1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Trong tuần này, nhóm networking đã tìm ra cách mới để chuyển đổi giữa các thực thể gốc (root) và ledger và tiếp tục làm việc với Eclipse Evasion. Họ cũng đã thay đổi giao thức handshake, cải thiện các bài kiểm tra flaky và thêm các thông số cddl cho NodeToNodeVersionDataNodeToClientVersionData. Cuối cùng, nhóm đã cải thiện CI và tự động hóa quá trình phát hành các gói mới cho CHaP.

Trong hai tuần qua, nhóm consensus đã tiến hành nhiều cải tiến hơn cho thiết kế Ouroboros Genesis phối hợp với nhóm research và nhóm networking. Những cải tiến này ảnh hưởng đến quy tắc lựa chọn Genesis, quy tắc ứng viên và việc sử dụng root peer. Xem phần này để biết thêm chi tiết.

Về mẫu UTXO-HD (hierarchical deterministic), nhóm đã tạo một yêu cầu (pull request) nhằm cải thiện cơ chế khóa cơ sở dữ liệu (DB locking). Team cũng đã bắt đầu quá trình chuyển đổi các cải tiến về tính công bằng của mempool từ main branch và tích hợp một thư viện mã nguồn mở mới triển khai thuộc tính hủy monoid. Việc tích hợp này giúp đơn giản hóa mã nguồn và tăng hiệu suất thêm một chút.

Nhóm cũng đã cải thiện các công cụ của họ bằng cách phát hành một máy chủ DB không thể thay đổi. Máy chủ này có thể được sử dụng cho mục đích kiểm thử và đo hiệu năng. Cuối cùng, họ đã phát triển một chương trình db-truncater hữu ích trong các tình huống phục hồi và đo hiệu năng.

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Trong tuần này, nhóm Daedalus đã hoàn thiện công việc trên máy chủ proxy để cung cấp tỷ giá chuyển đổi ADA từ CoinGecko API một cách đáng tin cậy. Bây giờ, họ đang chuẩn bị một phiên bản Daedalus mới sẽ chuyển sang endpoint mới.

Nhóm Lace tiếp tục tích hợp Trezor với ứng dụng trên trình duyệt, bắt đầu cải thiện giao diện theo yêu cầu của cộng đồng và một số tính năng mã nguồn mở. SDK được sử dụng bởi Lace, cardano-js-sdk, là mã nguồn mở và bạn có thể tìm hiểu thêm về nó trong bài viết này.

Ví cho desktop đang được tiếp tục phát triển. Nhóm đã xây dựng cấu trúc đa ủy quyền và thêm các thành phần cần thiết để tích hợp nó với quy trình xây dựng (CI). Ngoài ra, họ cải thiện quá trình triển khai CIP-17 trong cardano-js-sdk.

Nhóm Adrestia đã làm việc để tách thư viện giao dịch cân bằng, cải thiện cơ sở dữ liệu và hoàn thiện chức năng ủy quyền ví đa chữ ký.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Trong tuần này, nhóm Plutus tools tập trung vào giải quyết một lỗi trong Marconi và xác minh tính chính xác của chỉ số AddressUtxo bằng cách so sánh nó với cardano-db-sync. Nhóm cũng đang điều tra một sự suy giảm trong thời gian đồng bộ trong chỉ số AddressUtxo. Họ đã thu thập các sự kiện token bị đốt từ chỉ số MintBurn và tìm hiểu tích hợp của trình giả lập độc lập với Atlas. Cuối cùng, mục tiêu của họ bao gồm phát triển một giao diện Haskell được xác định rõ ràng cho trình giả lập độc lập.

Nhóm Plutus core đã triển khai một quá trình tối ưu hóa được gọi là Float Delay cho Plutus Core Untyped, dẫn đến cải thiện đáng kể về kích thước và chi phí của chương trình. Họ cũng đã cập nhật thông số kỹ thuật Plutus Core cho sums-of-products và tiếp tục hình thành sums-of-products trong Agda.

