1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, nhóm đồng thuận (consensus) làm việc trên UTXO-HD đã phát hiện ra một lỗ hổng trong mã code ngang hàng và đã thông báo vấn đề này cho nhóm mạng để đề xuất giải pháp khắc phục. Nhóm cũng đã tiến hành các bài kiểm tra UTXO-HD bằng cách sử dụng một máy chủ cơ sở dữ liệu không thể thay đổi cục bộ (immutable DB server), cho thấy hiệu suất bộ nhớ và thời gian khá tốt. Tuy nhiên, họ vẫn có kế hoạch đánh giá hiệu suất trên một máy tính ràng buộc hạn chế bộ nhớ.

Công việc thiết kế Genesis đang tiếp tục, nhóm đã bắt đầu giới thiệu nhóm kỹ sư để thực hiện giao thức Genesis mới. Họ cũng đang hoàn thiện mô hình thống kê lịch sử tính năng Genesis.

Về mặt hỗ trợ, nhóm đã soạn thảo yêu cầu trao đổi thông tin (IER) cho nhóm mạng để kiểm soát tải ngang hàng một cách an toàn và hiệu quả.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Nhóm Lace đã phát hành phiên bản 1.3, giới thiệu hỗ trợ ‘ADA Handle’ cho việc sử dụng handle thông thường và cá nhân, người dùng có thể thử nghiệm trong môi trường testnet preview. Ngoài ra, bản cập nhật bao gồm cải tiến đáng kể về khả năng phản hồi xem trên trình duyệt và tùy chọn phục hồi các ví HD đa địa chỉ.

Nhóm tiếp tục làm việc hỗ trợ Trezor và việc tạo ra các thành phần giao diện người dùng mới cho quy trình đa ủy quyền. Họ cũng làm việc về giao diện Metadex, hiện đã triển khai trên môi trường pre-production.

Cuối cùng, công việc vẫn đang tiếp tục trên cardano-js-sdk – nhóm đã phát hành tính năng nhập ví HD và cải tiến thuật toán chọn input cho tính năng đa ủy quyền.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm công cụ Plutus tiếp tục việc thiết lập giám sát runtime cho Marconi sidechain, bổ sung các trường phản hồi value và epochNo vào trình chỉ mục getUtxosForAddress và trường truy vấn afterTx cho trình chỉ mục getBurnTokenEvents. Cuối cùng, họ đã nghiên cứu cách làm cho trình giả lập độc lập có thể sử dụng với một máy khách socket thực tế của Cardano.

Trong hai tuần qua, nhóm Marlowe đã thêm hỗ trợ chứng chỉ cổ phần cho Marlowe Runtime CLI và REST API, mở rộng việc kiểm thử các lỗi Plutus để phân tích an toàn, thêm nhiều nguồn dữ liệu vào Marlowe oracle và sửa một số lỗi trong phần khởi động Marlowe. Nhóm cũng cập nhật trang chi tiết hợp đồng, cải thiện kiểu dáng và mô tả của các bước đầu vào áp dụng và cung cấp một khung thời gian (timestamp) trong giao diện Marlowe Run Lite thay vì blockNo.

Cuối cùng, nhóm đã triển khai giao diện người dùng cho hợp đồng Marlowe generative-art (xem các commit 1, 2, 3, 4).

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Tuần này, nhóm Hydra đã tiếp tục bảo mật mạng lưới tầng 2 bằng cách thực hiện xác thực các tin nhắn được gửi giữa các peer trong giao thức Hydra Head. Trong quá trình đó, họ cũng đã tách các tin nhắn HeartBeat ra khỏi các tin nhắn giao thức, từ đó cải thiện chất lượng mã nguồn. Nhóm cũng đã hoàn thành công việc liên quan đến việc gửi chỉ mã giao dịch trong các tin nhắn ReqSn, sửa một vấn đề trong các bài kiểm tra smoke và cải thiện việc xuất bản các bài kiểm tra trên trang web.

Tuần này, nhóm Mithril tập trung chuẩn bị cho việc ra mắt phiên bản beta trên mainnet: họ đã chuẩn bị hướng dẫn cho việc tham gia SPO, tiếp tục triển khai cơ sở hạ tầng trên mainnet và cải thiện giám sát cơ sở hạ tầng mạng lưới Mithril. Họ cũng tiếp tục triển khai công cụ kiểm tra tải (stress test) đơn giản để đánh giá hiệu suất bộ tổng hợp. Ngoài ra, nhóm đã hoàn thành việc tái cấu trúc giao diện của thư viện mật mã.

Cuối cùng, họ đã sửa một lỗi trong việc phát hiện epoch gap trong chuỗi chứng chỉ của bộ tổng hợp, sửa một số sự không ổn định trong CI và làm nhiều tối ưu hóa khác.

