1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Trong tuần này, các core team tiếp tục làm việc với node, mạng, đồng thuận và sổ cái.

Nhóm đồng thuận đang triển khai Genesis tiếp tục tương tác với các nhà nghiên cứu, đơn giản hóa về tính chính xác cho phần lịch sử Genesis. Họ cũng thống nhất một phương pháp để một node đồng bộ có thể biết nó đã (không còn) được cập nhật các data mới nhất của blockchain. Chức năng này đã được yêu cầu bởi nhóm mạng.

Nhóm UTXO-HD đã chạy các thử nghiệm tạm thời để kiểm tra vấn đề hiệu suất. Họ cũng hợp nhất một số cải tiến cần thiết cho phiên bản UTXO-HD đầu tiên và thêm một gói để dễ dàng tích hợp với các thành phần cấp thấp khác.

Liên quan đến hoạt động hỗ trợ, team đã tích hợp các thay đổi mới nhất vào Sổ cái, chuẩn bị cho phiên bản 8.2 của node.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Trong tuần này, nhóm Lace có tiến triển trong việc phát triển một công cụ để mô phỏng một ví đa ủy quyền bằng cách kiểm tra các thuật toán chọn đồng tiền khác nhau.

Ngoài ra, một cardano-js-sdk mới đã được tích hợp và tất cả các thay đổi tương thích cần thiết để hỗ trợ nó trên trình duyệt đã được thực hiện. Họ cũng đang tạo ra các thành phần giao diện người dùng mới cho luồng đa ủy quyền và đã sửa một số lỗi liên quan đến ví HD.

Ngoài ra, nhóm đang làm việc để cải thiện kết nối DApp và đã bắt đầu tích hợp Posthog để phân tích sự kiện.

Cuối cùng, team đang chuẩn bị phiên bản tiếp theo của Daedalus để hỗ trợ việc đăng ký bầu chọn được cập nhật cho Catalyst Fund10 và gần như hoàn thành một phương pháp tạm thời để đảm bảo tính đáp ứng khi phần Lace extension được thay đổi kích thước.

Nhóm Adrestia tập trung vào cập nhật cardano-wallet để hỗ trợ node v8.1.1 và cập nhật GHC lên phiên bản 9.2.8, đồng thời tiến hành cải tiến lớp DB.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Trong tuần này, nhóm Plutus Tools chủ yếu làm việc trên Marconi cho sidechain. Họ đã sửa một số khác biệt giữa kết quả JSON của Marconi và các mô tả kỹ thuật, thêm một số trường yêu cầu mới, làm sạch hệ thống ghi nhật ký và sửa một số lỗi.

Về phía plutus-apps, team tiếp tục tái cấu trúc để giảm các depenedenci của node-emulator và xem xét & hợp nhất code bên ngoài trong vài tháng.

Nhóm Plutus Core đã hoàn thiện các thay đổi cho builtins trong lý thuyết về meta bắt đầu từ tuần trước (một yêu cầu tiên quyết để làm cho cơ chế builtins của Plutus nhanh hơn và đơn giản hơn). Họ cũng hoàn thiện tối ưu hóa tăng tốc giải mã on-chain của các biến.

Ngoài ra, họ cải thiện độ chính xác của các bài đo benchmark: PR, thêm hằng số hữu ích liên quan đến BLS builtins vào thư viện tiêu chuẩn của Plutus Tx, giải quyết các vấn đề với tích hợp liên tục và thêm BLS builtins vào quy định.

Các nhóm Marlowe đã có một tuần làm việc bận rộn. Team đã thêm máy chủ HTTP SSE cho giao dịch Marlowe và cũng đã thêm bài học starter-kit về CIP-30 (PLT-6336; PR: #21). Họ cũng đã triển khai chia lô các câu trả lời giao dịch Marlowe (PLT-6327; Commits: 1) và một công cụ tạo hợp đồng ngẫu nhiên cho mục đích trình bày (PLT-6302; PR: #617).

Marlowe Runtime

Nhóm Marlowe Runtime đã sửa một lỗi không tương thích giữa các bài kiểm tra tích hợp và các kiểm tra an toàn. Ngoài ra, các thẻ bây giờ cho phép siêu dữ liệu dài hơn 64 ký tự.

Họ cũng đã thêm một API trạng thái cho Marlowe Runtime, tạo một tệp thực thi toàn diện của Marlowe Runtime, thêm các hàm phân tích marlowe-cli vào bên trong Marlowe Runtime/Web server, thêm tham số thời gian chờ phân tích vào marlowe-tx, và cũng thêm thông tin báo cáo an toàn vào lệnh tạo của Runtime CLI.

