1. Core Technology – Công nghệ cốt lõi

Tuần này, nhóm ledger đã phát hành bản đề xuất cải tiến CIP-1694 để bước vào giai đoạn Voltaire và cộng đồng được khuyến khích tham gia đánh giá và thảo luận. Nhóm cũng đã tìm ra cách để gắn phiên bản cho tất cả các mô hình tuần tự hóa trong sổ cái và hợp nhất theo pull request.

Nhóm node đang cộng tác với các nhóm khác để cải tiến quy trình phát hành.

Nhóm performance (hiệu suất) đã điều tra hiệu suất P2P để hỗ trợ nhóm mạng và làm việc để cho phép đo điểm chuẩn SECP – họ đã tạo tập lệnh và hiện đang làm việc trên thế hệ Plutus V2. Nhóm cũng đã nghiên cứu các thuộc tính hiệu suất của hệ thống theo dõi mới, thêm danh mục dữ liệu tích hợp và hợp tác với SRE để bắt đầu xuất bản dữ liệu hiệu suất.

Cuối cùng, họ bắt đầu đưa phần Nomad-based workbench đến gần hơn với kịch bản triển khai trên Cloud (Đám mây).

Như thường lệ, hãy xem báo cáo phát triển kỹ thuật này để biết thêm chi tiết từ các nhóm khác nhau.

2. Wallet and Service – Ví và dịch vụ

Tuần này, nhóm Daedalus tiếp tục thực hiện việc hợp nhất từ Buildkite sang Cicero.

Ví Lace vẫn đang tiếp tục. Nhóm đang trong quá trình hợp nhất các luồng phát triển để cả nhóm phát triển ví trình duyệt và ví desktop hoạt động trong một môi trường duy nhất. Nhóm cũng đã tiến hành phát triển proof-of-concept (bằng chứng khái niệm) của Lace, cho phép nhúng DApps vào ứng dụng máy tính của Lace. Họ cũng đã làm việc trên node Cardano cục bộ để cho phép gửi giao dịch và giải quyết một số vấn đề về ví phần cứng.

Cuối cùng, nhóm QA đang chạy nhiều thử nghiệm từ đầu đến cuối cho trình duyệt Lace và các ứng dụng dành cho desktop.

Nhóm Adrestia vẫn tập trung vào việc đưa cardano-js-sdk sẵn sàng vào mainnet. Họ đã phát hành cardano-rosetta 2.0.0-beta.0, bao gồm một số bản sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.

Cuối cùng, nhóm vẫn đang làm việc để triển khai tính năng multisig (ví dùng chung) và tạo lần triển khai đầu tiên build-balance (balanceTx) trong cardano-wallet.

3. Smart Contracts – Hợp đồng thông minh

Tuần này, nhóm Plutus đã làm việc để hoàn thiện SECP-256k1 được tích hợp sẵn cho Plutus. Bạn có thể tìm hiểu thêm về SECP trong bài đăng trên blog này. Họ cũng làm việc để tăng dung lượng tập lệnh, MVP của Trình gỡ lỗi Plutus và hoàn thiện việc triển khai hỗ trợ Babbage đầy đủ trong các công cụ Plutus trước khi phát hành.

Cuối cùng, nhóm tiếp tục xây dựng bộ chỉ mục Marconi và làm việc về nợ kỹ thuật hỗ trợ cardano-api trong trình giả lập.

Nhóm Marlowe đã triển khai các endpoint (điểm cuối) GET /:walletNameGET /contracts, đồng thời loại bỏ sự phụ thuộc của Marlowe khỏi Playground commons. Họ cũng sửa lỗi gây ra một số lỗi hợp đồng, viết tập lệnh kiểm tra từ đầu đến cuối cho các lệnh marlowe ls và triển khai chuyển đổi PAM, NAM, LAM và ANN thành Marlowe trong Purescript.

Cuối cùng, nhóm đã tổ chức hội thảo về Marlowe tại Hội nghị thượng đỉnh Cardano ở Lausanne.

4. Basho (Scaling) – Giải pháp mở rộng

Nhóm Hydra đã phát hành phiên bản 0.8.1, bao gồm một số bản sửa lỗi và phần mở rộng về tính nguyên vẹn (được giới thiệu bởi phiên bản 0.8.0) của các kết quả đầu ra của máy chủ sau khi khởi động lại để làm cho các máy khách như hydra-tui nhận biết được trạng thái node hydra mới nhất. Nhóm cũng đã làm việc về đặc điểm kỹ thuật và thu hẹp gaps trong các tập lệnh trên chuỗi, hợp tác với nhóm giáo dục về hướng dẫn Hydra và đổi tên kho lưu trữ từ hydra-poc thành `hydra`.

Nhóm Mithril đã phát hành phiên bản mới 2246.1. Họ đã nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng thử nghiệm Mithril để làm cho chúng linh hoạt hơn và tiếp tục tinh chỉnh quy trình phát hành để sửa một số lỗi nhỏ. Nhóm cũng đã làm việc trong giai đoạn thứ hai của việc triển khai nâng cấp tự động của các node trình ký và node tổng hợp.

Cuối cùng, họ tiếp tục làm việc trên CIP đề xuất kết nối mạng Mithril với lớp mạng Cardano để sau này sẽ xử lý các công việc của lớp mạng trên mainnet.

5. Governance – Quản trị

Project Catalyst và Cardano đang bước vào kỷ nguyên Voltaire. CIP-1694 đã được xuất bản vào tuần trước, đặt nền móng cho việc ra quyết định phi tập trung. CIP-1694 mô tả một cơ chế quản trị trên chuỗi sẽ củng cố giai đoạn Voltaire của Cardano.

Tài liệu được xây dựng dựa trên và mở rộng sơ đồ quản trị Cardano ban đầu dựa trên một số khóa (key) quản trị cố định. Nó nhằm mục đích cung cấp một bước đầu tiên vừa có giá trị vừa có thể đạt được về mặt kỹ thuật trong thời gian tới như một phần của hệ thống quản trị Voltaire được đề xuất.

Nó cũng hoạt động như một điểm xuất phát để tiếp tục nhận đóng góp ý kiến ​​của cộng đồng, bao gồm các cài đặt ngưỡng thích hợp và các cài đặt trên chuỗi khác. Các đề xuất tiếp theo có thể điều chỉnh và mở rộng đề xuất này để đáp ứng các nhu cầu quản trị mới.

Tài liệu hiện đang mở để xem xét công khai và mọi người có thể đóng góp ở đây.

IOG và một phần của cộng đồng Project Catalyst đã tổ chức một hội thảo tại Hội nghị thượng đỉnh Cardano Foundation vào tuần trước để giúp xác định và định hình hướng đi trong tương lai của Project Catalyst. Điều này bắt đầu bằng cách xác định nhu cầu về một điều lệ cung cấp một khuôn khổ để trao quyền cho cộng đồng tự quyết định kỷ nguyên tiếp theo của Project Catalyst. Đây là một trong những hội thảo phổ biến nhất trong Hội nghị thượng đỉnh, với hơn 50 người tham gia tham gia vào các cuộc thảo luận kích thích tư duy. Kết quả và các bước tiếp theo sẽ được chia sẻ tại Town Hall tiếp theo vào ngày 30 tháng 11 và bạn có thể đăng ký tại đây để tham gia.

Source: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2022-11-25