1. Core Technology

Tuần này, các team node, ledger và consensus tiếp tục chuẩn bị cho việc nâng cấp Vasil.
Các dự án và nhà phát triển đang thử nghiệm chức năng của Vasil được khuyến khích nâng cấp các node của họ lên v.1.35.3 cũng như tất cả các thành phần Cardano tương thích.
Nếu bạn đang tham gia Vasil testing, cần lưu ý mạng Cardano testnet không còn được khuyến nghị để thử nghiệm chức năng của Vasil. Môi trường preview và pre-production mới đã được cải tiến để cung cấp mật độ chuỗi và trải nghiệm tốt hơn cho nhà phát triển. Khuyến nghị tất cả các nhà phát triển, SPO và sàn giao dịch sử dụng các môi trường này thay vì testnet Cardano. Để biết thêm chi tiết, hãy xem “tổng quan môi trường”.

Cardano VasiL Network Infographic

2. Wallet and Service

Tuần này, nhóm Daedalus đã làm việc trên các phiên bản ví testnet mới cho môi trường preview và pre-production, đồng thời cũng đã thử nghiệm node v.1.35.3.
Việc phát triển các tính năng của ví Lace đang tiếp tục. Nhóm đã làm việc để triển khai một thành phần dữ liệu light-wallet-provider từ một node cardano cục bộ. Họ cũng làm việc với sự đảm bảo chất lượng về các cải tiến thử nghiệm đầu cuối cho các phiên bản trình duyệt Lace và cho desktop.
Cuối cùng, các nhóm đang làm việc để tạo ra một ứng dụng khách tạo ra các loại Typescript từ API Haskell để được sử dụng trong phiên bản ví desktop Lace.
Nhóm Adrestia Haskell đã hoàn thiện các bản cập nhật cardano-wallet tương thích với Vasil. Hiện họ đang xem xét việc triển khai phần ký giao dịch cho các tính năng ví đa chữ ký sắp ra mắt.
Họ cũng tiếp tục làm việc trên một thư viện độc lập để xây dựng và cân bằng các giao dịch cần thiết cho các tính năng như stake nhiều pool, giúp tăng thêm giá trị cho công ty và các thành viên cộng đồng.

Cuối cùng, nhóm Adrestia TypeScript đã hoàn thiện các bản cập nhật tương thích với Vasil cho cardano-graphql và cardano-rosetta, tiếp tục với các công việc cho bản phát hành 1.0 của cardano-js-sdk và đang trong quá trình hoàn thiện gói cardano-service cần thiết cho phần backend ví nhẹ MVP của Lace.

3. Smart Contracts

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc trên tính năng hỗ trợ cho nhiều phiên bản ngôn ngữ và cập nhật một số tài liệu liên quan. Họ cũng đạt được tiến bộ trong việc triển khai hỗ trợ ở kỷ nguyên Babbage cho các công cụ Plutus và thử nghiệm thư viện ràng buộc (constraint library).
Nhóm Marlowe đã xem xét mã Marlowe cho các dependecies quan trọng và mô tả kỹ thuật Isabelle. Họ cũng tạo ra phiên bản nhánh plutus-apps/next-node, tạo Marlowe Run Docker image cho Marlowe Playground và Marlowe Run, đồng thời chạy các hợp đồng ACTUS trên testnet riêng.
Cuối cùng, nhóm đã tách Playground để được lưu trữ trong một kho lưu trữ chuyên dụng, hoàn thiện kiểm tra ngữ nghĩa Marlowe và làm việc thiết kế trình tạo giao dịch cho Marlowe Runtime.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, nhóm Hydra đã phát hành phiên bản 0.7.0, cung cấp hỗ trợ cho chức năng Vasil và tập lệnh Plutus V2. Các tập lệnh Hydra Plutus hiện sử dụng serialiseData được tích hợp sẵn để mã hóa dữ liệu CBOR trên chuỗi, là node của kỷ nguyên Babbage và tạo ra các giao dịch của kỷ nguyên Babbage và hydra-cluster (cụm hydra) tạo ra một stake pool thay vì một node BFT. Cuối cùng, hướng dẫn sử dụng hiện đã có sẵn bằng tiếng Nhật nhờ sự đóng góp của cộng đồng.

5. Governance

Tuần này, Project Catalyst tiếp tục thử nghiệm trải nghiệm ứng dụng bình chọn để đảm bảo bình chọn chính xác, công bằng và suôn sẻ cho tất cả các ví đã đăng ký tham gia vote Fund9. Sẽ có một quyết định go/no-go (tiếp tục hoặc không) được đưa ra vào thứ hai tới đây, với mục tiêu là bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 1 tháng 9.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-08-26