CẬP NHẬT HARDFORK ALONZO & SMART CONTRACT TRÊN CARDANO

1. Giới thiệu cơ bản Alonzo Purple testnet:

Purple network là mạng công khai đầu tiên của chúng tôi.
Cộng đồng của chúng tôi trên đó đang tiếp tục phát triển.
Họ đã và đang tiếp tục chạy những thứ từ Alonzo Blue.
Các nhà vận hành pool cũng đang kiểm tra khả năng hợp đồng thông minh thông qua các bài tập mà chúng tôi đã giao cho họ.
Mọi thứ đang rất tốt. Những gì chúng tôi đang làm bây giờ là nhanh chóng tiến tới hardfork trên mainnet. Đây là thời gian “khủng hoảng”. Nhóm kỹ sư và nhóm những người tham gia test của chúng tôi đang làm việc cực kỳ chăm chỉ. Tất cả chúng tôi đang làm việc để đảm bảo rằng các thành phần của chúng tôi được cập nhật sẵn sàng cho đợt hardfork này.

Ngoài các nhóm nội bộ, chúng tôi cũng thấy các đối tác của mình tiếp tục đạt được tiến bộ trên các DApp của họ . Họ đang làm việc để đạt được mức mà chúng tôi thực sự có thể cung cấp cho họ PAB (Plutus Application backend) để họ có thể hoàn thành nó và tích hợp đầy đủ ứng dụng trên mạng của chúng tôi. Và họ đang tiến bộ rất nhiều.

2. Phần việc liên quan đến Node Cardano

Node là một phần quan trọng trên cơ sở hạ tầng của hợp đồng thông minh. Hãy xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào:

Những gì chúng tôi đang làm ngay bây giờ là tích hợp các thay đổi cuối cùng vào Node và tích hợp giữa các phiên bản mới nhất của trình thông dịch plutus. Ngoài ra, tất nhiên chúng tôi đang thực hiện một lượng lớn thử nghiệm để kiểm tra tính bên vững của hệ thống. chúng tôi đang chạy rất nhiều bài kiểm tra hiệu suất và khả năng mở rộng . Và 1 điều rất quan trọng là chúng tôi đang làm việc trên các bài kiểm tra thuộc tính bổ sung để đảm bảo rằng chúng tôi có Node tốt nhất có thể sẵn sàng cho việc phát hành mainnet. Vẫn còn một chút việc phải làm nhưng nhìn chung là ổn.

3. Testnet công khai Alonzo Purple

Alonzo Purple là testnet công khaiđầu tiên của chúng ta và đang chạy được khoảng hơn 1 tuần. Chúng ta đã đạt được những gì? Và sẽ làm gì tiếp theo?
Với Purple Testnet, chúng tôi đã tăng cường cộng đồng tham gia thử nghiệm. Chúng tôi đã mời thêm 300 người tiên phong khác. Chúng tôi sẽ mở rộng vào tuần tới. Và chúng tôi cũng đang hướng tới mục tiêu rằng trong giai đoạn Purple, chúng tôi sẽ kết thúc với hơn 500 thành viên cộng đồng làm việc trên mạng cũng như làm việc với các hợp đồng thông minh. Họ đã có một loạt từ 3 đến 5 bài tập và chúng tôi sẽ mở rộng chúng. Chúng tôi thực sự đã thiết kế đến bảy bài tập , vì vậy sẽ có nhiều bài hơn nữa sắp ra mắt.

4. Cập nhật HardFork Alonzo:

Chúng tôi có một số thành phần quan trọng cần phải sẵn sàng trước. Vì vậy chúng tôi phải đẩy nhanh tiến độ của chúng. Những thành phần đó là : DB Sync (đồng bộ dữ liệu), ví Cardano, API rosseta , Graph QL và Explorer. Hiện tại chúng tôi thực sự đã có khoảng 140 sàn giao dịch khác nhau – những sàn đã niêm yết ADA trên thị trường của họ, đây là một con số tuyệt vời.
Thứ 2 tới (16/8), chúng tôi mong đợi có thể phát hành phiên bản đề cử cuối cùng cho node và 1 số thành phần khác để hướng đến phát hành Alonzo. Thêm vào đó, cũng vào thứ 2 chúng tôi sẽ phát hành ví Daedalus cho testnet.

Liên quan đến việc hợp tác thử nghiệm của các sàn giao dịch, chúng tôi đang làm việc với Cardano Foundation để dẫn dắt các mối quan hệ và thu hút họ tham gia với Purple. Một số sàn trong đó thực sự đã làm việc với tư cách là những người tiên phong thử nghiệm trên các mạng testnet trước đó rồi.Và những gì chúng tôi đang cố gắng làm là chúng tôi sẽ cung cấp cho họ tất cả các thành phần để tích hợp vào và sau đó chúng tôi sẽ cố gắng để có được càng nhiều càng tốt sự hợp tác của các sàn trước khi chúng tôi thực sự thực hiện hard fork cho mainnet.

