BÁO CÁO TUẦN CARDANO

DAEDALUS
Tuần này, nhóm đã chuẩn bị cho bản phát hành Daedalus 4.5.0 sắp tới, bao gồm đăng ký bỏ phiếu Catalyst Fund7, cảnh báo vượt quá mức bão hòa Stake Pool, và RTS Flags của Cardano Node (việc bổ sung RTS Flags sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ, 1 vấn đề nhức nhối của Daedalus vì nó chạy full node)

ADRESTIA
Tuần này, nhóm vẫn tập trung vào việc tích hợp chương trình phụ trợ ví (WBE) với chương trình phụ trợ ứng dụng Plutus (PAB).

Họ đã chuẩn bị một phiên bản tiền-phát hành của tầm vực MVP1, bao gồm tất cả các endpoints và thành phần mới được thiết kế cho số dư, ký kết và gửi các giao dịch Plutus.

Cuối cùng, nhóm vẫn đang làm việc để tự động hóa các bài kiểm tra e2e (end-to-end) và hoàn thiện chức năng mới này.

NETWORKING
Tuần này, nhóm tiếp tục làm việc thông qua các thay đổi được đề xuất trong quá trình xem xét nhánh chính P2P. Họ cũng giải quyết các vấn đề về “sứ giả” kết nối xuất hiện trong nút P2P khi chịu tải nặng, tiếp tục chạy các mô phỏng testnet, sắp xếp lại các hành động của bộ điều khiển gửi đi và chấp nhận bộ đếm fork. Cuối cùng, họ tiếp tục xem xét thông số kỹ thuật mạng.

DEVOPS
Tuần này, nhóm đã bận rộn thử nghiệm và triển khai phiên bản mới nhất của Cardano Node (v.1.31.0).

CARDANO DECENTRALIZATION
Tuần này, nhóm tiếp tục làm việc để trải rộng các tính toán phần thưởng và phân phối lượng Stake, điều chỉnh một số thử nghiệm tài sản và giải quyết các vấn đề liên quan. Nhóm cũng đang tiến hành việc hợp nhất các bản đồ thông tin xác thực lượng Stake. Nhóm đã đạt được tiến bộ trong việc làm cho kích thước TxOut chỉ có ADA nhỏ gọn hơn, giải quyết một số lỗi đồng bộ DataBase và cập nhật các thuộc tính của Node

Nhóm cũng làm việc về giải pháp phụ thuộc Windows cho Cabal, bao gồm cập nhật hướng dẫn kỹ thuật và làm việc trên các thử nghiệm khác nhau. Cuối cùng, họ đã ghi lại các cấu hình MempoolCapacityBytesOverride.

Nhóm cũng đang tiến hành phát triển Hydra. Nhóm đã tổ chức một cuộc hội thảo về Basho và ví nhẹ, nơi họ thu thập ý kiến ​​đóng góp về các tính năng khác nhau và thảo luận về kế hoạch dự án tiếp theo. Bản đồ tác động đã được điều chỉnh phù hợp với quy trình phân phối và nhóm cũng đã thử nghiệm một số mẫu Code trên thành phần tương tác với chuỗi.

GOGUEN
Tuần này, nhóm Plutus đã phát hành phiên bản beta của Plutus Backend (PAB) để giúp các nhà phát triển hợp đồng thông minh kiểm tra giao tiếp của họ với ví Cardano. Bản phát hành này cung cấp khả năng tích hợp với phần phụ trợ của ví Cardano thông qua các endpoints giao dịch số dư , giao dịch ký kết và gửi giao dịch. Nó cũng bổ sung một công cụ pab-local-cluster để thiết lập và kiểm tra sự tích hợp này trên một testnet riêng cục bộ, cũng như một bộ sưu tập các tập lệnh để chứng minh quy trình end-to-end trên testnet công khai. Họ cũng đã thực hiện một số cập nhật cho tài liệu chi tiết về core (lõi) của Plutus.

Nhóm Marlowe đã khám phá các lựa chọn thay thế để phân phối Metadata (siêu dữ liệu) và khả năng kết nối với ví Nami. Nhóm cũng trích xuất các mô-đun web-common và marlowe-website để tách các kho lưu trữ và triển khai các tên định danh đầy đủ (thay vì từ viết tắt) cho các tên trường trong tuần tự JSON của các điều khoản hợp đồng ACTUS. Cuối cùng, họ đã chuẩn bị cho Marlowe chạy trên testnet.

 

Nguồn: ĐÂY