Theo thông báo mới nhất từ Twitter của IOHK, đơn vị phát triển của dự án Cardano. Mạng lưới sẽ tiến hành hardfork trên testnet để kiểm tra kha năng chạy hợp đồng thông minh ngay trong ngày 27/8/2021. Phục vụ cho việc tiến hành hardfork mainnet vào 12/9/2021.

Hôm nay, chúng tôi vừa gửi đề xuất nâng cấp cho mạng thử nghiệm Cardano để hardfork vào kỷ nguyên Alonzo và kích hoạt khả năng chạy hợp đồng thông minh. Điều này sẽ có hiệu lực trong vòng vài giờ tới.
Đây là một cột mốc quan trọng và đánh dấu giai đoạn cuối cùng, quan trọng trước khi hard fork mainnet Cardano, vào ngày 12 tháng 9.
Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ kiểm tra và thử nghiệm lần cuối trong một môi trường được kiểm soát để đảm bảo rằng chúng tôi đã sẵn sàng nâng cấp mạng Cardano mainnet. Và mở ra một kỷ nguyên của hợp đồng thông minh.
Cảm ơn đội ngũ và đồng nghiệp tận tâm của chúng tôi vì sự chăm chỉ đáng kinh ngạc của họ. Và gửi đến tất cả các SPO – nhà vận hành pool, Người tiên phong thử nghiệm smart contract và đối tác phát triển – và toàn bộ cộng đồng tuyệt vời này – vì đã đưa chúng tôi đến thời điểm này. Rất gần ngay bây giờ.