1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, team IOG cùng với CF và Emurgo tiếp tục chuẩn bị cho đợt nâng cấp Valentine (SECP) sắp tới. Đề xuất cập nhật SECP để nâng cấp trên môi trường pre-production và mainnet đã được gửi trong tuần này. Bản nâng cấp sẽ có hiệu lực trên môi trường pre-production vào Thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2023 lúc 00:00 UTC và sẽ hiệu lực trên mainnet vào ngày 14 tháng 2 năm 2023 lúc 21:44:00 UTC.

Tuần này, các team cũng đã phát hành GraphQL v.8.0.0, tương thích với các phiên bản node 1.35.4 và 1.35.5. Để biết tiến độ mới nhất, hãy theo dõi trang nâng cấp này và xem bảng tương thích để luôn cập nhật các bản phát hành mới nhất.

Trong hai tuần qua, nhóm ledger (sổ cái) đã nỗ lực tích hợp, dọn dẹp và gỡ lỗi một số vấn đề về tuần tự hóa, đồng thời thêm các bài test. Họ cũng tiếp tục làm việc với các dự án lớn đang diễn ra và phát hành CIP đăng ký sổ cái trong mục CIP.

Nhóm consensus (đồng thuận) tiếp tục tái cấu trúc nguyên mẫu UTXO-HD và tạo một kho lưu trữ mới chứa các gói anti-diff được sử dụng trong nguyên mẫu. Quá trình phát triển Genesis vẫn đang tiến hành. Nhóm đang chuẩn bị cho cuộc họp với các nhà nghiên cứu để kiểm tra thiết kế và tiếp tục test và làm đơn giản hóa chúng. Cuối cùng, họ đã giới thiệu hai công cụ mới, một để kết xuất các khối được mã hóa CBOR thành JSON và một công cụ khác để phục vụ cơ sở dữ liệu bất biến cục bộ.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm tiếp tục phát triển ví Lace. Họ đã chạy nhiều bài test tự động hơn, tích hợp công cụ theo dõi và phân tích Matomo và xử lý các phản hồi về trạng thái node cardano trên giao diện người dùng. Họ cũng tái cấu trúc code để các tệp mã nguồn được phân chia theo tính năng và tách các translation files (tệp dịch) khỏi thư mục trình duyệt Lace. Nhóm đã làm việc với nhóm DevX để tạo một trình cài đặt ví desktop Lace duy nhất có khả năng kết nối với tất cả các mạng có sẵn (mainnet/pre-production/preview).

Cuối cùng, họ đã làm đẹp trình duyệt DApp bằng cách thêm các tính năng và chi tiết từ team UI/UX.

Nhóm Adrestia đã phát hành Cardano GraphQL v.8.0.0 và tiếp tục chuẩn bị cardano-js-sdk để đưa vào mainnet. Họ cũng đang làm việc để mở rộng tính năng đa chữ ký với chức năng stake trong ví cardano và tái cấu trúc DBLayer để cải thiện hiệu suất và mức sử dụng bộ nhớ.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc với trình gỡ lỗi Plutus, tăng dung lượng tập lệnh và tài liệu mã nguồn được tích hợp sẵn. Họ cũng đang tiến hành xây dựng các bộ chỉ mục và giải quyết nợ kỹ thuật.

Tuần này, nhóm Marlowe đã cải thiện hàm băm dữ liệu trong chỉ mục chuỗi và làm việc với Marlowe Explorer. Họ cũng chạy một số bài test riêng lẻ cho các giao dịch Marlowe, tái cấu trúc các chức năng tạo web page phổ biến và thực hiện các bài test thông số kỹ thuật có thể tái tạo được.

Cuối cùng, nhóm đã thiết lập cơ sở hạ tầng để thử nghiệm API web, phân trang API truy vấn để tải tiêu đề hợp đồng và thêm giao thức MarloweHeaderSync vào marlowe-sync.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Nhóm Hydra đã hoàn thành mô tả kỹ thuật của Hydra V1 bằng cách cập nhật graphs và thêm một phần về rollbacks. Họ còn có kế hoạch làm cho mô tả kỹ thuật trở nên dễ tiếp cận hơn và trở thành một tiêu chuẩn mở. Nhóm cũng đã cải thiện công cụ hydra-cluster để khởi chạy môi trường –devnet sandbox cục bộ và tiếp tục điều chỉnh các tập lệnh hydra-plutus với thông số kỹ thuật bằng cách chạy nhiều kiểm tra hơn đối với các giao dịch close  và contest.

Nhóm Mithril đã làm việc trên thiết kế mới liên quan tới aggregator (tổng hợp), thiết kế này sẽ được sử dụng để giám sát triển khai phiên bản cho các node ký giao dịch. Họ cũng đã hoàn thành việc triển khai các thông số của các kỷ nguyên. Nhóm đã hoàn thiện việc phát triển bộ đọc, truy xuất các điểm kích hoạt kỷ nguyên từ các giao dịch trên chuỗi Cardano.

Cuối cùng, họ đã tạo các node SPO mới trên mạng Mithril và nâng cấp node Cardano lên phiên bản 1.35.5 trên devnet và cơ sở hạ tầng của họ.

Nhóm sidechains đã phát hành bằng chứng khái niệm (proof of concept) EVM sidechain testnet. Các nhà phát triển hiện có thể thử nghiệm chuyển token giữa các môi trường thử nghiệm, kết nối ví và triển khai các hợp đồng thông minh và DApps. Bạn có thể tìm tài liệu cập nhật về cách làm việc với ví dụ EVM sidechain tại đây.

5. Governance – Quản trị

Tuần này, Project Catalyst đã nhận được báo cáo kết thúc dự án thứ 400, đây là một cột mốc đáng kinh ngạc đối với quỹ trong hai năm. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật và xem trang web Project Catalyst để biết thêm thông tin.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-02-10