1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, các core team tiếp tục cải thiện node, mạng và đồng thuận và các thành phần của sổ cái.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm Lace tiếp tục làm việc về tính năng ủy thác cho nhiều pool, hoàn thành báo cáo phân phối stake và thuật toán lựa chọn đầu vào mới để phân chia UTXOs theo tham chiếu staking của người dùng trong cardano-js-sdk. Họ cũng tiếp tục làm việc với các thành phần giao diện người dùng cho phần staking mới trong ví trình duyệt Lace, triển khai hỗ trợ Brave và hoàn thiện công việc cho phiên bản Lace v.1.2 sắp tới.

Hãy đảm bảo đọc bài viết blog mới về cách Lace tích hợp các nguyên tắc của Web3 như tính tương thích, độ minh bạch và một hệ sinh thái phi tập trung vào một nền tảng ví tiền điện tử mã nguồn mở.

Nhóm Adrestia tập trung nâng cao lớp DB và tách riêng thư viện giao dịch cân bằng. Họ tiếp tục tiến triển với việc ủy quyền ví đa chữ ký và cập nhật cardano-wallet để hỗ trợ node v.8.0.x. Cuối cùng, họ hoàn thành công việc trên kho lưu trữ MBO.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm công cụ Plutus đã hoàn thiện Marconi EpochSDD và MintBurn indexer, thiết kế chiến lược tiếp tục cho các indexer Marconi chạy song song, và tách riêng node giả lập từ Plutus PAB.

Nhóm Plutus core đã hợp nhất PR thêm BLS12-381 (hệ mật đường cong được dùng trong các giao thức như Zcash, Ethereum 2.0, Algorand,…) vào Plutus Core như một phần chính thức. Điều này bao gồm 17 chức năng tích hợp được thêm vào Plutus Core, sẽ được cung cấp sau hard fork Conway.

Nhóm Marlowe đã thêm một số tùy chọn mới vào Marlowe Runtime CLI và truy vấn cho đầu vào cây Merkle cho một hợp đồng. Họ cũng khám phá việc sử dụng các plugin web trong kiểm thử tự động toàn diện và tự động hóa một loạt các kịch bản chạy thử. Nhóm đã sửa một số lỗi tải xuống JSON, cũng như tùy chọn cho marlowe-proxy và các liên kết bị hỏng trong Marlowe Playground.

Cuối cùng, họ đã công bố chính sách phiên bản tài liệu cho Marlowe.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Tuần này, nhóm Hydra tập trung vào tìm giải pháp cho các vấn đề khác nhau, bao gồm điều tra vấn đề với một head trên mainnet, công bố báo cáo hàng tháng trên trang web và triển khai ‘Tùy chọn A’ cho các commit từ ví bên ngoài. Mặc dù hầu hết các mục này vẫn đang được thực hiện nhưng đã có tiến bộ đáng kể. Để tăng tốc quá trình điều tra, nhóm đã cải thiện việc ghi nhật ký để cung cấp lỗi chính xác hơn khi yêu cầu chuyển tiếp bị lỗi và giảm sự trùng lặp trong nội dung được ghi nhật ký.

Cuối cùng, nhóm đang khám phá các cách thức và tham gia một hội thảo về giao thức mật mã trong Agda.

Tuần này, nhóm Mithril đã triển khai một lệnh con mới để khôi phục phân phối cổ phần Mithril trong client. Họ cũng tái cấu trúc việc thêm các thành phần thư viện vào client, cải tiến cơ sở hạ tầng cho mạng lưới Mithril và hoàn thành các bài kiểm tra hiệu suất của quá trình tính toán phân phối stake mới trên mainnet.

Cuối cùng, nhóm đã sửa một số lỗi trong CI sau khi nâng cấp lên Rust v.1.70.0 và điều tra một lỗi trên máy trạng thái của bộ tổng hợp.

5. Voltaire

Tuần này trong Voltaire, các cuộc trò chuyện về CIP-1694 vẫn tiếp tục nhằm xác lập một khung MVG (Minimum Viable Governance) ban đầu. Khung này rất quan trọng cho sự phát triển của quản trị có sự tham gia trong hệ sinh thái Cardano. Bằng cách thu thập phản hồi từ cộng đồng thành viên, các quan điểm đa dạng có thể được tích hợp để đảm bảo hệ thống quản trị phù hợp với các nhu cầu và mong muốn của cộng đồng.

