1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, các core team tiếp tục làm việc để cải thiện ledger, consensus và networking.

Nhóm DB Sync cũng đã làm việc trên bản phát hành 13.1.0.0-rc2, bao gồm nhiều cải tiến DB Sync, giúp khôi phục và đồng bộ hóa nhanh hơn, đơn giản hóa các sơ đồ, sửa một số lỗi và giới thiệu quá trình tích hợp. Bản phát hành này hoàn thiện các mục tiêu đã đặt cho DB Sync trong ba tháng trước và là một phần của mục tiêu tốc độ đồng bộ hóa được đặt cho giai đoạn tiếp theo.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm Daedalus đã tăng cường theo dõi phân tích việc sử dụng CPU/RAM và ví Byron, đồng thời thử nghiệm ứng dụng cardano mới trên firmware của Ledger và Trezor. Công việc tích hợp Cicero cũng đang được tiến hành với sự hỗ trợ từ nhóm trải nghiệm nhà phát triển (DevX).

Nhóm cũng tiếp tục hoàn thiện việc tích hợp DApp với ví Lace. Họ đã thực hiện một số bản sửa lỗi đối với giao diện người dùng của ứng dụng và thử nghiệm việc triển khai node cục bộ. Cuối cùng, họ bắt đầu làm việc để thêm khả năng mở ví Lace bằng link tương tác.

Nhóm Adrestia tiếp tục làm việc để chuẩn bị sẵn sàng cho cardano-js-sdk. Nhóm cũng đang làm việc để triển khai tính năng multisig (ví dùng chung) và lần đầu tiên triển khai thư viện build-balance (balanceTx) trong cardano-wallet.

Cuối cùng, nhóm đang thực hiện các thay đổi CI/CD và chuẩn bị phát hành cardano-wallet tiếp theo hỗ trợ node v.1.35.4.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc để tăng dung lượng script trên Plutus Debugger MVP (trình gỡ lỗi Plutus). Họ cũng tiếp tục xây dựng bộ chỉ mục Marconi và giải quyết nợ kỹ thuật, hỗ trợ cardano-api trong trình giả lập.

Nhóm Marlowe đã lên kế hoạch thử nghiệm Marlowe Runtime, viết các bài kiểm tra đơn vị khác nhau và cho phép Marlowe Playground sử dụng Nix Flakes. Họ cũng thay thế ‘PK’ bằng ‘Address’ trong Playground, loại bỏ một số dependencies và thêm các endpoint sau vào API REST của Marlowe:

GET/contracts/:contractId/withdrawals;

PUT/contracts/:contractId/transactions/:transactionId;

GET/contracts/:contractId/transactions/:transactionId.

Cuối cùng, nhóm đã sửa các phép tính khoảng thời gian hợp lệ mặc định trong marlowe-tx, viết các tập lệnh kiểm tra từ đầu đến cuối cho các lệnh marlowe ls và triển khai phần thử nghiệm ACTUS trong PureScript.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Tuần này, nhóm Hydra đã thực hiện một số task hiện tại, mở rộng phương pháp thử nghiệm dựa trên mô hình (MBT) của họ để tạo và quan sát giao dịch, đồng thời giải quyết các vấn đề `AcquirePointTooOld` của node hydra bằng cách thay đổi cách khởi tạo ví. Các nhà nghiên cứu của Hydra cũng đã cập nhật các bằng chứng bảo mật của giao thức Coordinated Hydra Head, giao thức này chắc chắn sẽ được đưa vào mô tả kỹ thuật của Hydra Head V1.

Nhóm Mithril đã phát hành bản phân phối 2248.1 mới. Họ đã xuất bản phiên bản đầu tiên của thư viện mật mã Mithril trên crates.io – đơn vị đăng ký của cộng đồng Rust. Nhóm cũng đã hoàn thành việc chỉnh sửa phiên bản dự thảo đầu tiên của CIP ‘Mithril decentralized network – Mạng phi tập trung Mithril’, hiện đang được nhóm network Cardano xem xét.

Cuối cùng, họ bắt đầu đơn giản hóa tính năng multi-signer (đa chữ ký) của node tổng hợp bằng cách loại bỏ trách nhiệm tạo certificate của nó.

5. Governance – Quản trị

Tuần này Project Catalyst sẽ tổ chức các cuộc bầu chọn cho Circle V4, sẽ vẫn mở cho đến ngày 16 tháng 12 (23:45 UTC). Vui lòng xem tại đây để tìm hiểu thêm về Circle là gì và cách bỏ phiếu bầu của bạn. Khi sắp kết thúc năm 2022, chúng tôi tóm tắt lại một chút về những điều sẽ xảy ra với Project Catalyst vào năm 2023.

Cộng đồng Cardano tiếp tục là trung tâm của Project Catalyst, bày tỏ quan điểm của họ, chèo lái và ảnh hưởng đến xu thế chung.

Đối với năm 2023, cộng đồng đang phải đối mặt với một số quyết định quan trọng về cơ chế cấp vốn và cơ cấu quản trị. Cụ thể, cấu trúc đó sẽ hoạt động như thế nào với tính minh bạch cần thiết trong toàn bộ quá trình cấp vốn và cơ chế này trở nên hoàn toàn tự duy trì trong hệ sinh thái.

Một số công việc này đã bắt đầu. Ví dụ: IOG và các đại diện từ cộng đồng Catalyst đã tổ chức một hội thảo tại Hội nghị thượng đỉnh Cardano Foundation để thảo luận về cách làm cho Catalyst trở nên toàn diện hơn. Những người tham dự đã nhận ra sự cần thiết của một điều lệ trao quyền cho cộng đồng tự quyết định kỷ nguyên tiếp theo của Project Catalyst. Có một điều lệ Project Catalyst có thể là nền tảng cho sự tham gia và cách mỗi thành viên cộng đồng tham gia vào việc quản trị chung của Project Catalyst.

Ngoài ra, Project Catalyst và Cardano đang bước vào kỷ nguyên Voltaire và nhiều khía cạnh kỹ thuật về cách Cardano sẽ được quản lý trên chuỗi có sẵn để đọc trong CIP-1694. Với việc phát hành Voltaire CIP và tất cả các thông báo tại IO ScotFest, năm tới hứa hẹn sẽ có nhiều sự phát triển – Project Catalyst đóng một vai trò quan trọng trong sự đổi mới và tăng trưởng của Cardano.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-12-09