1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, các core team tiếp tục cải thiện node, networking và ledger.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Nhóm Lace đã bổ sung phần backend cardano-js-sdk để có thể import ví đa địa chỉ (ví dụ như Daedalus) vào ví Lace. Nhóm cũng tiến triển trong việc chuẩn bị để thêm các thành phần ở giao diện người dùng để có thể ủy quyền nhiều pool.

Nhóm Adrestia tiếp tục tách ra thư viện TX số dư, cải tiến cho lớp cơ sở dữ liệu và làm việc về chức năng ủy quyền ví đa chữ ký.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus tool đã khắc phục lỗi trong EpochState indexer, xác minh tính chính xác của AddressUtxo indexer bằng cách so sánh với cardano-db-sync và nhận các sự kiện token bị đốt (burn) từ MintBurn indexer. Họ cũng nghiên cứu cách tích hợp bộ mô phỏng độc lập với Atlas và tạo ra một bộ mô phỏng độc lập với giao diện Haskell.

Nhóm Plutus core đã hoàn thành tổng hợp (sums-of-products) trong Untyped Plutus Core và thiết kế để hỗ trợ các chức năng có sẵn (built-in) đa hình.

Nhóm Marlowe đã tạo một bộ kiểm tra cho Marlowe validator và tệp .flat cho việc đo lường của Plutus validator. Họ cải thiện docker Marlowe Runtime và phiên bản JS của gọi sự kiện để so sánh với oracle trong Marlowe Playground. Nhóm cũng đã thêm điểm kiểm tra health check (check xem hệ thống có tốt không) vào Marlowe Explorer, cải thiện cài đặt marlowe-playground và đảm bảo bộ kiểm tra của nó đạt yêu cầu.

Cuối cùng, họ cải thiện việc sử dụng ngôn ngữ DSL test, khắc phục một số lỗi CLI và cập nhật liên quan đến các thay đổi trong Marlowe Runtime.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Tuần này, nhóm Hydra đã làm nhiều quy trình, bao gồm cải thiện tốc độ quy trình xây dựng CI, các nhật ký và tài liệu. Họ viết một chương về cách vận hành một node Hydra, cập nhật “Tiêu chuẩn lập trình” cho dự án và cải thiện trang gỡ lỗi trên trang web của họ.

Cuối cùng, nhóm đã hoàn thành yêu cầu tính năng cho phép khách hàng gửi và xác thực các giao dịch tới các node Hydra của họ bằng cách sử dụng các khoảng thời gian hợp lệ, đảm bảo tính hợp lệ với layer 1.

Tuần này, nhóm Mithril đã triển khai framework để ký loại dữ liệu chung trên node client. Họ cũng thực hiện một số tái cấu trúc và tối ưu hóa trạng thái của các máy trạng thái runtime của các node tổng hợp và node ký, và tái cấu trúc dịch vụ Signed Entity của trình tổng hợp.

Cuối cùng, nhóm đã hoàn thànhtriển khai tính toán phân phối cổ phần mới và nâng cấp mạng lưới Mithril lên phiên bản Cardano node v.8.0.0.

5. Voltaire

Tuần này trong Voltaire, các buổi thảo luận cộng đồng theo CIP-1694 tiếp tục với hai buổi đầu tiên đã diễn ra cuối tuần trước tại Buenos Aires và Mexico City. Nếu bạn muốn đóng góp vào thiết kế quản trị trên chuỗi của Cardano, hãy đọc và bình luận trực tiếp trên GitHub và tham gia cuộc trò chuyện bất cứ nơi nào bạn đang có mặt. Xem thông tin về sự kiện.

Và xem Essential Cardano360 tháng 5 để biết thêm về các buổi thảo luận.

Có hai sự kiện đồng tổ chức tại Zug và Tokyo, do Cardano Foundation và EMURGO tổ chức tương ứng. Để tham gia và đăng ký sự quan tâm của bạn, xem các liên kết được đính kèm.

6. Project Catalyst

Tuần này trong Project Catalyst, một số nhóm đã trình bày các dự án của họ trước cộng đồng trong buổi họp cộng đồng Catalyst town hall. Trong buổi họp cộng đồng tuần này, đã có một thông báo đặc biệt cho biết việc khởi động Fund10 sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 6.

Bạn có thể xem lại buổi họp cộng đồng tại đây. Sẽ có nhiều thông tin được chia sẻ trong những tuần tới, hãy đảm bảo theo dõi và đăng ký tham dự buổi họp cộng đồng sắp tới.

Cuối cùng, nếu bạn muốn cập nhật thông tin về mọi thứ đang diễn ra trong Project Catalyst, hãy đánh dấu các nội dung trước của bản tin hàng tuần. Kiểm tra tại đây.

7. Giáo dục

Tuần này, nhóm Giáo dục đã hoàn thành khảo sát phản hồi của người tham gia Chương trình Plutus Pioneer lần thứ 4 và làm việc về chứng chỉ khóa học. Họ cũng đang bận rộn chuẩn bị nội dung cho các buổi thảo luận Cardano Days sẽ diễn ra vào tháng tới và làm việc với Mastering Cardano.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-05-26