5. Voltaire

Tuần này trong Voltaire, các đại diện từ khắp nơi trên thế giới đã tụ họp để đẩy mạnh CIP-1694 như một đề xuất cho framework Quản trị Tối thiểu Khả thi (Minimum Viable Governance-MVG). Trong sáu tháng qua, hơn 50 buổi làm việc đã diễn ra, thu hút gần 1.000 thành viên cộng đồng nhiệt tình tham gia trên toàn cầu để thảo luận về chi tiết của đề xuất này. Bộ sưu tập các phản hồi đó đã được thảo luận trong tuần này nhằm đảm bảo rằng hệ thống quản trị phù hợp với các yêu cầu và mong muốn của cộng đồng. Một sự đồng thuận đang hình thành xung quanh khung giao đề xuất trong CIP-1694 và kèm theo đó, một đề xuất do cộng đồng dẫn dắt về MVG sẽ được cung cấp cho tất cả những người nắm giữ ada.

Các nhà cung cấp ví đã tụ họp trong một cuộc thi sáng tạo kết hợp để xem xét CIP-95 trong tuần này. CIP-95 đề xuất các cơ chế giúp người nắm giữ ada có khả năng tham gia bỏ phiếu. Đề xuất này cơ bản nâng tầm nhà cung cấp ví thành một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho hệ sinh thái Cardano. Họ đóng vai trò quan trọng để cho phép các thành viên cộng đồng biểu đạt ý kiến dân chủ của họ về các hoạt động quản trị.

Khi CIP-1694 tiến tới hình thức cuối cùng, cộng đồng sẽ có cơ hội bỏ phiếu để quyết định xem MVG này có phải là một cách thức chấp nhận được để tiến lên phía trước cùng nhau hay không. Một số cơ hội bỏ phiếu sẽ được đưa ra đảm bảo cộng đồng tiếp tục chỉ đạo cơ chế quản trị mà tốt nhất đại diện cho các nhu cầu của cộng đồng. Điều này đại diện cho một lựa chọn mạnh mẽ cho việc phát triển quan trọng của quản trị trong hệ sinh thái Cardano.

Cuối cùng, trong tuần này đã công bố Intersect, là một cơ quan chủ chốt cho hệ sinh thái, tổ chức các công ty, nhà phát triển, cá nhân và những người tham gia khác trong hệ sinh thái để hình thành và thúc đẩy sự phát triển tương lai của Cardano. Intersect sẽ là một người quản lý các kế hoạch và công nghệ cơ bản cho cộng đồng, bắt đầu với Cardano node, các thư viện và thành phần chính của Cardano cần thiết để vận hành giao thức, cùng với tất cả tài liệu, kiến thức và những người đóng góp đi kèm.

Vì vậy, Intersect sẽ là người quản trị quy trình điều hành lộ trình tiếp tục và phát triển của nền tảng và giao thức Cardano.

Tất cả các thành viên trong hệ sinh thái Cardano đều được chào đón để trở thành thành viên của Intersect. Với một nhóm thành viên phân tán, bao gồm các chuyên gia hàng đầu về Cardano và những người đóng góp hiện tại trong hệ sinh thái, Intersect sẽ tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận lành mạnh và quyết định đúng đắn giữa các thành viên và cộng đồng nói chung, nhằm tìm ra các điểm còn sai sót trong quá trình phát triển và ủng hộ những thành công. Để tham gia với tư cách là thành viên sáng lập, hãy nhấp vào đây.

6. Project Catalyst

Tuần này trong Dự án Catalyst, giai đoạn nộp đề xuất đã kết thúc. Tất cả những người đã nộp đề xuất đang làm việc chăm chỉ để hoàn thiện chỉnh sửa cuối cùng trước khi giai đoạn hoàn thiện đề xuất kết thúc vào ngày 17 tháng 7 lúc 11 giờ UTC. Trong buổi họp cộng đồng tuần này, nhiều dự án đã trình bày công việc tuyệt vời mà họ đã thực hiện, và nhóm Catalyst đã có một buổi nói chuyện về cách cải thiện các đề xuất trong giai đoạn hoàn thiện. Hãy đảm bảo đăng ký tham dự buổi họp cộng đồng sắp tới.

Về mặt kỹ thuật của Catalyst, nhóm đã:

  • Chuẩn bị giao diện Snapshot Module để triển khai thử nghiệm, đang chờ các yếu tố kỹ thuật phía sau.
  • Hoàn thành việc phát triển ban đầu của công cụ snapshot được kết hợp, tích hợp với môi trường phát triển.
  • Tiến hành kiểm tra các thay đổi đối với địa chỉ ví phần thưởng Daedalus và hiện đang chờ wallet team merge vào.
  • Tiếp tục cải thiện và thử nghiệm các dịch vụ dữ liệu Catalyst, các công cụ kiểm toán và công cụ snapshot.
  • Hoàn thiện thiết kế các thay đổi cho ứng dụng để phù hợp với các thay đổi quy trình và đã bắt đầu phát triển.

Cuối cùng, để cập nhật thông tin về tất cả những gì đang diễn ra trong Dự án Catalyst, hãy tham gia kênh thông báo Telegram của Catalyst. Xem thông tin chi tiết tại đây.

7. Giáo dục

Tuần này, nhóm Giáo dục đã tổ chức thành công một buổi hội thảo trực tuyến cho Viện Milken dành cho một nhóm cựu sinh viên về “Cơ bản về Blockchain”. Nhóm cũng đang lên kế hoạch cho chương trình giảng dạy Haskell sẽ diễn ra vào tháng sau.

Source: https://www.essentialcardano.io/article/weekly-development-report-as-of-2023-07-14