1. Core Technology

Tuần này, các nhóm tiếp tục làm việc để cải tiến về node, sổ cái, sự đồng thuận và mạng.

Để biết tổng quan chi tiết, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này.

2. Wallet and Service

Tuần này, nhóm Daedalus đã tăng dung lượng ổ đĩa tối thiểu cần thiết và phát hành phiên bản mới trên môi trường pre-production mới sau khi khởi động lại môi trường này.

Ví Lace đang được tiến hành. Nhóm đã hợp nhất tất cả các thành phần giao diện người dùng để chỉ sử dụng cardano-js-sdk. Nhóm đảm bảo chất lượng (quality assurance) đang chuẩn bị chạy kiểm tra hồi quy để giải quyết vấn đề tiềm ẩn giữa ứng dụng trình duyệt và ứng dụng máy tính để bàn. Nhóm cũng triển khai ‘cờ tính năng – feature flags’ để bật và tắt chức năng như bật và tắt hỗ trợ đa địa chỉ. Cuối cùng, họ đã tạo một thông báo về những thay đổi đa địa chỉ không được sử dụng.

Nhóm Adrestia vẫn tập trung vào việc chuẩn bị bản product-ready cho cardano-js-sdk, đồng thời cũng cải tiến nâng cấp sau Vasil.

Nhóm cũng đã làm việc trên tính năng multisig (ví dùng chung) và bắt đầu triển khai thư viện build-balance (balanceTx) trong cardano-wallet.

3. Smart Contracts

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc với quy trình phát hành SECP và bắt đầu công việc trên trình khám phá của quy trình tăng cường. Họ đã đạt được tiến bộ trong việc triển khai hỗ trợ Babbage và bổ sung các thử nghiệm tích hợp vào thư viện trình xây dựng công cụ Plutus và lập kế hoạch cho quá trình tăng cường tiếp theo.

Nhóm Marlowe đã sử dụng Marlowe Runtime để thực hiện hợp đồng Actus PAM trên mạng preview testnet. Họ cũng xác định danh sách ban đầu các tính năng cho máy chủ web Runtime và thêm hỗ trợ CLI cho lịch sử hợp đồng Marlowe. Ngoài ra, nhóm đã khắc phục các sự cố tạo giao dịch, triển khai tính năng giải quyết ràng buộc cho các giao dịch Marlowe và triển khai các chức năng lệnh marlowe vào Marlowe Runtime.

Cuối cùng, họ giải quyết các lỗ hổng đã biết trong mô tả kỹ thuật Marlowe, xuất bản các tập lệnh tham chiếu, thêm tuần tự hóa JSON vào triển khai Haskell và viết các hàm tính toán mới.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, nhóm Hydra đã xem xét và giải quyết một số nhận xét mở trong mô tả kỹ thuật HeadV1 mới, hoàn thành danh sách các khác biệt giữa mô tả kỹ thuật và kết quả triển khai. Sau cuộc trình diễn gần đây về SundaeSwap DEX chạy trên Hydra, các nhóm đã họp để nắm bắt các ý tưởng về tính năng và kết hợp phản hồi về lộ trình. Họ cũng thảo luận về các hướng nghiên cứu tiềm năng.

Nhóm Mithril đã và đang làm việc trên các pipelines tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD – continuous integration and delivery) mới và việc triển khai tự động các môi trường như một phần của phiên bản mới của quy trình phát hành. Họ cũng đã nghiên cứu việc tối ưu hóa thư viện mật mã bằng cách loại bỏ việc sử dụng đường dẫn Merkle khỏi các chữ ký đơn.

Cuối cùng, họ bắt đầu triển khai nâng cấp lưu trữ dữ liệu tự động của người ký và các node tổng hợp.

5. Governance

Tuần này, Project Catalyst đã hoàn thiện và phân phối phần thưởng hệ sinh thái cho những người đánh giá đề xuất và những người đánh giá đề xuất kỳ cựu cho công việc của họ trong Fund9. Phần thưởng của người đã vote sẽ được phân phối vào cuối tuần sau.

Tất cả các dự án và phần thưởng hệ sinh thái trong Project Catalyst đều được tài trợ bởi kho bạc Cardano, mục tiêu là cung cấp vốn để phát triển các hoạt động của Cardano thông qua quy trình bỏ phiếu. Điều này đòi hỏi một quy trình theo đó tiền thường xuyên được gửi đến kho bạc để đảm bảo tính bền vững. Với mỗi giao dịch trên chuỗi khối Cardano, một khoản phí giao dịch cố định nhỏ sẽ được áp dụng, trong đó một tỷ lệ nhỏ được thêm vào kho bạc. Tính đến tháng 10 năm 2022, kho bạc Cardano nắm giữ hơn 1 tỷ ada.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-10-28