1. Ví Daedalus

Tuần này, nhóm đã phát hành Daedalus phiên bản v.4.4.0 và v.4.4.1, hỗ trợ cho việc nâng cấp bảo trì Cardano sắp tới. Nó cũng bao gồm tích hợp với các phiên bản mới nhất của cardano-node và cardano-wallet, hiển thị các token được chỉ định, cập nhật phiên bản Electron và phần chức năng hủy kết nối với ví phần cứng.

2. Adrestia

Tuần này, team Adrestia vẫn tập trung vào việc tích hợp wallet backend với Plutus Aplication Backend (PAB).

Cụ thể, họ đã làm việc trên thử nghiệm end-to-end, test coverage và tối ưu hóa việc tính phí. Họ cũng bắt đầu thiết kế một endpoint mới để cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch không cân bằng cho người dùng Daedalus.

Cuối cùng, nhóm đang làm việc để thiết kế một thành phần GraphQL mới để hỗ trợ ví nhẹ và cung cấp điểm số mong muốn của stake pool và trạng thái pledge (cam kết), đồng thời khắc phục một số vấn đề bị block (bị chặn) trên node và trên sổ cái, sửa các lỗi chung chung.

3. Networking

Tuần này, nhóm tiếp tục thử nghiệm trình quản lý kết nối và outbound governor counters. Họ cũng triển khai hỗ trợ IPv6, kiểm tra số liệu độ trễ khối trong node Cardano, đồng thời xem xét và cập nhật nhánh chính P2P trong GitHub.

4. Devops

Tuần này, nhóm đã làm việc chuẩn bị cho bản nâng cấp bảo trì tháng 10, sẽ diễn ra hôm 22/10 lúc 21:44:51 UTC – vào đầu epoch 298. Bản nâng cấp này có một số thay đổi nên các SPO và sàn giao dịch đã cập nhật các node của họ lên bản v.1.30.1.

5. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm tiếp tục nghiên cứu việc sử dụng bộ nhớ trạng thái sổ cái và thực hiện nhiều thử nghiệm cấu trúc dữ liệu bộ nhớ trong. Họ cũng đã review Cardano DB Sync, thực hiện một số cải tiến nhỏ để có hiệu suất tốt hơn và tiếp tục làm việc để tách giao thức TPraos khỏi code sổ cái.

Nhóm đã khắc phục một số vấn đề về tài liệu liên quan đến tên tài sản, kiểm tra các vấn đề Windows build trên GitHub CI và làm việc trên các bài kiểm tra API Cardano để loại bỏ một số chức năng không cần thiết và định dạng lại quá trình import (nhập liệu). Họ cũng đã điều tra các vấn đề về thời gian chờ của cardano-submit-api khi mempool đầy và đã đạt được tiến bộ bao gồm xác nhận và rút các script (tập lệnh) vào CI.

6. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã thực hiện một số cải tiến đối với các cảnh báo và cài đặt Plutus Playground ở phần local. Họ cũng tiếp tục công việc coverage check (test độ bao phủ) cho các bài kiểm tra QuickCheck và cập nhật hàm băm khóa công khai trong ví giả lập. Cuối cùng, họ đã sắp xếp lại một số kho lưu trữ của Plutus.

Nhóm Marlowe đang bận rộn với việc đào tạo Plutus nội bộ, cập nhật các dependencies lên Purescript v.0.14 và làm việc trên các cải tiến khác nhau trong kho lưu trữ Plutus. Họ cũng triển khai các hợp đồng cổ phiếu, quyền chọn và hợp đồng tương lai và bất kỳ số nguyên (de)serialization trong Plutus.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-10-22/