Các buổi hội thảo sau đây, được tổ chức trong tuần này, đã mang lại một số phản hồi có giá trị:

 • Zug, Thụy Sĩ do Cardano Foundation tổ chức
 • Worcester, Massachusetts, Hoa Kỳ do jamesdunseith#3315 tổ chức
 • Hội thảo trực tuyến do Seo4u#6254 tổ chức
 • Fukuoka, Nhật Bản do Yuta#6370 tổ chức (ngày 10 tháng 6)
 • Chicago, Illinois, Hoa Kỳ do NeoCornelius#2319 tổ chức (ngày 10 tháng 6)
 • Prague, Cộng hòa Séc do mmahut#8044 tổ chức (ngày 10 tháng 6)

Hãy kiểm tra các buổi hội thảo diễn ra gần bạn và tham gia vào các cuộc trò chuyện.

CIP-30CIP-95 là các cơ chế được đề xuất trong Đề xuất Cải tiến Cardano (CIPs) nhằm trao quyền cho người nắm giữ ada có khả năng bỏ phiếu. Khi các nhà cung cấp ví tiến hành triển khai những đề xuất này, các thành viên cộng đồng sẽ có khả năng biểu đạt sự đồng thuận dân chủ cho các hoạt động quản trị.

Đối với các thành viên cộng đồng, việc tham gia tích cực cung cấp phản hồi cho CIP-1694 và CIP-95 là rất quan trọng. Bằng cách biểu đạt ý kiến và đề xuất, bạn có thể giúp định hình tương lai của quản trị trong Cardano. Phương pháp cộng tác này đảm bảo rằng các cơ chế quản trị triển khai sẽ phản ánh tốt nhất các nhu cầu của cộng đồng.

6. Project Catalyst

Trong buổi họp town hall tuần này, nhóm Catalyst đã cung cấp một phân tích chi tiết về tiến độ đạt được trong giai đoạn nghỉ sau Fund9 kéo dài. Họ cũng nhấn mạnh một số cập nhật mới thú vị để mong chờ trong Fund10. Hãy đảm bảo bạn tiếp tục theo dõi và đăng ký tham dự buổi họp sắp tới.

Nhóm cũng đã đăng bài blog về Fund10 thông báo việc khởi động lại dự án Catalyst ngay sau khi hoàn thành 500 dự án. Bài viết blog này giải thích tầm nhìn, nhiệm vụ và giá trị cốt lõi của dự án Catalyst cũng như các tính năng và cải tiến mới được giới thiệu trong Fund10.

Một số tính năng này bao gồm:

 • Mô-đun tài trợ dựa trên các cột mốc – Giao diện người dùng và quy trình làm việc để đảm bảo tính minh bạch và bảo mật.
 • Mạng thử nghiệm liên tục – Cho phép một quỹ chạy liên tục để thử nghiệm các phiên bản mới của dự án Catalyst.
 • Quy trình đặt thách thức mới cho phép cộng đồng đề xuất và bỏ phiếu cho các thách thức quan trọng và có tác động nhất định trong mỗi quỹ.
 • Quy trình mới đơn giản hóa và tối ưu các bước để tạo và gửi một đề xuất.
 • Cải tiến ứng dụng bỏ phiếu cho phép bỏ phiếu an toàn và tiện lợi trên thiết bị di động.
 • Cơ chế phản hồi mới cho phép người đề xuất và người bỏ phiếu giao tiếp và hợp tác hiệu quả hơn.
 • Khung quản trị mới định nghĩa vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong dự án Catalyst.

Hãy chờ đón thông tin về cách bạn có thể tham gia, sẽ được chia sẻ trong những ngày tới!

Cuối cùng, để cập nhật với mọi điều đang diễn ra trong dự án Catalyst, hãy đánh dấu các vấn đề trước đây của bản tin hàng tuần. Kiểm tra chúng tại đây.

7. Giáo dục

Tuần này, nhóm Giáo dục tập trung vào việc tổ chức các buổi hội thảo Cardano Days tại Đại học Celaya, Mexico, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Một số thành viên của nhóm sẽ trình bày những buổi hội thảo này để giới thiệu về Cardano, với sự kết hợp giữa giao tiếp trực tiếp và từ xa.

Nhóm cũng tiếp tục cập nhật Haskell Bootcamp và Mastering Cardano. Chuẩn bị đang được tiến hành cho một khóa học Haskell trực tiếp vào cuối mùa hè này, cũng như sự tham gia của họ trong cuộc thi hackathon của EMURGO vào tháng 7.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-06-09