quyết các vấn đề nhỏ. Chức năng cốt lõi của việc chuyển đổi mã thông báo SingularityNET (AGIX) giữa Mạng testnet Ethereum Kovan và Mạng testnet Cardano đang hoạt động chính xác. Nhóm SingularityNET cũng đang hoàn thiện các hoạt động thử nghiệm và chúng tôi sẽ thông báo ngày phát hành testnet công khai trong thời gian thích hợp.

6. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm tiếp tục làm việc về việc sử dụng bộ nhớ trạng thái sổ cái và triển khai các công cụ cho phép ‘kết xuất’ trạng thái sổ cái và tải nó vào bộ nhớ. Họ đã báo cáo thống kê sử dụng bộ nhớ và cung cấp các phép đo chính xác về kích thước của các phần của trạng thái sổ cái. Nhóm cũng tiếp tục phát triển và thử nghiệm các cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ nhỏ gọn và làm việc để kết hợp các cấu trúc dữ liệu xác thực liên quan khác nhau để đảm bảo tiết kiệm bộ nhớ. Họ đã giải quyết các vấn đề về node để chuẩn bị cho việc phát hành và hiện đang làm việc trên chức năng tính toán phần thưởng.

Nhóm đã đạt được tiến bộ trong việc tích hợp các tập lệnh xác thực và rút tiền vào CI. Họ cũng đã thực hiện một số vòng thử nghiệm trong kho lưu trữ node Cardano và cập nhật tài liệu liên quan.

Công việc đang được tiến hành về lập kế hoạch Hydra; nhóm đã làm việc trên lộ trình dự án và tiến hành các cuộc họp với các dự án khác nhau từ hệ sinh thái Cardano để đánh giá các trường hợp sử dụng sớm. Cuối cùng, họ đã làm việc trên thử nghiệm tích hợp Hydra Head (test) vào các cụm cục bộ cardano-node.

7. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã hoàn thành công việc sắp xếp lại kho lưu trữ Plutus, soạn thảo thiết kế nguyên mẫu kiểu dữ liệu ẩn danh trong Plutus Core và bắt đầu làm việc trên mô tả kỹ thuật (specification) mới. Họ cũng đã thực hiện nhiều thử nghiệm hơn với danh sách builtin và biên dịch, cải thiện suy luận kiểu TypeScheme, hoàn thành công việc về chứng minh tương đương và thực hiện một số hoạt động đo benchmarking.

Nhóm Marlowe đã cập nhật các bằng chứng Isabelle để bổ sung phân chia, cải tiến Refactoring thành các loại riêng biệt trong ngữ nghĩa Plutus của Marlowe, và cũng thực hiện các thay đổi đối với các dependencies Purescript. Cuối cùng, nhóm đã kiểm tra một số tình huống tích hợp và làm việc trên cardano-graphql-client về bằng chứng khái niệm (proof of concept).

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-10-29/