Cuối cùng, họ tích hợp thông tin báo cáo an toàn vào REST API  và thêm một báo cáo an toàn vào lệnh Tạo (Create).

Marlowe Explorer

Team Marlowe Explorer đã thêm giao diện cho chi tiết giao dịch trong Marlowe Explorer và cũng cho xem hợp đồng trong Marlowe Explorer (PLT-6156; PR: #47).

Họ cũng chia trang giao dịch thành hai và thêm giao diện cho chỉ mục giao dịch trong Marlowe Explorer (PLT-6158 và PLT-6157; PR: #48).

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Trong tuần này, nhóm Hydra đã chia sẻ các cập nhật tiến độ trong cuộc họp review hàng tháng và bắt đầu thử nghiệm trên mạng preview với tính năng mới của ví ngoại vi để thực hiện các giao dịch.

Trong tuần này, nhóm Mithril đã hoàn thành thiết kế các mô hình triển khai của signer để các SPO chạy Mithril trên hạ tầng Cardano mainnet của họ, và triển khai Mithril Relay tương ứng trong các mạng Mithril. Họ tiếp tục thiết kế và triển khai một công cụ stress test đơn giản để đo hiệu năng của bộ tổng hợp. Họ cũng làm việc để triển khai một lệnh “tool” mới trong bộ tổng hợp và lệnh con đầu tiên giúp tránh việc cần tái tạo chuỗi chứng chỉ khi cấu trúc chứng chỉ được nâng cấp. Ngoài ra, họ làm việc để triển khai một số công cụ giám sát cho hạ tầng Mithril và làm việc trên cơ chế thử lại cho việc tạo các thành phần của bộ tổng hợp.

Cuối cùng, nhóm đã sửa một lỗi liên quan đến việc tính toán chứng chỉ chủ chốt của một kỷ nguyên, ngăn chặn bộ tổng hợp khôi phục việc ký chứng chỉ khi một quá trình tái tạo chứng chỉ xảy ra trong một kỷ nguyên đã được chứng nhận trước đó.

5. Voltaire

Trong tuần này, trong dự án Voltaire, các cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra về CIP-1694 nhằm thiết lập một khung việc quản trị tối thiểu khả thi ban đầu (Minimum Viable Governance – MVG). Khung việc quản trị này là rất quan trọng cho việc phát triển quản trị tham gia của hệ sinh thái Cardano. Bằng cách thu thập ý kiến từ cộng đồng, các quan điểm đa dạng có thể được tích hợp để đảm bảo hệ thống quản trị phù hợp với nhu cầu và mong muốn của cộng đồng.

Các buổi hội thảo sau đây, diễn ra trong tuần này, đã đem lại một số ý kiến đáng giá:

 • Williamsburg, New York, Hoa Kỳ do quantumplation#3141 tổ chức.
 • Lagos, Nigeria do Ubiodee#9502 tổ chức.
 • London, Anh do Chris [UPSTR]#5848 tổ chức (ngày 1/7).
 • Sao Paulo, Brazil do Otávio – CardanoFeed.com#5640 tổ chức (ngày 1/7).
 • Trực tuyến do Seo4u#6254 tổ chức.
 • Trực tuyến do jerrybnj#9863 tổ chức (ngày 1/7).

Hãy kiểm tra các buổi hội thảo diễn ra gần bạn và tham gia cuộc trò chuyện.

CIP-30 và CIP-95 là các cơ chế được đề xuất trong Cardano Improvement Proposals (CIPs) để trao quyền biểu quyết cho chủ sở hữu ada. Khi các cơ chế này được triển khai bởi nhà cung cấp ví, các thành viên trong cộng đồng sẽ có khả năng thể hiện sự đồng thuận dân chủ của mình đối với các hoạt động quản trị.

Việc các thành viên trong cộng đồng tham gia tích cực trong việc cung cấp ý kiến cho CIP-1694 và CIP-95 là rất quan trọng. Bằng cách đưa ra ý kiến và gợi ý, bạn có thể giúp định hình tương lai của quản trị trong Cardano. Tiếp cận này cộng tác đảm bảo rằng các cơ chế quản trị triển khai sẽ phản ánh tốt nhất nhu cầu của cộng đồng.

