1. Core Technology

Tuần này, các nhóm node, ledger và consensus tiếp tục chuẩn bị cho nâng cấp Vasil.

Nhiều bên liên quan, bao gồm các SPO, sàn giao dịch và các dự án DApp đang nâng cấp các node của họ, thử nghiệm mã của họ và các thành phần Cardano khác trước khi nâng cấp Vasil. Để kích hoạt nâng cấp mạng chính, IOG và Cardano Foundation đang nhắm mục tiêu các chỉ số quan trọng sau:

  • 75% khối mainnet được tạo bởi phiên bản node Vasil mới nhất (v.1.35.3)
  • Khoảng 25 sàn giao dịch được nâng cấp (chiếm 80% tính thanh khoản của ada)
  • 10 DApp hàng đầu về TVL xác nhận họ đã nâng cấp lên v.1.35.3 trong môi trường pre-production và sẵn sàng cho mainnet

Các số liệu này hiện đang được theo dõi và thảo luận hàng ngày. Để theo dõi trạng thái cập nhật mới nhất cho chính bạn, hãy truy cập xem mức độ sẵn sàng của hệ sinh thái cho việc nâng cấp Vasil.

Nhóm networking tiếp tục thực hiện kế hoạch thiết kế và triển khai giao thức Gossip, thiết lập kho lưu trữ ouroboros-network cho bản phát hành single relay và khắc phục một số sự cố mô phỏng mạng. Họ cũng làm việc để cấu hình tracing, xác định và giải quyết các vấn đề  với RTView, đồng thời cải thiện thư viện network-mux.

2. Wallet and Service

Tuần này, nhóm Daedalus đã tiến hành thử nghiệm mở rộng bản preview và pre-production và phát hành các phiên bản thử nghiệm Daedalus cho các môi trường này.

Công việc phát triển các tính năng của ví desktop Lace đang diễn ra. Nhóm đã thêm hỗ trợ đa địa chỉ được định nghĩa trong CIP-1852 và thay đổi một số thành phần giao diện người dùng trong phiên bản trình duyệt Lace. Họ cũng tạo ra thành phần bằng chứng về khái niệm (proof-of-concept) để xử lý các yêu cầu cho các mô hình full node và chế độ ví nhẹ “light”.

Tất cả các thành phần Adrestia đã được cập nhật và hiện tương thích với Vasil.

Docker image và tài liệu liên quan đã được cập nhật để phản ánh những thay đổi trong môi trường pre-production và môi trường preview mới.

Trên hết, nhóm vẫn đang làm việc trên cardano-js-sdk để chuẩn bị đưa nó vào chạy chính thức.

Cuối cùng, họ đang nghiên cứu việc triển khai multisig (ví dùng chung) và các tính năng chế độ ví “nhẹ” trong cardano-wallet.

3. Smart Contracts

Tuần này, nhóm Plutus tiếp tục làm việc trên tính năng hỗ trợ cho nhiều phiên bản ngôn ngữ cùng với các cải tiến thử nghiệm và viết tài liệu. Họ cũng tiến hành triển khai hỗ trợ Babbage cho các công cụ Plutus và chạy thử nghiệm trên thư viện ràng buộc.

Nhóm Marlowe đã tạo tài liệu mô tả kỹ thuật về giao dịch trên chuỗi cho Marlowe. Họ cũng mở rộng các bằng chứng phân chia, viết một bổ đề chỉ định rằng tiền được thanh toán trên ‘Close’ và sửa một số liên kết bị hỏng trên trang web Marlowe Haddock. Nhóm đã nâng cấp Playground lên PureScript v.0.15, thêm khả năng theo dõi lịch sử của nhiều hợp đồng vào Marlowe Runtime và tạo một ví dụ Marlowe về pool ổn định.

Cuối cùng, họ đã triển khai SWAPS chung với ACTUS và loại hợp đồng SWAPS.

4. Basho (Scaling)

Tuần này, nhóm Hydra đã cải thiện tài liệu với các mốc thời gian được cập nhật và dịch. Họ cũng xác định và công bố điểm chuẩn phí giao dịch, hợp nhất bootstrap run-tmux cho bản demo Hydra và lập kế hoạch lộ trình phát triển cho phiên bản 0.8.0.

5. Governance

Tuần này, Project Catalyst đang chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu Fund9. Nhóm tiếp tục thử nghiệm các quy trình bỏ phiếu, sửa một số lỗi nhỏ và giải quyết các mối quan tâm về khả năng sử dụng. Nhận thức được tầm quan trọng của tính chính xác của việc bỏ phiếu và có một môi trường không có lỗi để bỏ phiếu, nhóm đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi khởi động giai đoạn bỏ phiếu. Có vẻ khả quan cho việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào đầu tuần tới. Việc bỏ phiếu dự kiến ​​sẽ kéo dài trong hai tuần để có đủ thời gian cho các mức độ tham gia.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-09-02