Nhóm Marlowe đã cập nhật và kiểm tra lại môi trường GHCI cho Marlowe, đảm bảo tính ổn định và chức năng của nó. Họ cũng đã triển khai một giao thức để hỗ trợ tải và merkleization của hợp đồng, cấu hình khung kiểm thử cucumber cho kho lưu trữ Marlowe Playground và tạo ra một phiên bản của Marlowe validators với các thư viện tối thiểu.

Cuối cùng, họ viết các tài liệu mới.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Nhóm Hydra đã đạt được một số cột mốc đáng kể, đặc biệt là việc phát hành phiên bản node Hydra đầu tiên tương thích với mainnet. Họ cũng tập trung vào giải quyết sự không nhất quán trong xử lý rollback, thêm một bài giải thích kiến trúc của node Hydra vào trang web và giảm kích thước logs bằng cách sử dụng các event ID. Ngoài ra, nhóm đã thảo luận hiệu quả với các nhà nghiên cứu để đề ra kế hoạch cho các commit/decommit và tham gia vào một phiên họp với bảng trắng về các giao thức DeFi và cho vay.

Tuần này, nhóm Mithril đã hoàn thiện việc triển khai framework để ký các loại dữ liệu chung trong các node aggregator và node signer. Họ cũng đã cập nhật runtime của aggregator để xử lý các tin nhắn mở liên quan đến các loại dữ liệu có sẵn và cải thiện REST API của aggregator để cung cấp các tài liệu cho các loại dữ liệu này. Ngoài ra, họ đã nâng cấp trình duyệt mạng để hiển thị các tài liệu và chứng chỉ cho các loại dữ liệu khác nhau.

Cuối cùng, nhóm đã bắt đầu triển khai tính toán phân phối cổ phần mới có sẵn từ phiên bản Cardano node v8.0.0 (cùng với khả năng tương thích ngược với các phiên bản 1.35.x trước đó).

5. Voltaire

Các cuộc thảo luận về CIP-1694 tiếp tục với các buổi hội thảo đầu tiên bắt đầu vào cuối tuần này!

Các buổi hội thảo, diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7, sẽ khám phá những phát triển mới nhất trong quản trị trên chuỗi (on-chain governance) của Cardano được đề xuất trong CIP-1694. Các buổi hội thảo trực tiếp sẽ diễn ra tại hơn 20 địa điểm trên toàn cầu, mang đến cơ hội cho các tham dự viên kết nối, thảo luận và hợp tác với cộng đồng Cardano địa phương của họ. Ngoài ra, còn có hơn 25 buổi hội thảo ảo, mở rộng cơ hội cho những người không thể tham dự trực tiếp.

Bản đồ tương tácthông tin chi tiết khác có sẵn trên Essential Cardano.

6. Project Catalyst

Tuần trước, nhóm Project Catalyst đã tổ chức cuộc họp thường niên thứ 126 của họ. Bạn có thể xem toàn bộ cuộc họp tại đây. Trong cuộc họp, các dự án đã trình bày công việc mới nhất của họ, bao gồm Ada Quest và phiên bản xem trước của Decentralized Music Platform (DEMU). Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia buổi họp thường niên kế tiếp, chúng diễn ra vào lúc 5 giờ chiều mỗi thứ Tư trên cả YouTube và Zoom. Bạn có thể tìm thấy liên kết mời tại đây, và buổi họp tiếp theo được lên lịch vào ngày 24 tháng 5. Ngoài ra, nếu bạn muốn biết tình trạng của các dự án đã được tài trợ, bạn có thể truy cập vào projectcatalyst.io/funds.

7. Giáo dục

Tuần này, nhóm Giáo dục đã làm việc để chuẩn bị một cuộc khảo sát phản hồi cho các tham gia viên trong chương trình Plutus Pioneer lần thứ 4, cũng như một cuộc đánh giá sau. Họ cũng đang lên kế hoạch cho khóa học Haskell trực tiếp tiếp theo vào cuối năm nay và chuẩn bị nội dung cho các buổi hội thảo Cardano Days được dự định diễn ra trong mùa hè. Ngoài ra, nhóm đang tập trung viết các phần cho cuốn sách “Mastering Cardano”.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2023-05-19