Mạng lưới Mainnet Ethereum, đã chứng kiến sự phân tách chuỗi ngày hôm nay do một lỗi phần mềm ảnh hưởng đến một lượng lớn khách hàng full node. Một bản cập nhật có tên “Hades Gamma” đã giải quyết vấn đề trước khi nó xẩy ra. Tuy nhiên, một lượng khá lớn máy khách full node đã không tận dụng bản vá và mạng đã bị chia tách.

Nhưng may mắn là cho đến hiện tại, lỗi này không có nhiều tác động đến mạng lưới vì hầu hết các node đã cập nhật phần mềm mới và hiện tại chain đúng cũng đang là chain dài nhất.

Cardano, Hard fork Combinator được thiết kế để cho phép kết hợp nhiều giao thức mà không cần phải điều chỉnh đáng kể. Nó đảm bảo rằng các phiên bản khác nhau xuất hiện dưới một sổ cái. Thay đổi không yêu cầu tất cả các node phải cập nhật đồng thời. Thay vào đó, các node có thể cập nhật dần dần.

Lịch sử chuỗi Cardano đã kết hợp các khối Byron và Shelley trong kỷ nguyên Shelley vừa rồi, trong tương lai nó cũng sẽ kết hợp các khối Goguen, Basho và Voltaire

Tất cả sẽ đều là một thuộc tính duy nhất.

Nguồn: Harvey