1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, các core team tiếp tục làm việc để cải thiện ledger, consensus và networking.

Các nhóm kỹ thuật của IOG đang thúc đẩy cách tiếp cận nguồn mở để chia sẻ các bản cập nhật Cardano và đang xác định các thư viện sẽ được chia sẻ với cộng đồng.

Đây là một quá trình đang diễn ra nhưng nhiều nhóm đang cộng tác để chia sẻ tiến trình phát triển hàng tuần của họ. Như mọi khi, để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm Daedalus tiếp tục phát triển ví Lace. Họ đã triển khai một hệ thống cờ tính năng cho phép và vô hiệu hóa các tính năng trong ứng dụng ví Lace và làm việc về bằng chứng khái niệm (proof of concept) để kết nối ứng dụng với DApps. Nhóm cũng đã khắc phục một số vấn đề về ví phần cứng và tạo các bài test đầu cuối mới.

500 người dùng tiên phong đã được chọn và được mời tham gia giai đoạn đầu tiên của Chương trình Explorers Beta của ví Lace. Bạn vẫn có thể đăng ký tại lace.io để có cơ hội được chọn trong các giai đoạn sau của chương trình thử nghiệm này.

Nhóm Adrestia tập trung vào việc chuẩn bị bản mainnet Cardano-js-sdk.

Nhóm cũng đã nghiên cứu các cải tiến sau Vasil, bao gồm việc phát hành bản cập nhật bảo trì cho cardano-graphql 7.0.2 và chuẩn bị phát hành cardano-rosetta với một số bản sửa lỗi và cải thiện hiệu suất.

Cuối cùng, nhóm vẫn đang làm việc để triển khai tính năng multisig (ví dùng chung) và lần đầu tiên triển khai thư viện build-balance (balanceTx) cho cardano-wallet.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc về triển khai SECP và các phần khám phá chính của quy trình tăng cường. Họ đã hoàn thiện việc triển khai hỗ trợ Babbage, tiếp tục triển khai bộ chỉ mục các stake pool cho Marconi và thêm nhiều thử nghiệm tích hợp hơn vào thư viện trình tạo giao dịch.

Cuối cùng, họ đang bắt đầu một phiên gia tăng quy trình mới trong tuần này để lập kế hoạch phân phối cho những tháng sắp tới.

Nhóm Marlowe đã tạo một hướng dẫn cho lệnh marlowe-cli run analyze và chuyển các bài kiểm tra Marlowe sang một gói mới. Họ đã chạy một hợp đồng bằng cách sử dụng các tính năng gửi tiền, lựa chọn và thông báo, sửa lỗi khoản thanh toán và lựa chọn coin, đồng thời thử nghiệm việc tạo giao dịch với nhiều UTXO.

Cuối cùng, họ đã xác định danh sách các tính năng ban đầu cho API Runtime, thêm tuần tự hóa JSON vào triển khai Haskell tham chiếu và các truy vấn tìm kiếm chuỗi được tối ưu hóa để tạo giao dịch trên mainnet.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Tuần này, nhóm Hydra đã triển khai lại các tập lệnh Hydra mới nhất để chạy lại mạng thử nghiệm preview, xem ghi chú phát hành 0.8.0 để biết thêm chi tiết. Họ cũng đã hoàn thành việc triển khai ADR18 và làm việc trên các trình xác thực, sự phát triển của chúng bị ảnh hưởng bởi tính không ổn định của CI.

Cuối cùng, nhóm đã thảo luận về các bản cập nhật tham số giao thức và hard fork cũng như điều chỉnh thông số kỹ thuật của Hydra HeadV1 với phản hồi từ các auditor.

Nhóm Mithril đã phát hành bản phân phối đầu tiên 2244.0 sau khi kích hoạt phiên bản alpha của quy trình phát hành mới. Họ tiếp tục tinh chỉnh việc triển khai nó và thêm một bộ tạo phẩm mới vào các bản phân phối, chẳng hạn như các gói Debian và các tệp nhị phân macOS/Windows. Nhóm cũng đã cải tiến Mithril Explorer, hiện cung cấp thông tin chi tiết hơn về cài đặt epoch và truy cập dễ dàng hơn vào nhiều trình tổng hợp cho người dùng.

Cuối cùng, họ bắt đầu viết một CIP cho phép Mithril phân cấp cao hơn bằng cách sử dụng lớp mạng node Cardano.

5. Governance – Quản trị

Project Catalyst tiếp tục giai đoạn nghỉ ngơi trong khi lập kế hoạch và hướng tới Fund10.

Tuần này, phần thưởng vote trong Fund9 đã được gửi đi. Điều này đã được hoàn thành thông qua Move Instantaneous Rewards (MIR), có nghĩa là phần thưởng của người vote sẽ đến theo cách tương tự như việc staking trong vòng vài ngày. Phần thưởng sẽ có thể sử dụng ở epoch tiếp theo. Bạn có thể tìm hiểu cách kiểm tra điều này bằng bài viết ví dụ.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-11-11