6. Project Catalyst

Trong tuần này, trong dự án Project Catalyst, nhóm đã trình bày quy trình đăng ký vote và đăng ký xem review của cộng đồng tại buổi họp town hall tuần này. Hướng dẫn về cả hai quy trình này có thể được tìm thấy trong gitbook của Catalyst. Cuối cùng, một số dự án Catalyst đã trình bày một số công việc tuyệt vời mà họ đã thực hiện để ảnh hưởng đến cộng đồng. Nếu bạn chưa tham gia, hãy đảm bảo để theo dõi và đăng ký tham dự buổi họp sắp tới.

Chuyển sang phía kỹ thuật của Catalyst trong tuần trước:

 • Đưa ra phiên bản đăng ký của ứng dụng di động lên apple store và android; apple đang được xem xét, android đã được phê duyệt.
 • Tiếp tục bổ sung vào tài liệu phát hành, bao gồm cài đặt backend, dòng chữ mô tả trên cửa hàng ứng dụng, nhật ký thay đổi và ghi chú phát hành.
 • Kiểm tra tính tương thích của ví phần cứng với các thay đổi mới nhất trong quá trình đăng ký.
 • Hoàn thiện tài liệu cho các ví được hỗ trợ bởi Fund10, bao gồm đủ điều kiện nhận phần thưởng.
 • Bắt đầu làm việc để thêm các bài kiểm tra hồi quy vào công cụ nhập ảnh chụp nhanh.
 • Hoàn thành phiên bản ban đầu cho ảnh chụp nhanh được hợp nhất; chuẩn bị dữ liệu cho quá trình kiểm thử.
 • Hoàn thành phiên bản đầu tiên của Mô-đun ảnh chụp nhanh (kiểm tra sức mạnh bỏ phiếu của tôi) và xác định công việc còn lại cần phải hoàn thành.
 • Thêm trường mới vào endpoint đăng ký để xem quyền hưởng phần thưởng.
 • Thảo luận về phương pháp cập nhật CIP15/CIP36 để giải quyết sự mơ hồ trong giao dịch đăng ký/bổ nhiệm hiện có cần thiết cho GVC; Phiên bản CIP đã được soạn thảo.
 • Tiếp tục triển khai các bài kiểm tra cho Dịch vụ Dữ liệu Catalyst.
 • Tiến triển tiếp về kế hoạch đưa vit-ss vào vị trí không còn được hỗ trợ sau Fund10, bao gồm thêm các endpint và các dịch vụ cho khách hàng cũ.
 • Trong tuần này, nhóm đã hoàn thiện công việc cho việc kiểm thử GVC, bao gồm các phương pháp để trích xuất kế hoạch bỏ phiếu Fund9 (tức dữ liệu đề xuất lịch sử) và chèn chúng vào cơ sở dữ liệu devnet.
 • Đã hoàn thành cuộc điều tra ban đầu về các công cụ tính toán và khôi phục.
 • Bắt đầu công việc để cho phép người dùng kỹ thuật chơi lại toàn bộ vòng bỏ phiếu Fund10 trên máy cục bộ của họ, sử dụng các tập lệnh có thể kiểm tra và được đóng gói gọn gàng bằng earthly.
 • Giải quyết các vấn đề phân nhánh tính năng để cho phép kiểm tra tải trên sổ cái bỏ phiếu trong lần chạy thử kế tiếp.
 • Xác định trường hợp kiểm thử cho lần chạy thử kế tiếp liên quan đến khởi động lại các node điều hành.
 • Hoàn thành PoC cho bảng điều khiển quản trị cho phép người dùng đăng nhập và xem các chi tiết quan trọng trong tất cả các quỹ hoạt động và quỹ được kế hoạch trong eventDB.
 • Phiên bản beta của quá trình triển khai liên tục đã hoàn thành và đang được thử nghiệm.
 • Hãy chờ thêm thông tin về cách bạn có thể tham gia, chúng tôi sẽ chia sẻ trong những tuần sắp tới!

Cuối cùng, nếu bạn muốn cập nhật với mọi thứ đang diễn ra trong Dự án Catalyst, hãy tham gia kênh thông báo Catalyst trên Telegram. Kiểm tra tại đây.

7. Giáo dục

Trong tuần này, nhóm Giáo dục bắt đầu lên kế hoạch cho sự kiện Cardano Days tiếp theo tại Đại học ITESO của Guadalajara. Họ cũng đã làm việc với một số nhóm nội bộ để thảo luận về nhu cầu và công cụ phát triển, và hoàn thiện Plutus Pioneer Playbook.

Source: https://www.essentialcardano.io/article/weekly-development-report-as-of-2023-06-30