1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Trong hai tuần qua, nhóm consensus (đồng thuận) tiếp tục làm việc về bản thử nghiệm UTXO HD. Họ đã hoàn thành chuyển đổi kỷ nguyên và kiểm tra backing store (sao lưu), đồng thời đang tiến hành đều đặn các bài kiểm tra mempool. Nhóm đã hợp tác với nhóm research (nghiên cứu) và networking (mạng) về thiết kế Genesis.

Cuối cùng, họ tiếp tục nghiên cứu các chiến lược để cải thiện tốc độ của bản ChainSync.

Nhóm ledger (sổ cái) đã quyết định sử dụng kho lưu trữ sổ cái chính thức thay vì mô tả kỹ thuật LaTeX cho sổ cái kỷ nguyên tiếp theo và thêm nhiều thành phần cơ sở hạ tầng cơ bản vào mô hình. Đặc biệt, có sự hỗ trợ đáng kể cho lý thuyết tập tiên đề. Trong khi sổ cái kỷ nguyên tiếp theo vẫn đang trong giai đoạn thiết kế, hầu hết nhóm tiếp tục làm việc về technical debt (nợ kỹ thuật). Họ đã chuyển nhiều mã hơn từ các mô-đun dành riêng cho Shelley sang mô-đun lõi sổ cái, hoàn thiện điểm chuẩn xung quanh quá trình chuyển đổi sổ cái (đồng thời cải thiện hiệu suất sổ cái), nâng cao môi trường phát triển và xóa tất cả các thay đổi gần đây đối với mô hình chi phí.

Cuối cùng, nhóm đã cải thiện tài liệu, sửa một số thử nghiệm Flaky và xóa các mã lỗi thời.

Nhóm mạng tập trung vào giải quyết vấn đề cho bản phát hành chuyển tiếp P2P single relay. Bao gồm chẩn đoán, sửa chữa và viết các bài kiểm tra lỗi trong các hành động trạng thái ngang hàng, chẩn đoán và ngăn chặn cấu hình sai DNS. Cuối cùng, họ tập trung vào phát triển chia sẻ ngang hàng và thảo luận về Eclipse evasion với nhóm nghiên cứu.

Để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, team Daedalus đã làm việc với bản phát hành mainnet Daedalus sắp tới, bao gồm các cải tiến về giao diện người dùng và cơ sở mã.

Công việc đang tiếp tục phát triển với ví Lace. Nhóm đã di chuyển tất cả các thành phần giao diện người dùng để chỉ sử dụng cardano-js-sdk và bắt đầu thử nghiệm hồi quy để đạt được tính năng tương đương và trải nghiệm người dùng đơn lẻ giữa các ứng dụng máy tính để bàn và tiện ích mở rộng.

Cuối cùng, họ đã làm việc để bật hỗ trợ ví phần cứng cho ứng dụng máy tính để bàn Lace.

Nhóm Adrestia Haskell đã bắt đầu giới thiệu chức năng giao dịch số dư trong các endpoint (điểm cuối), chuẩn bị cho việc giới thiệu nó như một thư viện độc lập. Họ cũng giới thiệu việc triển khai đầu tiên của các chức năng đa chữ ký.

Nhóm Adrestia TypeScript đã thực hiện tái cấu trúc để thay thế CSL bằng CML, tiếp tục cải thiện ở phần backend của Lace và hiện đang thiết kế một trình quản lý ví cho phép người dùng Lace chuyển đổi liền mạch giữa các ví và mạng.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc về triển khai SECP, các phần khám phá chính của quy trình và triển khai hỗ trợ Babbage cho thư viện trình tạo giao dịch.

Cuối cùng, họ đã tiến hành triển khai trình chỉ mục pool cho Marconi.

Nhóm Marlowe tiếp tục làm việc trên Marlowe Run. Họ đã thử nghiệm các tính năng ‘thông báo’ và ‘lựa chọn’, biên dịch tập lệnh cố định và các vấn đề tạo hợp đồng dựa trên vai trò, giải quyết vấn đề cân bằng với tính năng ‘tạo’ và viết các bài kiểm tra đầu cuối cho các lệnh marlowe addmarlowe rm.

Cuối cùng, họ ghi lại những kết quả đạt được của ‘Minimum Viable Marlowe’ và xác định danh sách ban đầu các tính năng cho nguyên mẫu thí nghiệm ACTUS.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Tuần này, nhóm Hydra đã thực hiện một số cải tiến UX cho hydra-tui và hydra-node, đồng thời cung cấp phiên bản đầu tiên của các trạng thái Head tồn tại bằng cách xuất bản phiên bản v.0.8.0. Họ cũng đã gặp gỡ các nhà nghiên cứu để thảo luận về đặc điểm kỹ thuật HeadV1 và bắt đầu làm việc với yêu cầu đề xuất (RFP – request for proposals) để đánh giá từ bên ngoài về giao thức Hydra Head và việc triển khai.

Nhóm Mithril đã làm việc để hoàn thiện tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD – continuous integration and delivery) của pipelining mới và triển khai tự động các môi trường để kiểm tra, phát hành trước và phát hành chính thức. Họ cũng điều phối việc di chuyển các node SPO tiên phong sang các mạng Mithril mới này.

Cuối cùng, họ tiếp tục triển khai nâng cấp lưu trữ dữ liệu tự động của người ký và các node tổng hợp.

5. Governance – Quản trị

Khi Fund9 trong Catalyst kết thúc, có một sự công nhận rộng rãi rằng các quy trình cần phải hoàn thiện, đơn giản hóa, trở nên tự chủ hơn, duy trì tính toàn diện và tiếp tục thể hiện giá trị cho hệ sinh thái Cardano rộng lớn hơn. Do đó, một số thay đổi và cập nhật quan trọng đang được triển khai.

Làm chậm lại cho phép những người tham gia Catalyst xem xét các quy trình, phản ánh các cơ hội cải tiến và lặp lại một cách có ý nghĩa. Một trong những lý do quan trọng để có thời gian cải tiến là để cho phép sự rõ ràng của tập thể mà không cần vội vàng đến thời hạn tiếp theo và thay vào đó tập trung vào một tập hợp các kết quả.

Xét ở trên, Fund10 vẫn chưa có ngày bắt đầu. Thay vào đó, Project Catalyst sẽ đo đếm tất cả các tín hiệu và kinh nghiệm trước khi chuyển sang chu kỳ tài trợ tiếp theo. Các blog sắp tới sẽ thảo luận về những thay đổi và đưa ra các kế hoạch trong tương lai.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-11-04