Trong tuần tới, chúng tôi sẽ phải tích hợp phiên bản đề cử cuối cùng cho node và plutus để tạo thành một “gói đầy đủ”.Và sau đó chúng tôi có thể bắt đầu chuyển qua chạy tất cả các bài kiểm tra QA của mình. chúng tôi phải chạy một số thử nghiệm để thực hiện chắc chắn rằng chúng tôi đã có mức chất lượng cần thiết. Mong muốn đến ngày 23/8 là chúng tôi sẽ có Ví Cardano và DB Sync được cập nhật với node. Việc này không làm thay đổi giao diện mà các sàn giao dịch đang làm việc với ví Cardano, mà chỉ đảm bảo rằng thực sự chúng tôi đã tích hợp nó vào phiên bản đề cử cuối cùng cho nút và cho plutus.
Không có bất kỳ cập nhật nào cần thiết cho graphQL hoặc explorer hoặc rosetta vì chúng tôi không thay đổi những thứ liên quan về DB Sync.
Tiếp theo từ đó, mảnh ghép cuối cùng là ví Daedalus sẽ được đưa lên phiên bản đề cử mainnet cuối cùng cho ví Cardano. Sau khi hoàn thành việc đó,là chúng ta đã có 1 “gói” thực sự hoàn thiện để đi tới việc tiến hành hardfork testnet vào 1/9. Với hardfork testnet, đây là một môi trường trực tiếp, nó gần giống như một môi trường tiền sản xuất đối với mạng chính. Và chúng tôi có thể thấy toàn bộ gói đã nói tới ở trên chạy trong môi trường đó. Chúng tôi sẽ thực hiện các thử nghiệm của riêng mình trên đó. Chúng tôi cũng sẽ mời những người khác thử nghiệm trên đó. Và sau đó, khi chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi sẽ tiến tới hardfork cho mainnet.

Tuy nhiên, Testnet là một thử nghiệm. Vì vậy không có gì đảm bảo là nó chắc chắn thành công. Nhưng chúng tôi có các thành phần, chúng tôi có các triển khai đang diễn ra và chúng tôi có các quy trình thử nghiệm khác nhau …Và điều rất quan trọng đối với chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi có được sự tự tin rằng chúng tôi đã sẵn sàng hard fork cho mainnet. Hiện chúng tôi chưa tìm thấy bất kỳ vấn đề lớn tiềm ẩn nào. Đó cũng là bước cuối cùng để các sàn giao dịch chuyển từ Purple sang môi trường tiền sản xuất thực sự của chúng tôi, nơi họ cũng có thể kiểm tra thiết lập của riêng mình.

Hard fork testnet sẽ cho chúng tôi khoảng thời gian để có thể kiểm tra tính ổn định của nó. Cộng đồng cũng như các sàn giao dịch cũng vậy, họ có thể kiểm tra nó. Họ đang thử nghiệm nó với các bài tập hợp đồng thông minh của chúng tôi chạy trên đó. Sau đó, chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Và chúng tôi sẽ gửi đề xuất cho đợt hard fork chính của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ đóng gói nó với phần PAB để có thể có một bản phát hành hợp đồng thông minh hoàn chỉnh , sẵn sàng cho mọi người sử dụng .Và đây là ngày mà chúng tôi sẽ đưa ra cho Mainnet HardFork : Đó là thứ Hai, ngày 12 tháng 9 .(có lẽ anh Nigel-IOHK nhớ nhầm ngày, Thứ Hai là ngày 13/9 mới đúng).
Sau khi HardFork Mainnet thành công, thì chính thức là mọi người có thể xây dựng và phát triển DApps, Defi, DEX…mà họ muốn trên Cardano.

Chúng tôi sẽ có thêm cập nhật trong chương trình Cardano 360 cuối tháng 8 này. Nhưng trước khi chúng tôi đến các ngày khác, bạn hãy nhớ tham gia với chúng tôi vào ngày 25 và 26 tháng 9 cho hội nghị Cardano Goguen. Đây sẽ là hội nghị kết hợp giữa sự kiện thế giới ảo và thực với bảy sự kiện trên khắp thế giới: London, Miami, Berlin, Cape Town, Tokyo, New York và Wyoming. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang kết hợp với Cardano Foundation để tổ chức các buổi gặp mặt tại nhiều thành phố khác trên khắp Thế Giới .Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia và chủ trì một việc gì đó tại địa phương, hãy truy cập trang đăng ký và cho chúng tôi biết thêm. Hãy biến đây thành một lễ kỷ niệm lớn nhất từ trước đến nay.

Hẹn gặp các bạn trong chương trình Cardano 360 cuối tháng 8.
Link Video nguồn : ĐÂY