1. Ví Daedalus

Tuần này, nhóm đã cải tiến các mô hình Scrum và khắc phục một số vấn đề với số cái trên Linux. Họ cũng đã đạt được tiến bộ với tính năng Discreet Mode và tiếp tục di chuyển cơ sở mã sang TypeScript.

2. Adrestia

Tuần này, nhóm đã phát hành một bản cập nhật quan trọng cho ví cardano, giới thiệu các endpoint mới được thiết kế để giải mã, cân bằng, ký và gửi các giao dịch Plutus ở chế độ pre-release (phát hành trước). Trong khi các tính năng hoàn thiện, nhóm cần chạy các kịch bản e2e thực trên testnet để xác nhận tính ổn định.

3. Networking

Tuần này, nhóm đã hoàn thành việc xem xét lần cuối các nhánh P2P master và cardano-node. Họ tiếp tục làm việc với các bài kiểm tra mô phỏng P2P bằng cách cải thiện các bài kiểm tra bộ đếm và sắp xếp lại các hành động gửi ra bên ngoài. Cuối cùng, nhóm đã làm việc để ước tính độ trễ lan truyền khối dựa trên dữ liệu thời gian có sẵn trong giao thức đồng bộ chuỗi.

4. Cardano Decentralization

Tuần này, nhóm đã hợp nhất PR tính toán phân phối cổ phần và hiện đang theo dõi hiệu suất mạng; PR tính toán phần thưởng đang được review. Nhóm tiếp tục làm việc trên các cấu trúc dữ liệu mới để cho phép chia sẻ thông tin xác thực cổ phần tốt hơn và viết nhiều bài kiểm tra thuộc tính để đánh giá. Họ cũng đạt được tiến bộ trong việc hợp nhất sơ đồ xác thực cổ phẩn và cải thiện đáng kể đặc điểm kỹ thuật của Alonzo.

Công việc đang được tiến hành để phát triển Hydra; nhóm tiếp tục làm việc về vòng đời của Hydra Head, trình bày kế hoạch dự án cho các bên liên quan và giải quyết một số vấn đề của GitHub.

5. Goguen

Tuần này, nhóm Plutus đã làm việc với các bài kiểm tra tải. Họ cũng cập nhật mã lỗi PlutusTx và thông báo trong việc khắc phục sự cố, chỉnh sửa hướng dẫn chính sách đúc tiền và cấu hình chỉ mục chuỗi nâng cao cũng như các tập lệnh và bảng redeemer. Cuối cùng, nhóm đã làm việc qua các trường hợp sử dụng Plutus.

Nhóm Marlowe đã nâng cấp kho lưu trữ lên PureScript 0.14, làm việc trên Marlowe CLI và triển khai thủ công hợp đồng tối thiểu cho testnet. Công việc đang diễn ra trên các bản cập nhật của Marlowe PAB và bằng chứng về khái niệm (proof of concept) cho kết nối với Nami.

Cả nhóm Plutus và Marlowe đã tổ chức hội thảo lập kế hoạch cho nhóm trong tuần này.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2021-11-19/