1. Ví Daedalus
Tuần này, team đã giải quyết sự cố ảnh hưởng đến quá trình cài đặt của Daedalus trên macOS Monterey mới nhất (v.12.3) và cải thiện chức năng xuất địa chỉ PDF bằng mã QR. Họ cũng đã thử nghiệm và tích hợp ví phần cứng sắp tới ledger-js v.5.0 cho một bản phát hành trong tương lai.

2. Adrestia
Tuần này, team đã cập nhật cardano-wallet lên node v.1.34.1. Ngoài ra, họ tiếp tục làm việc một quy trình giao dịch mới để thêm việc đúc và đốt token.
Cuối cùng, họ đã làm việc để thiết kế lại lớp DB, thêm chế độ “light” trong cardano-wallet và cũng làm việc trên cardano-js-sdk MVP.

3. Networking
Tuần này, team đã làm việc để xử lý lỗi và giải quyết một số vấn đề liên quan đến địa chỉ IP cũ trong DNS. Họ cũng cải thiện các đặc tính hiệu suất của IOSim và tiếp tục làm các mô phỏng khuếch tán.

4. Cardano decentralization
Tuần này, team đã nghiên cứu chuyển đổi logic trên công cụ hard fork combinator để tính đến các bảng được lấp đầy một cách tự nhiên (ví dụ: bảng UTXO khi chuyển đổi từ Byron sang Shelley). Họ bắt đầu điều tra các thuộc tính hiệu suất của phiên bản UTXO HD của node, hợp nhất thiết kế pipelining và làm việc về kế hoạch triển khai của nó.
Nhóm Hydra đã tổ chức một cuộc thi hackathon ở Lyon, nơi họ kết nối node hydra đầu tiên với mạng thử nghiệm Cardano công cộng (public testnet). Họ cũng đã thử nghiệm với một DApp mẫu sử dụng giao thức Hydra Heads và khởi chạy một trang web giao thức Hydra Head mới. Nó bao gồm hướng dẫn sử dụng, tổng quan về khái niệm cốt lõi, cấu trúc liên kết và API tham chiếu.

5. Goguen
Tuần này, team Plutus đã làm việc để giải thích về loại phiên bản, cải thiện trình gỡ lỗi và cập nhật thông số kỹ thuật ở phần core. Ngoài ra, họ đã cập nhật ‘BuiltinRuntime’ để lưu trữ hàm tính giá và thêm một hàm lũy thừa cho số nguyên vào phần prelude (ở trong code plutus). Tuần này, team cũng đưa ra một đề xuất cập nhật sẽ kích hoạt việc tăng giới hạn đơn vị bộ nhớ tập lệnh Plutus trên mỗi block từ 56M lên 62M. Điều chỉnh gia tăng này là lần điều chỉnh mới nhất trong một loạt tối ưu hóa liên tục và tăng dung lượng mạng đang được thực hiện khi Cardano tiếp tục mở rộng quy mô vào năm 2022 để tăng trưởng trong tương lai.

Nhóm Marlowe đã mở rộng các ví dụ tùy chọn trong các hợp đồng marlowe để chạy trên các đầu vào của Oracle và cho phép các tùy chọn thông số trong các hợp đồng marlowe dựa trên các đầu vào oracle.

Cuối cùng, họ đã thêm một tập lệnh để chạy marlowe-cli với một lệnh gọi mẫu và khắc phục sự cố ngăn không cho đặt tên cho các hợp đồng được lưu giữ.

Source: https://roadmap.cardano.org/en/status-updates/update/2022-03-25/