Thoa-thuan-Oasis-Pro-se-giup-cac-nuoc-đang-phat-trien-tiep-can-thi-truong-tai-chinh-tot-hơn
Thoa-thuan-Oasis-Pro-se-giup-cac-nuoc-đang-phat-trien-tiep-can-thi-truong-tai-chinh-tot-hơn

IOHK và Oasis Pro đã hình thành mối quan hệ đối tác đột phá để phát triển một hệ thống giao dịch thay thế sẽ sử dụng công nghệ blockchain để mở ra sự tham gia vào thị trường trái phiếu sơ cấp cho các nước đang phát triển.

Hai công ty đang hợp lực để tạo ra một nền tảng phát hành trái phiếu. Oasis Pro là công ty mẹ của Oasis Pro Markets, công ty đã vận hành một hệ thống giao dịch thay thế multi-asset (đa tài sản) có tên là OATSPRO tại Hoa Kỳ. Điều này cho phép giao dịch thứ cấp chứng khoán kỹ thuật số đa tài sản công và tư.

Công nghệ Oasis Pro tạo điều kiện thuận lợi cho tiền mặt kỹ thuật số, các giao dịch chứng khoán kỹ thuật số và việc sử dụng chuỗi khối Cardano để loại bỏ nhu cầu trung gian như ngân hàng khỏi quy trình này sẽ giảm một nửa phí giao dịch. Nền tảng kết hợp cung cấp một giải pháp thay thế tài chính khả thi và an toàn cho chính phủ của các quốc gia đang phát triển.

Với việc cắt giảm viện trợ và đầu tư nước ngoài gần đây, nhiều chính phủ đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Việc tích hợp công nghệ OATSPRO với người dùng tiền điện tử Ada của Cardano – với giá trị vốn hóa thị trường là 70 tỷ đô la – sẽ cho phép khai thác một nguồn đầu tư nước ngoài mới cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng.

John O’Connor, giám đốc điều hành phụ trách hoạt động của Châu Phi tại IO Global, cho biết: ‘Tại IO Global, sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng các hệ thống mở rộng và dân chủ hóa khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính và xã hội quan trọng, cho cả chính phủ và công dân. Đây là động lực thúc đẩy quan hệ đối tác của chúng tôi với Bộ Giáo dục Ethiopia trong năm nay nhằm mang lại các chứng chỉ giáo dục có thể chứng minh được cho học sinh và giáo viên trên khắp đất nước, và công việc của chúng tôi với Oasis cũng vậy.

‘Các hệ thống như Oasis đang phát triển là điều cần thiết để thu hẹp khoảng cách đầu tư toàn cầu ngày càng tăng và cung cấp cho các quốc gia đang phát triển công cụ để san bằng sân chơi và đầu tư vào cơ sở hạ tầng quan trọng. ‘

Pat LaVecchia, giám đốc điều hành của Oasis, cho biết: ‘Các quốc gia đang phát triển thường thiếu khả năng tiếp cận nguồn vốn ở nước ngoài mà các quốc gia khác có. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng điều này sẽ thay đổi. Tầm nhìn của IO Global nhằm dân chủ hóa cơ hội phù hợp chặt chẽ với mong muốn của chúng tôi nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường tài chính cho các quốc gia đang phát triển và quan hệ đối tác này thể hiện một bước quan trọng trong việc tạo khả năng tiếp cận nhiều hơn với thị trường vốn quốc tế cho những quốc gia có nhu cầu. ‘

Source: https://iohk.io/en/blog/posts/2021/09/26/cardano-deal-with-oasis-will-give-developing-world-better-access-to-financial-markets/